Hätäapukeräys

Auta Ukrainan sotaa pakenevia lapsia

Ukrainan lapset tarvitsevat yhä tukeamme. Lahjoittamalla sinä voit auttaa ja tuoda toivoa hädän keskelle.

Ukrainalaisia lapsia koululuokassa.

Sota Ukrainassa jatkuu yhä. Lukemattomat perheet ovat joutuneet jättämään kotinsa ja pakenemaan. Sodan jäljistä kärsivät lapset ja heidän perheensä tarvitsevat humanitaarista apua.

Miljoonat ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa, suurin osa heistä lapsia ja naisia. Pakolaislapset ovat joutuneet kokemaan järkyttäviä asioita ja tarvitsevat nyt psykososiaalista tukea. Räjähdysten äänet, kellareissa nukutut yöt, pitkät matkat turvaan sekä pelko läheisistä ovat sodan jälkiä, jotka vaikuttavat kovimmin lapsiin. Talvi hankaloittaa tilannetta entisestään.

Emme saa jättää sodan kauheuksista kärsiviä lapsia yksin. Sinun apuasi tarvitaan nyt. Lahjoittamalla autat tarjoamaan turvaa Ukrainan lapsille sekä tuet heidän koulunkäyntistä jatkumista.

HÄTÄAPUKERÄYS SOTAA PAKENEVIEN LASTEN AUTTAMISEKSI

 • Tarjoamme hätäapua Ukrainassa, Puolassa, Romaniassa ja Moldovassa.
 • Tuemme ukrainalaisia lapsia jatkamaan koulunkäyntiään.
 • Vahvistamme lastensuojelua pakolaiskeskuksissa ja perustamme niihin turvallisia tiloja, joissa lapset saavat olla lapsia, levätä ja leikkiä.
 • Varmistamme, että pakolaiset saavat suojaa, vettä, ruokaa ja perustarvikkeita.
 • Koulutamme raja-alueilla ja vastaanottokeskuksissa työskenteleviä ammattilaisia psykologisesta ensiavusta.

Lahjoita hätäapukeräykseen tästä >

Yhdessä voimme auttaa

Emme jätä Ukrainasta pakenevia lapsia yksin. Yhdessä kumppanijärjestöjemme kanssa autamme sotaa pakenevia lapsia ja heidän perheitään Puolassa, Moldovassa ja Romaniassa.

Vaikka et voi olla paikan päällä auttamassa, voit saada aikaan merkittäviä asioita. Lahjoittamalla hätäapukeräykseen autat

 • varmistamaan, että ukrainalaiset lapset ovat turvassa
 • tarjoamaan lapsille psykososiaalista tukea 
 • edistämään ukrainalaisten lasten mahdollisuutta käydä koulua.
Planin työntekijät jakavat avustustarvikkeita Moldovassa ukrainalaisille pakolaisille.
Ukrainalainen tyttö koulureppu selässään Moldovassa.

Näin autamme Ukrainan lapsia

 • Autamme ukrainalaisia lapsia ja heidän perheitään Ukrainassa sekä Puolassa, Romaniassa ja Moldovassa. Työskentelemme yhdessä paikallisten järjestöjen kanssa tarjotaksemme nopeasti tukea hädän keskellä.
 • Keskitymme avussamme erityisesti koulunkäynnin tukemiseen, lastensuojeluun ja sodan järkyttämien lasten ja nuorten psykososiaaliseen tukeen.
 • Vahvistamme lastensuojelua pakolaiskeskuksissa ja perustamme niihin turvallisia tiloja, joissa lapset ja nuoret voivat levätä, leikkiä ja opiskella.
 • Koulutamme raja-alueilla ja vastaanottokeskuksissa työskenteleviä ammattilaisia psykologisesta ensiavusta ja sukupuolisensitiivisestä psykososiaalisesta tuesta.
 • Jaamme ruoka-apua ja muita tarvikkeita.


Näin lahjoituksesi auttaa

Koulureppua kuvaava ikoni.

25 € – Koulureppu ja koulutarvikkeita, joiden avulla lapsi voi palata kouluun

Kuukautissidettä kuvaava ikoni.

50 € – Hygieniapakkaus, jotta tytöt voivat huolehtia kuukautishygieniastaan turvallisesti

Teknologiaa ja analytiikkaa esittävä ikoni.

100 € – Tablettitietokone, jonka avulla pakolaiskeskuksissa majoittuva lapsi voi opiskella

Muut tavat lahjoittaa

Lahjoita yrityksenä

Valitse sopiva summa ja tee lahjoitus yrityksesi nimissä. Hädän keskellä jokainen lahjoitus on äärimmäisen tärkeä.
Tule mukaan

Lahjoita tekstiviestillä tai MobilePaylla

Tekstaa KRIISI numeroon 16155 (viestin hinta 20 €) tai lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 80500.

Lahjoita tilisiirrolla

Tee tilisiirto hätäapukeräykseemme: IBAN FI35 1555 3000 1217 40 (Saaja: Plan International Suomi Hätäapurahasto).
Kaksi ukrainalaista tyttöä halaa toisiaan.

Koulu tuo turvaa pakolaislapsille

Ukrainasta paenneet Vitaly, Sophia, Victoria ja Maria ovat jatkaneet koulunkäyntiään Moldovassa. Plan tukee pakolaislasten pääsyä kouluun,

Lue lisää
Ukrainalaiset lapset saivat uudet koulureput Planilta.

