Planin tyttöpalkinto

Ehdota Planin tyttöpalkinnon voittajaa

Kuvituskuva: erilaisia tyttöjä ja naisia.

Myönnämme tänä vuonna ensimmäistä kertaa Planin tyttöpalkinnon merkittävälle tyttöjen oikeuksien puolustajalle. Palkinnon tarkoitus on nostaa esiin ihmisiä ja yhteisöjä, jotka edistävät sukupuolten tasa-arvoa. Ehdokasasettelu on auki 15.4.–31.8.2024.

Julkistamme Planin tyttöpalkinnon voittajan kansainvälisen tyttöjen päivän aikaan lokakuussa.

Kuka tahansa voi ehdottaa palkinnon saajaksi henkilöä tai tahoa, joka tekee Suomessa merkittävää työtä tyttöjen oikeuksien edistämiseksi. Ehdokasasettelu on auki 15.4.–31.8.2024.

Toiminta voi liittyä esimerkiksi sukupuoleen perustuvan väkivallan, hyväksikäytön tai tyttöjen sukuelinten silpomisen ehkäisemiseen tai monimuotoisuuden edistämiseen koulutuksessa ja työelämässä. Se voi myös vahvistaa sellaisten ihmisten ääniä ja osallisuutta, jotka eivät muuten tule välttämättä kuulluiksi yhteiskunnassamme, esimerkiksi trans- ja vammaisten tyttöjen. Työ voi keskittyä vain Suomeen tai sillä voi olla myös kansainvälistä vaikutusta.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen, syrjimättömyys ja sukupuolten tasa-arvo ovat Planin ydinarvoja, jotka palkinnon ehdokkaiden tulee jakaa.

”Tasa-arvo ei toteudu vielä missään maailman maassa, ja tytöt kaikessa moninaisuudessaan kohtaavat edelleen ihmisoikeusloukkauksia. Planin tyttöpalkinnolla haluamme vauhdittaa Suomen tasa-arvokehitystä ja samalla tehdä näkyväksi sitä, että tyttöjen kohtaamat haasteet ovat globaaleja – ne vain ilmenevät eri tavoin eri yhteiskunnissa.”

Planin pääsihteeri Ossi Heinäsen henkilökuva ja Planin tyttöpalkinto -logo

Tuomaristo

Planin tyttöpalkinnon voittajan valitsee tuomaristo, jonka jäsenet edistävät yhteiskunnan eri aloilla ihmisoikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa. Tuomaristoa johtaa vuonna 2024 kansanedustaja Fatim Diarra (vihr), joka on Planin hallituksen jäsen.

Tuomaristoon kuuluvat Hoiwan toimitusjohtaja Fadumo Ali, SOK:n mediajohtaja Päivi Anttikoski, yrittäjä Sointu Borg, kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen (kok), somevaikuttaja Joonas Pesonen, professori Helena Ranta, aktivisti Katariina Räikkönen, toimittaja-kirjailija Rauli Virtanen ja Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila.

Plan nimeää kaikista ehdokkaista viiden finalistin kärjen, joista tuomaristo valitsee voittajan.

Nuori huutaa megafoniin säätytalon edustalla. Taustalla ihmisiä Planin vaatteissa Säätytalon portailla.

”Sukupuoleen perustuva syrjintä, kehorauhan häirintä ja mahdollisuuksien puute eivät ole tyttöjen ongelmia vaan yhteiskunnan ongelmia. Vaatii rohkeutta haastaa eriarvoistavat rakenteet ja tehdä ennakkoluuloja näkyviksi. Siksi koen tärkeäksi, että voimme Planin tyttöpalkinnolla nostaa esiin ja tukea rohkeita ihmisiä, jotka raivaavat tietä tasa-arvolle joka päivä.” 

Planin tyttöpalkinnon tuomariston puheenjohtajan Fatim Diarran kuva.

Yrityksesi Planin tyttöpalkinnon sponsoriksi? 

Yritysyhteistyö on merkittävä osa Planin tyttöpalkinnon menestystarinaa. Palkintojuhlan sponsorina yritys saa laajan näkyvyyden ja viestii tuestaan tyttöjen oikeuksille ja tasa-arvolle. Tutustu sponsoreihin täällä.

Haluaisiko sinun yrityksesi toimia tyttöpalkinnon sponsorina? Ota yhteyttä ja tule mukaan:

Baharak Bashmani

+358 50 354 4432
baharak.bashmani@plan-international.org

Kolme nuorta juttelevat värikkään taustan edessä.

Pohjoismainen palkinto

Tiesitkö, että Plan jakaa vuosittain tyttöpalkinnon myös Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa?

