Mosambikilainen tyttö nojaa pylvääseen ja hymyilee.

Tasa-arvotyömme tuotti tulosta koronapandemiasta huolimatta

Tyttösponsorien ja Suomen ulkoministeriön tukema ohjelmamme edisti tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia viidessä ohjelmamaassa ja globaalikasvatusta Suomessa. Koronapandemia kiritti meidät löytämään luovia, tehokkaita ja digitaalisia ratkaisuja.

Elisa Hara
Minna Mannert
Kuvat:
Jari Kivelä

Kehitysohjelmamme ”My Body. My Future.” kolmas toiminta-vuosi vahvisti jo aiemmin alkanutta, tasa-arvoa edistävää asennemuutosta Etiopiassa, Laosissa, Mosambikissa, Myanmarissa ja Ugandassa. Ohjelmamme tavoitti ennätys-määrän ihmisiä, kun kehitimme yhdessä kumppaneidemme kanssa uuden-laisia toimintatapoja koronasulkujen takia.

Tasa-arvosta sekä seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista (SRHR) myönteisesti ajattelevien nuorten osuus kasvoi vuoden aikana, mikä näkyi myös käytännössä. Toiminnassamme mukana olevat nuoret uskaltavat puhua sekä toimia herkkienkin seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvien teemojen ja oikeuksiensa puolesta.

Infografiikka: 84 % tytöistä voi käyttää kuukautissuojia.
Inforgrafiikka: 69 % nuorista ottaa kantaa ja toimii tasa-arvon puolesta.

Vaikka fyysisiä kohtaamisia ja tapahtumia rajoitettiin, nuoret ottivat kantaa ja jakoivat tietoa toisilleen ja yhteisöilleen esimerkiksi paikallisradioiden välityksellä. Koulujen ollessa kiinni tehostimme yhdessä nuorten kanssa toimintaa yhteisöissä ja toimme tietoa sinne, missä nuoret yhä kävivät, kuten Ugandassa kylien vesipisteille. Nuoret järjestivät keskusteluja, joissa he käsittelivät ja haastoivat sukupuolinormeja.

Nuoret myös käyttivät seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita aiempaa enemmän. Taustalla on nuorten asennemuutoksen lisäksi se, että palveluja on kehitetty aiempaa nuorisoystävällisimmiksi ja yhteisöt suhtautuvat myönteisesti niiden käyttöön. Koulutimme myös palveluiden tarjoajia nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveydestä.

Korona ei murentanut tasa-arvon kunnioitusta  

Vanhemmat sekä yhteisöjen uskonnolliset ja perinteiset johtajat tunnistavat roolinsa tasa-arvon edistämisessä. Uskonnollisten tilaisuuksien tarjoa-mia mahdollisuuksia ja arvovaltaa käytettiin haitallisten käytäntöjen, kuten tyttöjen silpomisen ja lapsiavioliittojen, kitkemiseksi. Ugandassa seurakunnat kielsivät perinteisten avioliittoseremonioiden paraatit toiminnassaan, koska ne alentavat tyttöjä.  

Vanhemmat ovat omaksuneet tasa-arvoa edistävää tietoa, asenteita ja käytäntöjä. Esimerkiksi lapsiavioliittojen hyväksyntä on vähentynyt. Vanhemmat tukevat nuorten pääsyä seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin sekä kyseenalaistavat sukupuolittunutta kotitöiden jakoa aiempaa vahvemmin. He myös tunnistavat paremmin vammaisten lasten ja nuorten oikeuden seksuaali- ja lisääntymisterveystietoon ja -palveluihin.

62 paikallista kumppaniamme edisti kanssamme tasa-arvoa. Kansalais-yhteiskunnan toimijoiden ja sidosryhmiemme sitoutuneisuus näkyi esimerkiksi uusina innovatiivisina toimintatapoina. SRHR-tietoa jaettiin koronatiedotuksen ja -toimien yhteydessä.

Koronarajoitusten tiukasti sulkemassa Mosambikissa kumppanimme kouluttivat opettajia etäopetusmenetelmistä, mikä edisti kymmenien tuhansien oppilaiden mahdollisuutta käydä koulua.  

  • 62 paikallista kumppaniamme edisti tasa-arvoa kanssamme.
  • Työmme tavoitti 260 000 ihmistä viidessä maassa.
  • Lapsen oikeuksien lähettiläät vierailivat kouluissa yhteensä 27 paikkakunnalla.

Lapsen oikeudet tutuiksi myös diginä 

Suomessa koronapandemia mahdollisti digiloikan lasten oikeuksien, tasa-arvon ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Etäyhteyksien avulla tavoitimme kouluja 27 paikkakunnalla. Vierailun tilanneista opettajista 91 prosenttia oli tyytyväisiä oppitunteihin.

Globaalikoulun verkko-oppimateriaalit olivat kysyttyjä: kouluille suunnatuilla sivuillamme oli 30 prosenttia enemmän kävijöitä kuin edellisvuonna.      

Tavoitimme myös kasvatusalan ammattilaisia yli tuplasti tavoitteemme verran, kun siirsimme koulutuksemme etäversioiksi. Osallistujat kiittivät koulutuksiamme innostaviksi, monipuolisiksi ja vuorovaikutteisiksi.

Tytöt samalle viivalle

Tyttösponssina varmistat, että tytöt eivät jää sukupuolensa takia taka-alalle. Tue tyttöjä tuntemaan oikeutensa ja puolustamaan niitä.

Kaksi tyttöä halaa ja nauraa, tyttösponssina puolustat tyttöjen oikeuksia ja tasa-arvoa. Kuukausiahjoituksellasi varmistat, että tytöt eivät jää sukupuolensa takia taka-alalle.