Testamenttilahjoitus | Plan

Testamenttilahjoitus hyväntekeväisyyteen

Haluatko antaa hyvän tulevaisuuden seuraaville sukupolville?

På svenska

Plan International Suomi on kiitollinen jokaisesta testamenttilahjoituksesta. Testamenttilahjoituksen voi tehdä täysi-ikäisenä. 15-vuotias voi tehdä testamentin itse ansaitun omaisuutensa osalta. Pienikin lahjoitus auttaa kehitysmaiden lapsia, ja erityisesti tyttöjä, saamaan paremman elämän.
 
Jos sinulla ei ole rintaperillisiä, voit halutessasi testamentata koko omaisuutesi. Mikäli rintaperillisiä on yksi tai useampi, pitää huomioida heidän lakiosansa, mikä on vähintään puolet omaisuudesta. Leskellä on lisäksi erityisasema. Jos henkilöllä ei ole serkkuja lähempiä sukulaisia, menee jäämistö valtiolle ilman testamenttia. Muussa tapauksessa perillisryhmät määrittelevät perimysjärjestyksen.
 
Testamentti tehdään kirjallisesti kahden vähintään 15-vuotiaan todistajan läsnä ollessa. Todistajat todistavat testamentin allekirjoituksellaan. Heidän ammattinsa ja asuinpaikkansa on mainittava. Todistajille ei tarvitse ilmoittaa testamentin sisältöä, mutta heidän on tiedettävä, että kyseessä on testamentti. Todistajaksi ei käy puoliso, sukulainen tai hyödynsaaja. Testamentin tekijän tunnistetietojen on oltava näkyvillä. Lopuksi kirjataan todistuksen aika ja paikka. Testamentin tekijän on allekirjoitettava testamentti itse. Testamentti voidaan tehdä kahtena kappaleena, joita säilytetään eri paikoissa
 
Voimme säilyttää puolestasi testamenttisi alkuperäiskappaleen tai kopion. Pidämme tiedot täysin luottamuksellisina emmekä luovuta niitä muualle. Testamentin laatijana sinulla on täysi oikeus peruuttaa tai muuttaa testamenttiasi milloin tahansa. Perinnöstä maksetaan normaalisti veroa, mutta yleishyödyllisen yhteisön, kuten Plan International Suomen, ei tarvitse maksaa perintöveroa.

Vaikka testamentti on asiakirjana yksinkertainen, me ja asiantuntijat suosittelemme, että sen laatimisessa käytetään ammattilaisen opastusta. Plan International Suomi on kahdenkymmenenkolmen muun Vastuulliset Lahjoittajat ry:ssä toimivan järjestön kanssa avannut yhteisen Hyvä testamentti -sivuston, jossa voi muun muassa kysyä testamenttia koskevista asioista lakimieheltä. 
 

Lisätietoja

  • Hyvä testamentti -sivusto: www.hyvatestamentti.fi
  • Voit ottaa myös yhteyttä Planiin tuotepäällikkö Raisaleena Tokkolaan, (09) 6869 800, sähköposti: raisaleena.tokkola@plan.fi. Lisäksi lakiasiaintoimistot ja pankkisi voivat antaa lisätietoja.
  • Testamentteja koskevat lakipykälät löytyvät Suomen Laki I -teoksesta, perintökaaren luvuista 9–16.

 

 

Katso Ylen juttu testamenttilahjoituksista