Educa-messut

Lue lisää Planin globaalikoulusta ja maahanmuuttajatyöstä

Plan International Suomi tekee globaalikasvatusta ja maahanmuuttajatyötä monipuolisesti nuorten, opettajien ja muiden lasten ja nuorten parissa toimivien tahojen kanssa.

Joukko nuoria pitää laatikoita, joissa toisessa lukee tasa-arvo ja toisessa koulutus.

Tilaa kouluvierailu

Kutsu lapsen oikeuksien lähettiläs vierailulle pitämään osallistava oppitunti lapsen oikeuksista, kestävästä kehityksestä tai tasa-arvokysymyksistä! Kouluvierailut ovat hyvä tapa tuoda vaihtelua opetukseen sekä käsitellä tärkeitä, opetussuunnitelman mukaisia globaalikasvatuksen teemoja.

Lapsen oikeuksien lähettiläs koulun käytävällä, taustalla koululaisia.

Osallistu globaalikasvatuksen koulutuksiimme

Haluatko vahvistaa sisällöllistä ja pedagogista osaamistasi globaalikasvatuksen kysymyksistä? Globaalikoulu järjestää veso-kelpoisia tilauskoulutuksia sekä alueellisia täydennyskoulutuksia verkossa ja lähitoteutuksina. Koulutukset tarjoavat ajankohtaista ja tutkimukseen perustuvaa tietoa sekä toiminnallisia ja osallistavia tapoja tärkeiden opetussuunnitelman aiheiden käsittelyyn.

Koulutusten teemat ovat kestävä kehitys, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Tarjoamme myös perusopetuksen ja toisen asteen opetushenkilöstölle ja johdolle suunnatun laajemman koulutuskokonaisuuden joka tukee yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistävän toimintakulttuurin rakentamista oppilaitoksiin.

Yhdenvertaisuus

Hyödynnä verkkoaineistot ja tilattavat materiaalit

Globaalikoulun aineistot tukevat toiminnallisen ja osallistavan globaalikasvatuksen toteutuksessa. Voit tilata tai ladata itsellesi esimerkiksi alakoulun 4.–6.-luokille tarkoitetun kymmenen kaksoistunnin kokonaisuuden Lapsen oikeuksien kymppi. Yläkoulun opettajille on tarjolla valmiita, ladattavia oppaita ja tuntisuunnitelmia esimerkiksi vihapuheesta ja tasa-arvosta.

Löydät monipuolisista materiaaleistamme vinkkejä, toiminnallisia harjoitteita ja videoita maahan muuttaneiden nuorten kanssa työskentelyyn. Materiaaliemme teemoina ovat muun muassa selkokielinen demokratiakasvatus, työelämä, itseilmaisu ja itsetuntemus, luontokotoutuminen ja ympäristökasvatus.

Meillä on seitsemän tilattavaa näyttelyä, joiden avulla voi tutustua lapsen oikeuksiin eri näkökulmista. Näyttelyt toimitetaan tilaajalle maksutta, ja mukana tulevat pystytysohjeet. Kolmeen näyttelyyn on saatavilla tehtävämateriaalia.

Valokuvanäyttelyt

Muutos alkaa meistä – Mosambikin ihmisoikeusaktivistit

Muutos alkaa meistä -valokuvanäyttely kertoo ihmisistä, jotka ajavat intohimoisesti syrjittyjen ihmisten – kuten tyttöjen, vammaisten ja homoseksuaalien – oikeuksia Mosambikissa.

Mosambikilainen Eunice seisoo pellolla.
Mosambikilainen Eunice seisoo pellolla.

Nuorten timantti

Nuorten timantti 2024 -tapahtumassa puhutaan yhdenvertaisuudesta ja antirasismista

Ilmoittaudu nyt mukaan 17.4.2024 järjestettävään tapahtumaan.

Nuorten timantti 2023 -tapahtuman paneelikeskustelu: lavalla August Kiattrakoolchai, Iiris Suomela, juontajat Natasha ja Taisia, Hassan Maikal sekä Anna Juhola
Nuorten timantti 2023 -tapahtuman paneelikeskustelu: lavalla August Kiattrakoolchai, Iiris Suomela, juontajat Natasha ja Taisia, Hassan Maikal sekä Anna Juhola

Tilaa uutiskirje

Planin Globaalikoulun uutiskirje tuo 6–7 kertaa vuodessa sähköpostiisi tietoa opettajille ja kasvattajille suunnatuista koulutuksista, materiaaleista, kouluvierailuista ja muista palveluistamme.

Nimetön(vaaditaan)
Lapsen oikeuksien lähettiläs Planin paidassa pitää oppituntia koululuokassa lapsille.