”Olen iloinen voidessani palata kouluun”

Jaamme ukrainalaisille lapsille koulutarvikkeita ja autamme heitä jatkamaan koulunkäyntiään.

Lue lisää

Sodasta uuteen elämään

Tapasimme keväällä ukrainalaisen Yanan, joka pakeni koiransa kanssa kohti Puolaa. Nyt Yana on aloittanut uuden elämän Krakovassa, mutta tulevaisuus on yhä tuntematon.

Lue lisää

Usein kysyttyä

Olemme aloittaneet humanitaarisen työn ukrainalaisten auttamiseksi Ukrainassa, Puolassa, Romaniassa ja Moldovassa yhdessä paikallisten järjestöjen kanssa. Yhteistyössä paikallisten kumppanijärjestöjen kanssa pystymme auttamaan nopeasti ja tehokkaasti.

Keskitymme avussamme erityisesti lastensuojeluun ja sukupuoli- ja ikäsensitiiviseen psykososiaaliseen tukeen sekä lasten koulutuksen tukemiseen. Olemme myös mukana varmistamassa muiden järjestöjen kanssa, että pakolaiset saavat suojaa, vettä, ruokaa ja perustarvikkeita

Vahvistamme lastensuojelua pakolaiskeskuksissa ja perustamme niihin turvallisia tiloja, joissa lapset ja nuoret voivat opiskella ja leikkiä. Koulutamme myös pakolaisten kanssa toimivia ammattilaisia psykologisesta ensiavusta ja sukupuolisensitiivisestä psykososiaalisesta tuesta.

Suurin osa Ukrainasta paenneista on naisia ja lapsia. Yksin jääneet lapset, erityisesti tytöt, ovat suurimmassa vaarassa joutua hyväksikäytön, ihmiskaupan tai väkivallan kohteeksi. Kriisit ja katastrofit lisäävät seksuaalista väkivaltaa sekä vaikeuttavat tyttöjen pääsyä seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin. Tyttöjen oikeuksiin ja tasa-arvoon keskittyvänä järjestönä Plan pystyy tuomaan erityisosaamisensa pakolaistyttöjen hyväksi. 

Lue lisää tyttöjen asemasta kriiseissä täältä >

Ukrainan sota ei ole ainoa akuutti ja järkyttävä kriisi, joka uhkaa lasten ja heidän perheidensä perusoikeuksia. Toimimme kymmenissä humanitaarisissa kriiseissä ympäri maailmaa, ja jokaisessa niistä teemme parhaamme humanitaarista apua tarvitsevien hyväksi. Avustustoimemme Ukrainan pakolaisten hyväksi eivät tarkoita sitä, että vetäytyisimme niiden takia muista kriiseistä.

Lue lisää humanitaarisesta työstämme täältä >

Tätä vaadimme kansainväliseltä yhteisöltä ja sodan osapuolilta: 

Ukrainan lapset ja nuoret tarvitsevat välittömän tulitauon. Jokainen uusi päivä taisteluja merkitsee lisää uhreja, lisää tuhottuja koteja ja lisää lapsia, joiden lapsuus ja elämä revitään juuriltaan. Konfliktin ratkaisu ei voi olla sotilaallinen, vaan sen tulee edistää sosiaalista yhtenäisyyttä ja pitkäkestoista rauhan rakentamista.  

 • Sodan kaikkien osapuolten on noudatettava kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja kunnioitettava ihmisoikeuksia. Koulut, sairaalat, vesi, sähkö ja muu lasten perusoikeuksien kannalta välttämättömätön infrastruktuuri eivät koskaan saa olla hyökkäyksen kohteena. Lasten ja heidän huoltajiensa turvallisuudesta on huolehdittava, ja heille on taattava turvallinen liikkuminen.   
 • Pakomatkalla olevien lasten, erityisesti tyttöjen, suojelun tulee olla tärkeimpiä prioriteetteja. Perheestään eroon joutuneet tai yksin matkustavat lapset ovat alttiita hyväksikäytölle, ja vaarana on erityisesti naisiin ja lapsiin kohdistuvan ihmiskaupan lisääntyminen.   
 • Kotoaan pakenemaan joutuneiden perheiden täytyy voida hakea suojaa ja tukea. Ukrainan naapurimaat ovat avanneet rajansa ja toivottaneet tervetulleeksi taisteluja pakenevat ihmiset. Kaikkien pakolaisia mahdollisesti vastaanottavien maiden tulee sitoutua YK:n pakolaissopimuksessa sovittuihin velvollisuuksiinsa. Non-refoulement-periaatteen eli palautuskiellon mukaan ketään ei saa palauttaa maahan, jossa hänen turvallisuutensa on uhattuna.   
 • Humanitaarisille työntekijöille ja tarvikkeille on taattava nopea ja esteetön pääsy sota-alueelle. Humanitaariset tarpeet kasvavat koko ajan. Lapsia auttavien humanitaaristen työntekijöiden pääsyä ei saa estää kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaan, vaan estämistä voidaan pitää sotarikoksena.   
 • Ukrainan hätäaputoimien tukeminen ei saa tapahtua muiden globaalien, lapsiin kohdistuvien humanitaaristen kriisien kustannuksella.