Maailmanpaja-opas on suunnattu alakoulujen (5.–6.-luokkalaisten) kerhotoiminnan ohjaajille ja opettajille. Menetelmäopas keskittyy yhteiskunnalliseen kerhotoimintaan. Keskeisiä teemoja ovat lapsen oikeudet, yhteisiin asioihin vaikuttaminen ja globaalin maailman kysymyksiin tutustuminen. Oppaassa on kolme eri mittaista kerhokokonaisuutta (4, 6 tai 8 kerhokertaa), joissa lapsen oikeuksiin liittyviä teemoja käsitellään erityisesti mediakasvatuksen keinoin. Toteutettu yhteistyössä Kehittämiskeskus Opinkirjon kanssa.

Verkstad: Världen – klubbledarens handbok om barnets rättigheter riktar sig till ledare och lärare för klubbverksamhet i årskurserna 5–6. Metodhandboken koncentrerar sig på social klubbverksamhet. Bokens centrala teman är barnets rättigheter, att påverka gemensamma saker samt att bekanta sig med frågor som rör den globala världen. Handboken kan anpassas och användas i barngrupper med blandade åldrar.