Planin tyttöpalkinto on saanut muissa Pohjoismaissa hyvän vastaanoton ja laajan näkyvyyden. Se on tuonut huomiota ja kannustusta ihmisille ja organisaatioille, jotka purkavat esteitä sukupuolten tasa-arvon ja tyttöjen mahdollisuuksien tieltä.

Suomessa Oulun Plan-aktiivit ovat jakaneet useana vuonna paikallisen tyttöpalkinnon. Nyt Suomessa jaetaan ensimmäistä kertaa valtakunnallinen Planin tyttöpalkinto.

Joukko nuoria kävelee iloisena ryhmässä ja osa hyppää ilmaan.

Tyttöpalkinnon sponsorit

Tyttöpalkinnon säännöt

Plan International Suomen tyttöpalkinto perustettiin tammikuussa 2024. Palkinto jaetaan vuosittain lokakuussa YK:n kansainvälisen tyttöjen päivän (11.10.) aikaan. Tänä vuonna palkintojuhla on 10. lokakuuta.

Planin tyttöpalkinnon tarkoituksena on nostaa esiin Suomessa toimivia henkilöitä, ryhmiä tai organisaatioita, jotka tekevät merkittävää työtä tyttöjen oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Työn tulee tähdätä tyttöihin kohdistuvien ihmisoikeusloukkausten lopettamiseen ja sen takaamiseen, että tytöille kaikessa heidän moninaisuudessaan taataan oikeus suojeluun ja valinnanvapauteen. 

Palkinnon avulla Plan pyrkii torjumaan sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja edistämään sukupuolten tasa-arvoa. 

Planin tyttöpalkinto koostuu juhlasta, jossa juhlistetaan voittajan ja finalistien ponnisteluja tyttöjen oikeuksien puolesta, sekä kunniakirjasta ja palkintopokaalista. Plan luovuttaa palkinnon tilaisuudessa, johon kutsuu yhteiskunnan vaikuttajia, päättäjiä sekä Planin tukijoita ja kumppaneita. 

Ehdokkaita arvioi tuomaristo, joka edustaa yhteiskunnan eri aloja. Tuomariston nimittää Plan International Suomi, joka ei itse osallistu tuomaristoon. Ainakin yhden jäsenistä tulee olla Planin hallituksesta tai tuntea muutoin läheisesti Planin työtä. Muut osallistujat valitaan sen perusteella, miten he ovat edistäneet työssään sukupuolten tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia. Tuomaristo koostuu yhdistelmästä entisiä ja uusia jäseniä. Tuomariston kokoonpanossa on varmistettava laaja edustus iän, sukupuolen, etnisen taustan ja ammatillisen taustan osalta. 

Planin tyttöpalkinnon voi saada Suomessa toimiva henkilö, ryhmä tai organisaatio, joka on edistänyt merkittävästi tyttöjen oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa tai joka on ponnistellut erityisesti tyttöihin kohdistuvan väkivallan, hyväksikäytön ja syrjinnän lopettamiseksi joko Suomessa tai sekä Suomessa että maailmalla. Ehdokkaat voivat olla mitä tahansa sukupuolta.

Plan viittaa tyttöihin kaikessa heidän moninaisuudessaan, ja inkluusiota ja antirasismia edistävä toiminta katsotaan eduksi. Palkinnon saaja voi parantaa esimerkiksi trans- tai vammaisten tyttöjen tai muihin vähemmistöihin kuuluvien tyttöjen asemaa. Kyseessä voi olla myös ”meiltä meille” -tasa-arvotyö tai vertaistuellinen toiminta.

Planin tyttöpalkinnon mahdollisen voittajan on jaettava Planin tavoite sukupuolten tasa-arvosta ja kaikkien ihmisten yhtäläisistä oikeuksista sukupuolesta ja taustasta riippumatta. Ehdokkaat, jotka ovat täysin eri mieltä Planin arvojen ja tavoitteiden kanssa, voidaan poistaa ehdokaslistalta. 

Ehdokasasettelu on auki 15.4.–31.8.2024. Ehdotuksen voi tehdä suomeksi, ruotsiksi, saameksi ja englanniksi.

Elokuun lopussa tuomaristo saa yhteenvedon kaikista ehdokkaista. Planin johto hyväksyy listan ennen sen lähettämistä tuomaristolle. Yhteenvedon tulee sisältää tiedot kaikista ehdokkaista ja tarkentavia lisätietoja viidestä finalistista, jotka Plan valitsee. Tuomaristo valitsee itsenäisesti voittajan. 

Plan International Suomi järjestää kaikki käytännön tehtävät: ehdokasasettelun, tuomariston nimittämisen ja toiminnan fasilitoinnin sekä juhlan, jossa Planin tyttöpalkinnon voittaja julkistetaan. Kulut kattaa Plan International Suomi.