Tärkeä puheenvuoro tyttöjen oikeuksista

Iida Riekko

Ujuni Ahmed on suunnannut esikoiskirjansa vähemmistö­ryhmiin kuuluville tytöille, jotka elävät oman yhteisönsä ja valtakulttuurin ristipaineessa. Siihen viittaa myös kirjan nimi Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin. Teos on tärkeää luettavaa kaikille muillekin, sillä se vaatii ajattelemaan polttavia ongelmia suomalaisessa yhteiskunnassa.

Somaliasta pakolaisena tullut Ahmed kuvaa omia kokemuksiaan, kuten jatkuvaa sivuuttamista lähiökoulussa ja patriarkaalista vallankäyttöä koraanikoulussa. Hän kertoo koskettavasti paineista ja normeista, jotka ajoivat hänet teini-iässä karkaamaan kotoa ja majailemaan vaihtuvissa paikoissa.

Kirja laajenee yhteiskunnallisten vaikuttamiskeinojen ja identi­teettikysymysten pohdinnaksi. Ahmed kysyy, miksei vähemmistö­ryhmiin kuuluvien tyttöjen kohtaamaan väkivaltaan ja oikeuksien rajoittamiseen puututa yhtä ponnekkaasti kuin valkoisten tyttöjen. Tyttöjen sukuelinten silpominen, raskas kotityötaakka ja vapaa-ajan kontrollointi kuitataan liian usein kulttuurisina kysymyksinä. Ahmed kirjoittaa vastaansanomattomasti, että kyse on universaaleista ihmisoikeuskysymyksistä, joista ei saa vaieta epämukavuuden vuoksi.

Ujuni Ahmed ja Elina Hirvonen: Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin. WSOY 2022.