Tyttöjen häirintä verkossa | Plan

Tyttöjen häirintä verkossa

Tyttöjen häirintä verkossa on este tasa-arvolle. Tyttöjen täytyy päästä käyttämään internetiä vapaasti ja turvallisesti. Sen avulla he voivat parantaa tulevaisuuttaan ja muuttaa maailmaa.  

Tytöt viettävät kaikkialla maailmassa yhä enemmän aikaa internetissä. Koronapandemian aikana median käyttö on lisääntynyt merkittävästi. Kun tytöt osallistuvat internetissä julkiseen keskusteluun, he kohtaavat verkkoväkivaltaa, kuten kiusaamista, häirintää ja fyysisiä uhkauksia. Naiset kohtaavat internetissä häirintää 27 kertaa todennäköisemmin kuin miehet, ja kolme neljästä naisesta on kokenut verkkoväkivaltaa.

Häirinnän ja väkivallan uhka ovat läsnä, kun tytöt käyttävät sosiaalista mediaa pitääkseen yhteyttä muihin, puhuakseen heille tärkeistä asioista tai puolustaakseen verkkoaktivisteina ihmisoikeuksia. Uhka ja häirintä estävät usein tyttöjä ilmaisemasta verkossa mielipiteitään.

Tulevaisuutemme on digitaalinen, joten tyttöjen mahdollisuus toimia verkossa ilman pelkoa on kohtalonkysymys sen kannalta, millaiseksi tulevaisuus muotoutuu. Tytöillä on oikeus toimia turvallisesti ja saada äänensä kuuluviin internetissä. Jos tämä oikeus toteutuu, tytöt oppivat verkossa uusia taitoja, löytävät tulevaisuuden mahdollisuuksia, osallistuvat tulevaisuuden rakentamiseen ja muuttavat maailmaa tasa-arvoisemmaksi.

Verkkohäirinnälle ja tyttöjen äänen vaientamiselle on saatava loppu. Internet täytyy muuttaa voimaksi, jolla voi edistää ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa.
 

< Tyttöjen tilanne vaatii muutosta