Tietosuojaseloste – Maahanmuuttajatyö

Rekisterinpitäjä
Keiden tietoja käsittelemme
Tiedot joita käsittelemme
Mistä saamme tiedot
Miksi käsittelemme tietojasi
Kuka muu käsittelee tietojasi
Kuinka kauan käsittelemme tietojasi
Kuinka suojaamme tietosi

Oikeutesi

Tarkastusoikeus
Vastustamisoikeus
Suoramarkkinointikielto
Poisto-oikeus
Valitusoikeus

Rekisterinpitäjä

Yhteisö: Plan International Suomi sr, Teollisuuskatu 13, 00510 HELSINKI
Yhteystiedot: tietosuoja@plan.fi

Keiden tietoja käsittelemme

• Hankkeisiin osallistuvat nuoret 
• Nuorten huoltajat 
• Opiskelijatuutori 
• Vapaaehtoiset 
• Yhteistyöorganisaatioiden yhteyshenkilöt

Tiedot, joita käsittelemme

• Nimi 
• Puhelinnumero 
• Sähköposti 
• Osoite 
• Nuoren syntymäaika 
• Äidinkieli (nuoret ja huoltajat) 
• Lähtömaa (nuoret ja huoltajat) 
• Sukupuoli (nuoret ja huoltajat) 
• Työlupa/oleskelulupa (nuoret) 
• Ruokavaliot ja allergiat (nuoret) 
• Kuvauslupa (nuoret)
• Organisaatio, jota henkilö edustaa (yhteistyöorganisaatio)

Mistä saamme tiedot

• Keräämme em tiedot nuorilta ja huoltajilta 
• Keräämme tiedot (nimi, puhelinnumero, sähköposti) opiskelijatuutoreilta ja vapaaehtoisilta 
• Keräämme tiedot (nimi, puhelinnumero, sähköposti, osoite) yhteistyöorganisaatioiden edustajilta 

Miksi käsittelemme tietojasi

• Nuoret ja huoltajat: pystyäksemme tarjoamaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla 
• Opiskelijatuutorit ja vapaaehtoiset: yhteydenpidon mahdollistamiseksi 
• Yhteistyöorganisaatioiden yhteyshenkilöt: yhteydenpidon mahdollistamiseksi 

Kuka muu käsittelee tietojasi

• Vain maahanmuuttajatiimin jäsenet

Kuinka kauan käsittelemme tietojasi 

Nuoret ja huoltajat: Tiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin henkilö osallistuu hankkeen toimintaan. 

Opiskelijatuutorit ja vapaaehtoiset: Tiedot säilytetään niin kauan kuin henkilö toimii aktiivisena tuutorina/vapaaehtoisena. 

Yhteistyöorganisaatioiden yhteyshenkilöt: Tiedot säilytetään niin kauan kuin yhteistyöorganisaatio on osa maahanmuuttajatyön hankkeiden toimintaa. 

Kuinka suojaamme tietosi 

• Käytämme suojattua internetyhteyttä (Https) 
• Käytämme palomuuria 
• Rajaamme rekisterin pääsyn vain henkilöihin, joilla on oikeus käsitellä tietoja 
• Henkilökuntamme ja vapaaehtoistyöntekijämme allekirjoittavat salassapitosopimuksen 

Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet henkilötietojasi koskien. Yhteydenottopyynnöt näitä koskien voit lähettää osoitteeseen tietosuoja@plan.fi.

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. Voit myös päivittää omia tietojasi OmaPlan palvelussamme, osoitteessa plan.fi/omaplan.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä henkilötietojasi.

Suoramarkkinointikielto

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.

Teemme verkkomainontaa mm. Facebookin ja Googlen mainontapalveluiden avulla. Nämä yhtiöt eivät kuitenkaan saa meiltä tunnistettavia henkilötietojasi eikä tällaisessa mainonnassa ole kyse suoramarkkinoinnista, vaan se perustuu evästeiden avulla kohdentamiseen. Lisätietoja löytyy kohdasta ”evästeet”.

Poisto-oikeus

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Oikeus siirtää antamasi tiedot järjestelmästä toiseen

Jos henkilötietojesi automaattinen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, on sinulla oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.