Koulutus = jokaisen tytön oikeus

Koulutus on tyttöjen ihmisoikeus. Silti maailmanlaajuisesti yli 130 miljoonaa tyttöä ei pääse kouluun. Lahjoittamalla sinä olet mukana purkamassa esteitä tyttöjen koulunkäynnin tieltä.

Kambodzlaiset nuoret istuvat koululuokassa.

Tule mukaan tyttöjen puolelle

Jokaisella on oikeus käydä koulua, oppia ja tehdä omaa tulevaisuuttaan koskevat päätökset itse. Silti moni tyttö jää yhä koulutuksen ulkopuolelle tai joutuu keskeyttämään koulunkäyntinsä liian varhain. Tälle on tultava loppu. Oletko sinä mukana?

Planin tyttösponssina tuet kuukausilahjoituksella tyttöjen koulutusta.

kuukausilahjoituksellasi sinä…

  • edistät koulutuksen ulkopuolella olevien lasten mahdollisuutta päästä kouluun
  • tuet koulusta pudonneita tyttöjä palaamaan kouluun
  • olet mukana purkamassa esteitä tyttöjen koulutieltä, esimerkiksi torjumalla lapsiavioliittoja
  • tuet nuorille naisille tarjottavaa ammattikoulutusta
  • autat tyttöjä jatkamaan oppimista ja koulunkäyntiä myös kriisien aikana.
Kambodzalainen tyttö istuu koululuokassa ja tekee keskittyneesti koulutehtäviä.
Kolme ghanalaista nuorta hymyilee kädet toistensa harteilla.

Tätä saamme yhdessä aikaan:

  • Maailmanlaajuisesti parannamme tukijoidemme kanssa yli kuuden miljoonan tytön koulutusta vuosittain.
  • Viime vuonna 600 000 tyttöä paransi tuellamme ammattitaitoaan ja mahdollisuuksiaan saada työtä.
  • Olemme parantaneet kuukautissiteiden saatavuutta, jotta tytöt eivät joudu jäämään pois koulusta kuukautisten vuoksi.
  • Tuemme tyttöjä jatkamaan koulunkäyntiä ja oppimista myös kriisien keskellä.