Usein kysyttyä: Plan yleisesti

Planin työntekijöitä ja lapsia.
Usein kysyttyä: Plan yleisesti

Täältä löydät vastaukset yleisimpiin kysymyksiin työstämme

Etkö löytänyt vastausta etsimääsi kysymykseen?

Plan International on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton lastenoikeusjärjestö, joka tekee kehitysyhteistyötä ja humanitaarista työtä ympäri maailmaa. Plan haluaa oikeudenmukaisen maailman, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Järjestö keskittyy erityisesti tyttöjen asemaan, koska tytöillä on sukupuolensa takia poikia heikommat lähtökohdat toteuttaa oikeuksiaan ja mahdollisuuksiaan. Erityisesti köyhyydessä ja epävakaissa oloissa elävät tytöt jäävät usein ilman koulutusta ja kohtaavat lapsiavioliittoja, väkivaltaa, lapsikauppaa sekä liian varhaisia raskauksia. Uskomme, että tasa-arvoinen maailma on parempi paikka kaikille.

Työskentelemme yli 70 maassa. Järjestömme perustettiin vuonna 1937. Suomessa toimintamme alkoi vuonna 1998. 

Haluamme oikeudenmukaisen maailman, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Siksi parannamme erityisesti heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen elämää ja suojelua. Tuemme laadukkaasta koulutusta, järjestämme taitoja ja työtilaisuuksia nuorille, tuemme lapsia ja nuoria muutoksen edistäjinä, parannamme seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia, edistämme varhaislapsuuden kehitystä sekä suojelemme lapsia ja perheitä väkivallalta.

Työmme saa aikaan pysyviä muutoksia ympäri maailmaa. Ruohonjuuritason työn lisäksi tuomme lasten oikeuksiin liittyviä kysymyksiä päättäjien, median ja yleisön tietoisuuteen. 

Plan International Suomi on osa kansainvälistä Plan International -järjestöä, joka toimii 70 maassa. Plan International Suomen asema kansainvälisessä Planissa on itsenäinen. Plan International Suomessa voimme käyttää osaamistamme tavalla, joka tukee parhaiten koko Planin työtä lasten aseman ja oikeuksien parantamiseksi. Teemme työtämme yksityislahjoittajien, yritysten, ulkoministeriön ja EU:n tuella erityisesti Laosissa, Mosambikissa, Etiopiassa, Ugandassa ja Myanmarissa. Suomalaisten kummiemme tuki mahdollistaa työmme kolmella mantereella. 

Kaikilla lapsilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Tytöillä on kuitenkin sukupuolensa takia poikia heikommat lähtökohdat toteuttaa oikeuksiaan ja mahdollisuuksiaan. Tytöt kohtaavat poikia useammin aliravitsemusta, huonoa koulutusta, lapsiavioliittoja, väkivaltaa, lapsikauppaa ja hiv/aidsia. Erityisesti monissa kehittyvissä maissa tytöt kokevat syrjintää ikänsä, sukupuolensa ja köyhyytensä takia. Nuorina naisina he eivät voi useinkaan päättää elämästään, kuten liikkumisestaan, toimeentulostaan ja lapsiensa määrästä. 

Sukupuoleen perustuva syrjintä aiheuttaa köyhyyttä, jota ei voida vähentää ilman, että puututaan sukupuoleen perustuvaan syrjintään. Tyttöjen aseman parantaminen hyödyttää koko yhteisöä ja yhteiskuntaa. Jokainen lisävuosi koulussa kasvattaa tytön elinaikaisia tuloja 10–20 prosenttia. Naiset sijoittavat 90 prosenttia tuloistaan takaisin perheidensä hyväksi, miehet vain 30–40 prosenttia. Tytöt ovat avainasemassa, kun sukupolvelta toiselle periytyvä köyhyys halutaan katkaista. 

Kansainvälisen Planin tavoite on saada vuoteen 2022 mennessä 100 miljoonaa tyttöä oppimaan, vaikuttamaan yhteisönsä asioihin, päättämään omasta elämästään ja kasvamaan turvassa. 

Haluamme, että tytöt ja pojat voivat toteuttaa itseään tasa-arvoisesti ja tasavertaisina yhteiskunnan jäseninä. Sekä tytöt että pojat kokevat sukupuoleensa kohdistuvaa syrjintää.