Maahanmuuttajatyön palvelut

Hankkeessa tarjoamme demokratiakasvatuksen oppituntivierailuja, joissa vahvistamme 15–29-vuotiaiden Suomeen muuttaneiden nuorten tietoja ja taitoja toimia demokraattisessa yhteiskunnassa. Vierailukokonaisuudet käsittelevät ryhmän tarpeiden mukaan omia vahvuuksia, mielipiteenilmaisua, oikeuksia ja velvollisuuksia, demokratiaa, hyvinvointivaltiota, vaikuttamista, sukupuolten tasa-arvoa sekä ilmastonmuutosta. Selkokielisiin ja osallistaviin menetelmiin perustuva toiminta tukee erinomaisesti opetussuunnitelman sisältöjä.

Nuoret voivat syventyä hankkeen teemoihin ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen myös hankkeen kahdessa vapaa-ajan koulutusohjelmassa. 15–20-vuotiaille nuorille suunnatuissa koulutusohjelmissa pyritään luomaan turvallisempia tiloja, joissa nuoret voivat harjoitella mielipiteenilmaisuun, esiintymiseen ja vaikuttamiseen liittyviä taitoja matalalla kynnyksellä. Koulutusohjelmat tapaavat keväisin ja kesäisin viikottain 3–4 kuukauden ajan.

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA

Missä: Pääkaupunkiseutu

Kiinnostuitko demokratiakasvatuksen oppituntivierailuista? Tiedätkö nuoria, jotka haluaisivat tutustua uusiin ihmisiin ja oppia vaikuttamaan suomalaisessa yhteiskunnassa? Ota yhteyttä hankkeen suunnittelijaan Juulia Järvenpäähän.

Hankkeessa tuemme nuorten elämää laaja-alaisesti kolmessa teemassa: koulutus, työelämä ja vapaa-aika. Hankkeen kohderyhmänä ovat muutamia vuosia Suomessa asuneet yhdeksäsluokkalaiset nuoret sekä heidän perheensä. Osallistujat ovat mukana yhden vuoden, ja ryhmät kootaan vuosittain kesän jälkeen yhteistyössä koulujen kanssa. Ryhmiä on vuosittain 4–5.

Hankevuoden aikana tapaamme nuorten kanssa viikottaisissa vertaisryhmätapaamisissa, joissa käsittelemme hanketeemoja harjoitepohjaisia menetelmiä hyödyntäen. Työelämäosiossa käymme nuorten kanssa läpi työelämän pelisäännöt, tehdään CV:t ja työhakemukset ja tuemme nuoria hankkimaan verokortit ja pankkitilit. Aktiivisesti hankkeessa mukana olleet nuoret saavat kauttamme kahden viikon palkallisen kesätyön yhteistyökumppaneidemme kautta. Hankkeessa pohdimme yhdessä myös muun muassa jatko-opintoja, käymme tutustumassa erilaisiin harrastuksiin ja vietämme aikaa yhdessä. Järjestämme hankevuoden aikana huoltajille tulkattuja infoja ja perheille yhteisiä retkiä ja tapahtumia.

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA, Ak-rahoitus, 2013–

Missä: Pääkaupunkiseutu.

Uskotko että oppilaitoksestasi löytyisi hankkeeseen sopivia nuoria? Näetkö muita mahdollisia yhteistyön paikkoja? Ole rohkeasti yhteydessä hankkeen suunnittelijaan Anu Järviseen.

Voimanaisia-hankkeessa keskitymme Suomeen muuttaneiden tyttöjen osallisuuden edistämiseen ja kotoutumisen tukemiseen vahvistamalla äitien ja tyttöjen sukupolvisuhteita sekä tietoja ja taitoja vertaistuen, asiantuntijatapaamisten, työpajojen, vierailujen ja retkien avulla. Voimanaisia-hankkeen kohderyhmänä ovat 10–16 -vuotiaat tytöt sekä heidän äitinsä. Ryhmiä on lukukausittain 3–4 ympäri pääkaupunkiseutua ja ne tapaavat kerran viikossa noin yhden lukukauden ajan. Keväällä 2024 ryhmiä järjestetään Lassilassa, Itäkeskuksessa, Espoon keskuksessa sekä Keravalla.

