”Olen kokenut ilmastokriisin seuraukset”

Ugandalainen Nancy, 29, ryhtyi aktivistiksi, koska ilmastokriisi vaikuttaa hänen yhteisönsä jokapäiväiseen elämään.

”Sadekausien alkaminen viivästyi, jolloin viljelyksemme kuivuivat. Sitten sadetta tuli liikaa ja tulvat tuhosivat viljelyksemme”, Nancy kertoo.

Nancyn elämän käännekohta oli, kun hän pääsi ilmastokoulutukseen. Nyt hän on mukana Plan Internationalin ugandalais-suomalaisessa ilmastoaktivistiryhmässä, jossa nuoret oppivat keinoja vaikuttaa ilmastokriisiin. 

”Rajut sääilmiöt ovat vaikuttaneet perheeseeni ja yhteisööni, mutta en aiemmin tiennyt, mistä ne johtuvat. Koulutuksessa huomasin, että kyse on ilmastonmuutoksesta. Halusin jakaa tietoani eteenpäin.”

Nancy on perustanut yhteisössään nuortenryhmän, joka jakaa tietoa ilmastoasioista. ”Oli yllätys, että yhteisön johtajat ovat suhtautuneet niin myönteisesti työhömme. He ovat jakaneet tietoa ilmastonmuutoksesta yhteisön seremonioissa ja tapahtumissa.”

Ilmastonmuutos syventää epätasa-arvoa

Uganda on altis ilmastonmuutoksen vaikutuksille, kuten kuivuudelle ja tulville.

”Olen huolissani tulevaisuudesta, koska ilmastonmuutoksella on vakavia seurauksia Ugandan yhteisöissä. Kotiseudullani ihmiset ovat riippuvaisia maataloudesta, joka on monelle ainoa elinkeino.”

Nancy tietää, että monet vanhemmat ovat joutuneet naittamaan jo 14-vuotiaita tyttäriään, jotta saisivat ruokittua perheensä.

”Liian varhaiset raskaudet vaarantavat tyttöjen terveyden. Tunnen nuoren tytön, joka kuoli synnytyksessä. Ilmastonmuutoksella on vakava vaikutus tyttöjen ja nuorten ihmisten elämään. Mietin usein, miten nämä seuraukset näkyvät myöhemmin.”

Planin tuella Nancyn yhteisö on saanut keinoja selviytyä ilmastokriisin keskellä. Ihmiset ovat istuttaneet puita ja perustaneet koteihinsa ruokaturvan parantamiseksi keittiöpuutarhoja, joissa he viljelevät vihanneksia. Maanviljelijät ovat istuttaneet kasvilajikkeita, jotka selviytyvät paremmin kuivuudessa. Yhteisöt ovat perustaneet säästö- ja lainaryhmiä.

”Olemme saaneet myös ilmastoystävällisempiä liesiä, jotka vähentävät pienhiukkaspäästöjä ja polttopuiden käyttöä ruoanlaitossa.”

Nancy haluaisi kehittää erityisesti jätteiden kierrättämistä. Hän on kouluttanut nuoria toimimaan kierrätyksen neuvonantajina.

”Nuoret keräävät yhteisönsä muovijätteitä ja myyvät niitä eteenpäin muovijätteen kierrättäjille. Haaveilen, että saisin nuoria maanlaajuisesti mukaan työhöni. Unelmani on, että meillä olisi tulevaisuudessa kierrätyskeskus, jossa nuoret voisivat työllistyä.”

Tasa-arvoa ilmastokriisiin

Plan Internationalin suomalais-ugandalaisen ilmastoryhmän nuoret ovat muotoilleet politiikkasuositukset vahinkojen ja menetysten korvaamisesta ilmastokriisin kärsijöille. Tärkeä oikeudenmukaisuuskysymys on aiheena kansainvälisessä COP28-ilmastokokouksessa Dubaissa 30.11.–12.12., johon Suomi lähtee EU:n osana neuvottelemaan.

Arviolta 135 miljoonaa ihmistä on vaarassa vajota köyhyyteen ilmastokriisin takia vuoteen 2030 mennessä. Ilmastotuhoista kärsivät eniten ne, joilla on vähiten maksukykyä ja myös vähiten vastuuta päästöjen aiheuttamisesta. Lähes puolet maailman väestöstä asuu alueilla, jotka ovat jo ennestään haavoittuvassa asemassa esimerkiksi epävakaan sosioekonomisen kehityksen takia.

Äärimmäiset sääilmiöt uhkaavat näillä alueilla asuvia ihmisiä. Ilmastonmuutos syventää epätasa-arvoa ja uhkaa etenkin tyttöjen oikeuksia, sillä moni tyttö joutuu jättämään koulunkäyntinsä kriisin seurauksena. Ilmastokriisillä on vakavat seuraukset lasten ja nuorten elämään, joten heidän äänensä täytyy saada kuuluviin ilmastopäätöksissä.