Vahvuuksien avulla yrittäjäksi

Aiemmin en tiennyt, mitä vahvuuksia minulla on. Nyt tiedän, että esimerkiksi laulaminen tekee minut iloiseksi ja on yksi vahvuuksistani”, sanoo Martha, joka suunnitteli omaa yrityspolkuaan Nordean ja Planin maahanmuuttajatyön yhteisessä tapahtumassa Vahvuuksista yrittäjäksi.

Tapahtuman tavoitteena oli tunnistaa vahvuuksia, jotka edesauttavat oman unelman, yrittäjyyden tai urapolun tavoittelussa. 

Martha kertoo, että omien vahvuuksien näkeminen oli aluksi vaikeaa. Kipinä yrittäjyyteen voi kuitenkin lähteä liikkeelle juuri omien vahvuuksien tunnistamisesta ja niiden mahdollisuuksien ymmärtämisestä yritystoiminnassa. Tästä ajatuksesta syntyi tapahtuma, joka järjestettiin Nordean pääkonttorilla lokakuussa. maahanmuuttaneet nuoret ja aikuiset työskentelivät päivän aikana omissa ryhmissään.

”Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyvä itsetuntemus vahvistavat yrittäjähenkistä tekemistä. Tätä kautta voi avautua uusia työelämämahdollisuuksia, joissa unelmat ja vahvuudet voivat konkretisoitua yrittäjyyden myötä”, sanoo Planin maahanmuuttajatyön päällikkö Maria Wikberg.

”Haluamme tapahtuman kautta muistuttaa, että yrittäjyys voi olla ihan jokaiselle sopiva urapolku. Omien vahvuuksien tunnistaminen ja ymmärtäminen auttaa niin yrittäjyydessä kuin elämässä yleensä”, sanoo Nordean yhteiskuntavastuujohtaja Pirjo Kuusela

Martha löysi yritysidean itselleen läheisestä asiasta.

”Haluaisin auttaa maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria suomen kielessä. He voivat tuntea ulkopuolisuutta ja häpeää, jos eivät pysty ilmaisemaan itseään. Minullakin on monia ideoita, joita on vaikea tuoda esiin kielellä, jota en täysin ymmärrä. Olisi hienoa, jos voisin auttaa lapsia ja nuoria näiden samojen ongelmien kanssa. Kun asenne on oikea, vaikeudet voitetaan.”