Tyttöjen kouluttaminen tuo hyvinvointia ja talouskasvua | Plan

Tyttöjen kouluttaminen tuo hyvinvointia ja talouskasvua

12.11.2020 Kaisa Koskinen

Tyttöjen koulutuksen tukeminen on yrityksiltä vastuullisuusteko, joka nostaa bruttokansantuotetta erityisesti kehittyvissä maissa, kirjoittaa Kaisa Koskinen.  

Ei jätetä ketään ulkopuolelle. Se oli lupaus, kun maailman valtiot sopivat kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisesta vuoteen 2030 mennessä. Alle vuosikymmenen kuluttua lupauksesta on selvää, että jos jatkamme nykyisellä tiellä, jäämme kauas tavoitteesta.  

Heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen tukeminen on paitsi eettisesti oikein myös taloudellisesti järkevää. On osoitettu hyvin selvästi, että naisten osallisuus työelämässä lisää vaurautta ja vaikuttaa yhteiskuntien menestykseen. Nuorten tyttöjen rooli talouden kehityksessä jätetään kuitenkin usein huomioimatta aiheeseen liittyvässä keskustelussa.

Suurin haaste on korkealaatuisen ja kattavan tiedon puute. Naiset ja tytöt jätetään jatkuvasti pois tietojen keräämisestä ja analysoinnista kaikkialla maailmassa. Tämä tietovaje on innoittanut Plania ja rahoituslaitos Citiä koostamaan kattavan raportin taloudellisista ja sosiaalisista eduista, joita tyttöihin ja nuoriin naisiin sijoittaminen saa aikaan.  

Citin ja Planin tuore raportti osoittaa, että tyttöjen toisen asteen koulutusta tukevat investoinnit voivat kasvattaa kehittyvien maiden kansantaloutta jopa 10 % niissä kehittyvissä talouksissa, joissa tyttöjen toisen asteen koulutuksen suorittamisaste on 100 % vuoteen 2030 mennessä.  

Raportti The Case for Holistic Investment in Girls osoittaa, että jos kehittyvissä talouksissa investoidaan yhtä tyttöä kohden päivätasolla 1,53 dollaria eli 1,29 euroa, kokonaisvaikutus maan talouteen voi olla valtava.  

Teini-ikäiset tytöt kaikkialla maailmassa – ja erityisesti kehittyvissä maissa – kohtaavat esteitä pyrkiessään laadukkaaseen koulutukseen ja suorittaessaan sitä sekä tavoitellessaan taloudellista itsenäisyyttä ja päätösvaltaa omasta elämästään.
 

 
Yli 130 miljoonaa tyttöä ympäri maailmaa ei käynyt koulua ennen koronaviruspandemiaa. Unescon mukaan yli 11 miljoonaa tyttöä ei palaa kouluun kriisin jälkeen.

– On tärkeää, ettei investoida pelkästään koulutukseen itseensä vaan poistetaan erilaisia esteitä tyttöjen voimaantumisen tieltä. Se tarkoittaa esimerkiksi puuttumista lapsiavioliittoihin, varhaisiin pakkoavioliittoihin, sukupuolisidonnaiseen väkivaltaan ja liian varhaisiin raskauksiin. Tutkimus osoittaa, että kun tyttöjen elämään sijoitetaan kokonaisvaltaisesti sen kaikille osa-alueille, maiden bruttokansantuotteet ja laajemmin maiden ja koko maailman investointien tuotot kasvavat, kiteyttää Plan Internationalin pääjohtaja Anne-Birgitte Albrectsen.  

– Tyttöjen koulutuksen ja kehityksen esteiden poistaminen voi olla avain useiden YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen, arvioi Citin globaali tutkimusjohtaja Andrew Pitt.

Tyttöjen koulutuksen tukeminen on yrityksiltä vastuullisuusteko, joka vaikuttaa lukuisiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja nostaa maailman taloutta

YK on rohkaissut edistämään yksityisen ja julkisen sektorin sekä kansalaisjärjestöjen välistä yhteistyötä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tyttöjen koulutus ja tyttöjen elämän tukeminen kaikilla osa-alueilla vaikuttaa tasa-arvon tavoitteiden lisäksi myös muihin kestävän kehityksen tavoitteisiin, kuten konfliktien vähentämiseen, puhtaan veden ja hygienian saavuttamiseen sekä ilmastonmuutoksen torjumiseen. Tutkimus vahvistaa monialaisen yhteistyön edut.  

Miten olla yrityksenä tukemassa koronapandemiasta elpymistä ja toimia vastuullisesti? Yritykset voivat antaa oman panoksensa koronapandemiasta elpymiseen esimerkiksi tekemällä yritysyhteistyötä tai lahjoittamalla Planille, joka keskittyy toiminnassaan tukemaan heikoimmassa asemassa olevia tyttöjä kaikilla elämän osa-alueilla.

Lisätietoa yritysyhteistyön eri muodoista ja vaikutusmahdollisuuksista voit lukea täältä.

Kaisa Koskinen
Kirjoittaja on Plan International Suomen yritysyhteistyön koordinaattori. Blogikirjoitus viittaa tutkimukseen, joka on luettavissa kokonaisuudessaan täältä: The Case for Holistic Investment in Girls - Improving Lives, Realizing Potential, Benefitting Everyone. Viitattu 10.11.2020.  
 

 

Tutustu toimintaamme