Autamme lapsia kriiseissä ja katastrofeissa | Plan

Autamme lapsia kriiseissä ja katastrofeissa

Varmistamme lasten oikeuksien toteutumisen ja turvaamme koulutuksen jatkumisen myös kriiseissä. Keskitymme humanitaarisessa työssämme erityisesti tyttöjen aseman parantamiseen, koska he ovat usein heikoimmassa asemassa ja siksi suurimmassa vaarassa myös katastrofin iskiessä.

 

Suojelemme
lapsia

Yksi neljästä lapsesta elää konfliktin tai katastrofin koettelemassa maassa. He tarvitsevat apuamme.

Turvaamme koulutuksen

Varmistamme lasten koulutien jatkumisen myös katastrofin iskiessä.

Ehkäisemme aliravitsemusta

Ehkäisemme alle viisivuotiaiden lasten ja raskaana olevien sekä imettävien naisten aliravitsemusta.

Työskentelemme tehokkaasti

Toimimme yli 70 maassa. Laajan verkostomme ansiosta aloitamme avustustyöt nopeasti.

Turvaamme lasten perustarpeet

Humanitaaristen kriisien määrä on kasvanut. Kymmenen viime vuoden aikana katastrofien koettelemien ihmisten määrä on kaksinkertaistunut. Maailman pakolaisista yli puolet on naisia ja alle 18-vuotiaita.

Katastrofeissa turvaamme lasten perustarpeet: ruoan, suojan, puhtaan veden, terveyspalvelut ja koulunkäynnin. Toimitamme katastrofialueille ruokaa, väliaikaissuojia ja hygieniapaketteja. Tuemme lastensuojelua ja koulutyön jatkumista perustamalla väliaikaisia koulutiloja.

Humanitaarisessa työssämme kiinnitämme erityistä huomiota tyttöihin. Tytöt ovat sukupuolensa ja ikänsä takia usein haavoittuvimmassa asemassa jo ennen katastrofia. Joutuessaan eroon perheestään katastrofin seurauksena tytöt ovat suurimmassa vaarassa joutua hyväksikäytetyksi tai väkivallan kohteeksi.

Toimimme yli 70 maassa, ja olemme usein paikalla jo ennen katastrofin iskemistä. Työskentelemme lahjoittajiemme, Suomen ulkoministeriön ja EU:n tuella. Keräämme lahjoituksia humanitaariseen työhömme hätäapurahaston kautta. Hätäapurahasto vahvistaa valmiuttamme auttaa nopeasti ja tehokkaasti siellä, missä hätä ja tarve ovat suurimmat. Rahaston turvin tarjoamme apua inhimillisen hädän lievittämiseen, katastrofien ja kriisien ehkäisyyn ja niihin varautumiseen sekä muihin hätäaputoimiin. Tällä hetkellä hätäaputyössämme korostuu koronapandemian aiheuttama avuntarve.