Lapsen oikeuksien kymppi on kymmenen kaksoistunnin mittainen opetuskokonaisuus, jonka avulla voi käsitellä oppilaiden kanssa lapsen oikeuksia ja kestävää kehitystä monipuolisesti ja toiminnallisesti. Opetuskokonaisuus on suunnattu alakoulun 4.–6.-luokkalaisille. Opetuskokonaisuuden sisällöt ja työtavat on suunniteltu perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet huomioiden. Eri oppiaineita integroivana kokonaisuutena Lapsen oikeuksien kymppi soveltuu erinomaisesti monialaiseksi oppimiskokonaisuudeksi. Lapsen oikeuksien kymppi on uudistettu täysin vuonna 2020. Materiaali on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.

Barnets rättigheter x 10 består av 10 dubbellektioner med teman om global fostran, vilka är starkt sammankopplade med läroplanerna. Med hjälp av boken kan du tillsammans med eleverna behandla globala frågor som rör barnets rättigheter på ett praktiskt och varierande sätt.