Sukupuoliin liittyy paljon erilaisia odotuksia ja käsityksiä, jotka ovat erilaisia tytöille ja pojille. Jotta maailmassa saavutetaan tasa-arvo, on sukupuoliroolien muututtava. Kun tyttöjen yleisiä ongelmia ovat esimerkiksi lapsiavioliitot, varhaiset raskaudet ja koulutien katkeaminen, pojille asetetaan usein elättäjän vastuu eikä heidän osallistumistaan lastenkasvatukseen tueta.

Monissa maissa poikia kannustetaan riskikäyttäytymiseen. Tämä voi tarkoittaa väkivaltaisen maskuliinisen kulttuurin suosimista tai painostamista liittymään jengeihin. Esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa 15–29-vuotias mies joutuu henkirikoksen uhriksi 28 kertaa naisia todennäköisemmin.

Tyttöjen aseman parantaminen hyödyttää myös poikia. Kun tytöt ja naiset saavat koulutusta ja voivat osallistua täysivaltaisesti työelämään sekä päätöksentekoon, yhteiskunnat vaurastuvat ja voivat tarjota enemmän mahdollisuuksia kaikille. Myös perheiden hyvinvointi lisääntyy. Työskentelemme sen eteen, että tytöt ja pojat saavat itse valita tulevaisuutensa sekä elää terveellisesti ja turvallisesti ilman sukupuolirooleihin liittyviä haitallisia käsityksiä.

Teemme yhteisöissä pitkäkestoista työtä, jotta tulokset ovat pysyviä. Poistumme alueelta siinä vaiheessa, kun yhteisö pärjää omillaan. Yleensä työskentelemme yhteisöissä 10–15 vuotta.

Ruohonjuuritason työn lisäksi vaikutamme lakeihin ja niiden valvontaan sekä edistämme asennemuutoksia yhteisössä, jotta muutokset ja parannukset ovat pysyviä. Olemme esimerkiksi edistäneet lapsiavioliitot kieltävien lakien toteutumista Malawissa, Zimbabwessa, Guatemalassa, Hondurasissa ja El Salvadorissa sekä tukeneet yhteisöjä purkamaan haitallisia perinteitä, kuten sukupuolielinten silpomista. Olemme parantaneet tukijoidemme kanssa tyttöjen koulutusta ja suojelua 50 maassa. Lue lisää tuloksista täältä.

Tyttöjen koulutus on parhaita keinoja saada aikaan pysyviä muutoksia ja poistaa köyhyyttä. Laadukkaan peruskoulutuksen saanut tyttö todennäköisesti avioituu ja hankkii lapsia vasta aikuisena, huolehtii omasta ja perheensä terveydestä ja sijoittaa ansionsa perheensä hyväksi. Hän myös tuntee oikeutensa ja pystyy toimimaan niiden toteutumiseksi.

Suomessa teemme varainhankintaa ja vaikuttamistyötä sekä välitämme tietoa lasten ja erityisesti tyttöjen asemasta ja oikeuksista sekä työmme tuloksista. Työhömme osallistuvat myös lapset ja nuoret sekä vapaaehtoisemme. Tarjoamme myös globaalikasvatusta koululaisille sekä koulutusta ja materiaaleja opettajille sekä edistämme Suomeen muuttaneiden nuorten aktiivista kansalaisuutta.

Kuulemme sinusta mielellämme! Voit ottaa meihin yhteyttä verkkosivujemme kautta. Löydät kaikki yhteystiedot täältä.

Puhelinvaihteemme palvelee sinua arkisin kello 9–16 numerossa 09 6869 800.

Lahjoittamiseen liittyvissä asioissa soita ma–to kello 10–13 numeroon 09 6869 8030 tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen info@plan.fi

Löydät meidät seuraavista kanavista:

Voit lähettää meille yksityisviestin Plan International Suomen Facebook-sivun kautta tai olla meihin yhteydessä Twitterissä tunnisteella @plansuomi.

Plan Internationalin päätavoite on parantaa lasten elämää. Koska olemme lastenoikeusjärjestö, kanssamme toimivien lasten ja nuorten suojeleminen on tärkein prioriteettimme. Työntekijöidemme toimintaa ohjaavat tarkat toimintaohjeet ja -linjaukset sekä kansainvälisellä että kansallisella tasolla. Kaikki työntekijämme tutustuvat toimintaohjeisiin ja käytäntöihin osana perehdytystä työhön. Lisäksi jokainen, joka on tekemisissä Planin toiminnan piirissä olevien lasten kanssa, sitoutuu noudattamaan ohjeita.

Lastensuojeluohjeet löytyvät täältä. Erityisesti kummiutta koskevat lastensuojeluohjeet ovat luettavissa täältä.