Tasa-arvon edistäminen kuuluu kaikille

Ecuadorilainen Johnny, 20, on innokas tasa-arvon puolestapuhuja, jonka vaikuttamistyötä Plan-kummit tukevat.

Hän liittyi 14-vuotiaana Planin nuortenryhmään, jossa käsiteltiin paikallisten nuorten kohtaamia ongelmia, kuten tyttöjen heikompaa asemaa yhteisössä. Tytöt eivät esimerkiksi voineet harrastaa kaikkia urheilulajeja ja olivat alttiina väkivallalle ja hyväksikäytölle.

Ryhmän keskustelut auttoivat Johnnya ymmärtämään, että ahtaiden sukupuoliroolien on murruttava, jotta kaikilla olisi elämässä yhtäläiset mahdollisuudet.

Vuonna 2016 hänet kutsuttiin My Voice, Your Voice -radio-ohjelmaan keskustelemaan tasa-arvosta muiden nuorten kanssa. Johnny on osallistunut myös useisiin Planin työpajoihin ja oppinut johtamistaitoja.

”Toimin tällä hetkellä Girls’ Movement -hankkeen tiedottajana. Nuorisoleirit ja muut innostavat oppimisympäristöt sekä yhteiset ideointituokiot ovat vaikuttaneet valtavasti henkilökohtaiseen kasvuuni”, Johnny kertoo.

Reippaan nuoren miehen suunnitelmissa siintävät lääketieteen opinnot, mutta toistaiseksi hän keskittyy kannustamaan muita nuoria, erityisesti miehiä ja poikia, puolustamaan tyttöjen oikeuksia.

“Tasa-arvon edistäminen on kaikkien yhteinen asia. Jos emme ponnistele yhdessä, tyttöjen ja naisten huono kohtelu jatkuu. Haitallisesta macho-kulttuurista on päästävä eroon.”