Tyttöjen häirintä verkossa on este tasa-arvolle | Plan

Tyttöjen häirintä verkossa on este tasa-arvolle

Tyttöjen täytyy päästä käyttämään internetiä vapaasti ja turvallisesti. Sen avulla he voivat parantaa tulevaisuuttaan ja muuttaa maailmaa.  

Tytöt viettävät kaikkialla maailmassa yhä enemmän aikaa internetissä. Koronapandemian aikana median käyttö on lisääntynyt merkittävästi. Kun tytöt osallistuvat internetissä julkiseen keskusteluun, he kohtaavat verkkoväkivaltaa, kuten kiusaamista, häirintää ja fyysisiä uhkauksia.

Häirinnän ja väkivallan uhka ovat läsnä, kun tytöt käyttävät sosiaalista mediaa pitääkseen yhteyttä muihin, puhuakseen heille tärkeistä asioista tai puolustaakseen verkkoaktivisteina ihmisoikeuksia. Uhka ja häirintä estävät usein tyttöjä ilmaisemasta verkossa mielipiteitään.

Tulevaisuutemme on digitaalinen, joten tyttöjen mahdollisuus toimia verkossa ilman pelkoa on kohtalonkysymys sen kannalta, millaiseksi tulevaisuus muotoutuu. Tytöillä on oikeus toimia turvallisesti ja saada äänensä kuuluviin internetissä. Jos tämä oikeus toteutuu, tytöt oppivat verkossa uusia taitoja, löytävät tulevaisuuden mahdollisuuksia, osallistuvat tulevaisuuden rakentamiseen ja muuttavat maailmaa tasa-arvoisemmaksi.

Verkkohäirinnälle ja tyttöjen äänen vaientamiselle on saatava loppu. Internet täytyy muuttaa voimaksi, jolla voi edistää ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa.
 

< Ole tyttöjen puolella, myös verkossa
< Tyttöjen tilanne vaatii muutosta

 

Usein kysyttyä verkkohäirinnästä

”On väärin, jos tytöt joutuvat lähtemään somesta, kun häiritsijät pitäisi laittaa vastuuseen”

Silja, 17, on kohdannut runsaasti häirintää sosiaalisessa mediassa. Hän ei aio vaientaa tai pienentää itseään, vaikka juuri se on häiriköiden tavoite.

Lue Siljan tarina >

”MINUA SURETTAA AINA KUN NÄEN, ETTÄ TYTTÖJÄ AHDISTELLAAN VERKOSSA”

KC, 17, työskentelee lasten seksuaalista verkkohyväksikäyttöä vastaan Filippiineillä. Hän tietää, että verkkohäirintä on todellinen ongelma, joka kohdistuu valtavaan määrään tyttöjä.

Lue KC:n tarina >

”TYTTÖJEN EI PITÄISI JOUTUA PELKÄÄMÄÄN, JOS HE KOHTAAVAT VERKKOVÄKIVALTAA”

Intialainen Kirti, 19 kouluttaa muita tyttöjä sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan liittyvissä kysymyksissä ja siinä, mitä tytöt voivat tehdä seksuaalisen häirinnän torjumiseksi.

Lue Kirtin tarina >

Tyttöjen päivä 11.10.

Tyttöjen päivän teemamme on verkkohäirintä. Tyttöjen häirintä verkossa on este tasa-arvolle.

Tyttöjen puolella, myös verkossa

Lue ja allekirjoita tyttöjen avoin kirje verkkohäirinnän lopettamiseksi.

Tue tyttöjä lahjoittamalla

Lisää tasa-arvoa lahjoittamalla tytölle koulutus. Jokainen lahjoitettu euro on tärkeä.