FairLens katsoo maailmaa tasa-arvoisempien linssien läpi

Jessica Herrera
Kuvat:
Plan International

Monimuotoisuuden puute teknologian kehittäjien keskuudessa on jo yleisesti tiedostettu ongelma. Vain noin neljännes ohjelmistokehittäjistä alan johtavissa yrityksissä on naisia. 

Koska teknologia-ala on jo itsessään sukupuolittunut, se luo pääasiallisesti miesten ylläpitämiä vääristymiä, jotka heijastuvat arjessa käyttämissämme digituotteissa. Digitaaliset tuotteet ja palvelut vahvistavat sukupuolten välistä epätasa-arvoa sekä vahingollisia sukupuolinormeja ja -stereotypioita. 

Teknologiakehitys ei voi enää olla vain miesten käsissä. Myös tytöt ja naiset on saatava mukaan teknologian kehittämiseen, ja heidän kokemustensa tulee näkyä prosessien kaikissa vaiheissa suunnittelusta toteutukseen asti. Vain he voivat tuoda esiin kokemuksiaan tuotteiden kehityksessä ja siten tuoda mukaan omia näkemyksiään ja positiivisia ajatusmalleja, jotta tuotteet eivät enää syrji, marginalisoi tai loukkaa ketään. 

Kun tytöt ovat aktiivisesti mukana prosessissa, syntyy uutta teknologiaa, jonka avulla voidaan purkaa vahingollisia stereotypioita ja edistää tasa-arvoa. Planin tavoitteena on tuoda tytöt teknologiakehityksen keskiöön edistämään tasa-arvoa. 

Plan Internationalin raportti ”Free To Be Online?” vuodelta 2020 osoitti, että 58 % tutkimukseen osallistuneista tytöistä oli kokenut hyväksikäyttöä tai häirintää sosiaalisessa mediassa. Jos he olivat rodullistettuja, vammaisia tai kuuluivat HLBTIQ+-yhteisöön, eriarvoisuus oli voimakkaampaa. Vahingollinen häirintä ajaa tyttöjä pois verkkoympäristöistä ja vie heiltä oikeuden tietoon, verkostoitumiseen ja koulutukseen. Samaan aikaan häirintään syyllistyneet voivat jatkaa toimintaansa. Sosiaalisen median alustoilla on jo pitkään vallinnut syrjiviä käytäntöjä ja rakenteita. Planin Equality Tech -projekti haluaa tähän muutoksen. 

Plan on suunnitellut yhteistyössä Samsung Electronic Nordicin kanssa FairLens-tuotteen. Suunnittelutyöhön osallistui teini-ikäisiä tyttöjä ympäri maailmaa. He osallistuivat FairLensin ideointiin, tuotetestaukseen ja muotoiluun, sillä prosessissa haluttiin varmistaa, että tytöt ja heidän kokemuksensa ovat kaiken keskiössä. 

FairLens edistää yhdenvertaisempaa digiympäristöä. Se kutsuu sosiaalisen median käyttäjiä näkemään sosiaalisen median erilaisten linssien läpi ja edistää muutosta tavassamme käyttää sosiaalista mediaa. FairLens lisää ymmärrystä sukupuolten välisestä epätasa-arvosta, ennakkoasenteista ja häirinnästä sekä sisältää mahdollisuuden raportoida haitallisista sisällöistä. 

Jotta voisimme edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteen numero 5, tarvitsemme lisää tasa-arvoa edistäviä Equality Tech -tuotteita. Meidän tulee kehittää teknisiä tuotteita ja järjestelmiä, jotka kyseenalaistavat epätasa-arvon sekä edistävät osallisuutta yhteiskunnassa ja ihmisten käyttäytymisessä. 

Lue lisää Equality Techistä ja FairLensistä: www.equalitytech.info/partnerships Kirjoittaja on Plan Internationalin Equality Tech -koordinaattori.