Voimanaisia-ryhmät ovat merkityksellistä, yhteistä laatuaikaa tytöille ja äideille. Käsittelemme ryhmissä eri teemoja kuten hyvinvointia, harrastuksia, yhdenvertaisuutta, sukupuolinormeja ja omia oikeuksia. Tytöille ja äideille on tekemistä sekä yhdessä että erikseen. Tytöille ryhmä on hyvä paikka löytää uusia kavereita, miettiä tulevaisuuden suunnitelmia, tutustua uusiin harrastusmahdollisuuksiin, ja jakaa ajatuksia ja kokemuksia. Äideille ryhmä on turvallinen paikka harjoitella suomen kieltä ja oppia lisää suomalaisesta yhteiskunnasta, mutta myös mahdollisuus vertaistukeen ja merkityksellisiin kokemuksiin. Samalla suhde tyttäreen vahvistuu. Järjestämme pienemmille sisaruksille lastenhoitoa, tarjoamme perheelle välipalaa ja maksamme tarvittaessa matkaliput.

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA, Ak-rahoitus, 2023-

Löytyykö oppilaitoksestasi hankkeen kohderyhmään kuuluvia 10–16-vuotiaita tyttöjä? Haluaisivatko he osallistua äitiensä kanssa Voimanaisia-ryhmään? Tulemme mielellämme kertomaan ryhmistä koululle. Ota yhteyttä Melisa Yasaviin.

Tässä hankkeessa keskitymme kestävään ja vastuulliseen digielämään liittyviin monipuolisiin aiheisiin sekä vahvistamme nuorten digielämään liittyviä taitoja. Järjestämme vuoden aikana kaksi vapaa-ajalle sijoittuvaa digitaitoryhmää 15–25-vuotiaille Suomeen muuttaneille nuorille. Keskustelemme ryhmissä kestävään ja vastuulliseen digielämään liittyvistä aiheista, ja nuoret harjoittelevat digitaitoja. Tarjoamme ryhmiin aktiivisesti osallistuville nuorille myös mahdollisuuden pieneen palkalliseen työprojektiin.

Kehitämme kevään 2024 aikana kestävän ja vastuullisen digielämän teemojen ympärille myös selkokielisiä, pelillistettyjä opetusmateriaaleja. Järjestämme syksyllä näiden uusien pelillistettyjen materiaalien ympärille 1–3 tapaamiskerran mittaisia oppituntivierailuja pääkaupunkiseudun oppilaitoksissa. Oppilaitokset voivat myös hyödyntää uusia pelillistettyjä opetusmateriaaleja opetuksessaan itsenäisesti.

Rahoittaja: Hanke toteutetaan yhteistyössä DNA Oyj:n kanssa ja sitä rahoittavat DNA Oyj ja Telenor

Löytyykö oppilaitoksestasi hankkeen kohderyhmän nuoria vapaa-ajan ryhmiin? Haluaisitko varata ryhmällesi kouluvierailun syksylle? Ota yhteyttä Lea Absetziin.

Planin luontohankkeissa vahvistamme Suomeen muuttaneiden lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointia ja osallisuutta. Järjestämme valmistaville koululuokille ja muille maahan muuttaneiden ryhmille matalan kynnyksen lähiluontoretkiä. Rohkaisemme osallistujia löytämään oma tapansa luonnossa ja lähiympäristössä liikkumiseen sekä oman ja koko perheen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Tutustumme suomalaiseen luontoon ja erilaisiin matalan kynnyksen liikuntalajeihin. Hyvinvointia, luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta vahvistamme esimerkiksi erilaisten harjoitteiden avulla.

Haluatko varata ryhmällesi retken tai haluatko saada lisätietoa toiminnasta? Ota yhteyttä hankkeen suunnittelijaan Anu Järviseen.

Missä: Pääkaupunkiseutu

Tutustu hankkeisiin tarkemmin:

Kaikki tilaukset ja tiedustelut:

Joukko nuoria pitää laatikoita, joissa toisessa lukee tasa-arvo ja toisessa koulutus.
Globaalikoulu

Globaalia näkökulmaa lapsille ja nuorille

Planin globaalikoulu on globaalikasvatuksen kokonaisuus, joka tarkastelee globaaleja kehityskysymyksiä erityisesti lapsen oikeuksien näkökulmasta. Se tarjoaa käyttäjilleen monipuolisia välineitä maailman ymmärtämiseen ja muuttamiseen.

Lue lisää
Ryhmäkuvassa maahanmuuttajatyön nuoria ja ohjaajia.
Maahanmuuttajatyö

Työtä vähän aikaa Suomessa asuneiden nuorten kanssa

Maahanmuuttajatyömme hankkeissa teemme työtä vähän aikaa Suomessa asuneiden nuorten ja heidän perheidensä kanssa. Työmme tavoitteena on syrjäytymisen ehkäiseminen ja aktiivisen kansalaisuuden ja osallisuuden vahvistaminen.

Lue lisää