Lasten ja nuorten tukena – myös testamentissa

Don Welshille, 81, on tärkeää olla lasten ja nuorten puolella. Englannissa kasvanut ja sittemmin Suomeen asettunut Don on tehnyt työuran englanninopettajana. Vapaa-ajallaan hän on tukenut lapsia ja nuoria lahjoittajana ja vapaaehtoisena urheiluvalmentajana. 

Aikaa on riittänyt myös puiden istuttamiseen ja maahanmuuttajaperheiden kieliopetukseen sekä tansanialaisen tuttavaperheen lasten koulunkäynnin tukemiseen. Don ottaa viikoittain kotoaan Joensuusta etäyhteyden eri puolille Suomea kielenopetusta varten, välillä myös Tansaniaan saakka.

Kummius on luonteva tapa auttaa 

Don Welsh liittyi Plan-kummiksi pian Suomen Planin perustamisen jälkeen, 1990-luvun lopussa. 

“Ei se nyt niin pitkä pätkä ole”, Welsh kommentoi neljälle vuosikymmelle ulottuvaa kummiuttaan.

Koska Donin tulot riittivät hänen omaan arkeensa, hänelle oli itsestään selvää auttaa muita. Donin mielestä auttamisesta ei tarvitse tehdä sankaritarinaa.

Donin yhteydenpito kummilasten kanssa ei ole edennyt kovin henkilökohtaiselle tasolle, mutta kirjeitä on vaihdettu esimerkiksi kummilasten syntymäpäivien aikaan. Don toteaa, että sekä hän että kummilapsi perheineen elävät sellaista elämää, josta ei ole tarpeen raportoida jatkuvasti. Muutama kirje vuodessa on ollut sopiva tahti.

“Yleensä lähetän esimerkiksi kesäisen tai talvisen kuvan omalta pihaltani ja muutaman rivin terveisiä. Kirjeenvaihdon ei tarvitse olla sen kummempaa.”

Lasten ja nuorten tukeminen jatkuu myös testamentissa

Tällä hetkellä Don Welsh on laatimassa testamenttia. Ajatus testamentista virisi pankin tarjotessa ilmaista lakiapua testamentin tekemiseen. Testamentin edunsaajiksi hän on valinnut sukulaislasten lisäksi erilaisia järjestöjä. Don haluaa rahoittaa esimerkiksi lasten oikeuksia, puiden kasvattamista ja ammattikoululaisten stipendejä.

Plan on yksi edunsaajista. Järjestön valinta mukaan tuntui sopivalta kummiuden vuoksi. Donille on tärkeää, että lapset ja nuoret saavat tukea vielä hänen kuolemansa jälkeenkin.

“Olen saanut elantoni työskentelemällä lasten kanssa. On hienoa, että pystyn auttamaan ja antamaan jotain takaisin.”