Blogit, 12.11.2020

Tyttöjen kouluttaminen tuo hyvinvointia ja talouskasvua

Tyttöjä koulussa Ecuadorissa.

Tyttöjen koulutuksen tukeminen on yrityksiltä vastuullisuusteko, joka nostaa bruttokansantuotetta erityisesti kehittyvissä maissa, kirjoittaa Kaisa Koskinen.

Ei jätetä ketään ulkopuolelle. Se oli lupaus, kun maailman valtiot sopivat kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisesta vuoteen 2030 mennessä. Alle vuosikymmenen kuluttua lupauksesta on selvää, että jos jatkamme nykyisellä tiellä, jäämme kauas tavoitteesta.

Heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen tukeminen on paitsi eettisesti oikein myös taloudellisesti järkevää. On osoitettu hyvin selvästi, että naisten osallisuus työelämässä lisää vaurautta ja vaikuttaa yhteiskuntien menestykseen. Nuorten tyttöjen rooli talouden kehityksessä jätetään kuitenkin usein huomioimatta aiheeseen liittyvässä keskustelussa.

Suurin haaste on korkealaatuisen ja kattavan tiedon puute. Naiset ja tytöt jätetään jatkuvasti pois tietojen keräämisestä ja analysoinnista kaikkialla maailmassa. Tämä tietovaje on innoittanut Plania ja rahoituslaitos Citiä koostamaan kattavan raportin taloudellisista ja sosiaalisista eduista, joita tyttöihin ja nuoriin naisiin sijoittaminen saa aikaan.

Citin ja Planin tuore raportti osoittaa, että tyttöjen toisen asteen koulutusta tukevat investoinnit voivat kasvattaa kehittyvien maiden kansantaloutta jopa 10 % niissä kehittyvissä talouksissa, joissa tyttöjen toisen asteen koulutuksen suorittamisaste on 100 % vuoteen 2030 mennessä.

Raportti The Case for Holistic Investment in Girls osoittaa, että jos kehittyvissä talouksissa investoidaan yhtä tyttöä kohden päivätasolla 1,53 dollaria eli 1,29 euroa, kokonaisvaikutus maan talouteen voi olla valtava.

Teini-ikäiset tytöt kaikkialla maailmassa – ja erityisesti kehittyvissä maissa – kohtaavat esteitä pyrkiessään laadukkaaseen koulutukseen ja suorittaessaan sitä sekä tavoitellessaan taloudellista itsenäisyyttä ja päätösvaltaa omasta elämästään.

The gender gap

Yli 130 miljoonaa tyttöä ympäri maailmaa ei käynyt koulua ennen koronaviruspandemiaa. Unescon mukaan yli 11 miljoonaa tyttöä ei palaa kouluun kriisin jälkeen.

– On tärkeää, ettei investoida pelkästään koulutukseen itseensä vaan poistetaan erilaisia esteitä tyttöjen voimaantumisen tieltä. Se tarkoittaa esimerkiksi puuttumista lapsiavioliittoihin, varhaisiin pakkoavioliittoihin, sukupuolisidonnaiseen väkivaltaan ja liian varhaisiin raskauksiin. Tutkimus osoittaa, että kun tyttöjen elämään sijoitetaan kokonaisvaltaisesti sen kaikille osa-alueille, maiden bruttokansantuotteet ja laajemmin maiden ja koko maailman investointien tuotot kasvavat, kiteyttää Plan Internationalin pääjohtaja Anne-Birgitte Albrectsen.

– Tyttöjen koulutuksen ja kehityksen esteiden poistaminen voi olla avain useiden YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen, arvioi Citin globaali tutkimusjohtaja Andrew Pitt.

YK on rohkaissut edistämään yksityisen ja julkisen sektorin sekä kansalaisjärjestöjen välistä yhteistyötä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tyttöjen koulutus ja tyttöjen elämän tukeminen kaikilla osa-alueilla vaikuttaa tasa-arvon tavoitteiden lisäksi myös muihin kestävän kehityksen tavoitteisiin, kuten konfliktien vähentämiseen, puhtaan veden ja hygienian saavuttamiseen sekä ilmastonmuutoksen torjumiseen. Tutkimus vahvistaa monialaisen yhteistyön edut.

Miten olla yrityksenä tukemassa koronapandemiasta elpymistä ja toimia vastuullisesti? Yritykset voivat antaa oman panoksensa koronapandemiasta elpymiseen esimerkiksi tekemällä yritysyhteistyötä tai lahjoittamalla Planille, joka keskittyy toiminnassaan tukemaan heikoimmassa asemassa olevia tyttöjä kaikilla elämän osa-alueilla.

Lisätietoa yritysyhteistyön eri muodoista ja vaikutusmahdollisuuksista voit lukea täältä.

Blogikirjoitus viittaa tutkimukseen, joka on luettavissa kokonaisuudessaan täältä: The Case for Holistic Investment in Girls – Improving Lives, Realizing Potential, Benefitting Everyone. Viitattu 10.11.2020.

Kolme tansanialaista tyttöä seisoo rinnakkain ja pitelee Planin jakamia hygieniatarvikkeita.

Yritysyhteistyö

Haluaako yrityksesi kantaa sosiaalista vastuuta sekä edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista? Tarjoamme monipuolisesti yhteistyömuotoja eri kokoisille ja erilaisille yrityksille.

Lue lisää
Tyttö seisoo ulkona keltaisessa paidassa ja katsoo hymyillen kameraan.

Yrityksen tyttösponssi

Tee kantasi tasa-arvoon näkyväksi. Yrityksen tyttösponssi on helppo ja vaivaton kumppanuus. Tyttösponssiyrityksenä saatte käyttöönne diplomin, viestintäpaketin ja ajankohtaisia uutisia kohdemaista.

Tyttösponssiksi
Brasilialainen tyttö seisoo pihalla viirien alla.

Tee yrityslahjoitus

Haluaisiko yrityksenne tällä kertaa tehdä kertalahjoituksen? Tee lahjoitus, joka edistää tasa-arvoa ja kehittyvissä maissa asuvien tyttöjen koulutusta. Lahjoittamalla yrityksenne parantaa lasten elämää.

Tule mukaan