Mediatiedotteet, 20.5.2024

Tutkimus: Kolme neljästä kokee häpeää tai huonommuutta kuukautisista

Piirroskuvitus: verinen kuukautisside, jolla on hämmentynyt ilme.

Plan International Suomen teettämä kyselytutkimus osoittaa myös, että etenkin nuoret kuulevat kielteistä puhetta kuukautisista. Kolmannekselle vastaajista on sanottu, että kuukautiset tulisi pitää salassa.

Kuukautishäpeä ja sen taustalla olevat sosiaaliset normit ovat edelleen merkittävä ongelma Suomessa, osoittaa lastenoikeusjärjestö Plan International Suomen teettämä kyselytutkimus. Planin teettämän tutkimuksen toteutti Verian, ja siihen vastasi 1 120 Suomessa asuvaa 15–60-vuotiasta tyttöä ja naista. 139 vastaajan äidinkieli tai kotona puhuttu kieli oli muu kuin suomi. Kuukautishäpeä korostuu etenkin nuorten ja englantia äidinkielenään puhuvien keskuudessa.

Peräti 74 % tutkimukseen vastanneista arvioi, että kuukautiset ovat joskus aiheuttaneet heille häpeää tai nolouden tai huonommuuden tunnetta. Osuus on suurin englantia (87 %) ja viroa (84 %) äidinkielenään puhuvien keskuudessa ja toisaalta pienin 50–60-vuotiaiden joukossa (63 %).

Puolet vastaajista on kokenut negatiivista kommentointia tai häpäisyä tai kuullut kielteistä puhetta kuukautisista. Kokemus on sitä yleisempi, mitä nuoremmasta vastaajasta on kyse. Se on myös keskimääräistä yleisempi muuta kuin suomea, ruotsia, englantia, viroa tai venäjää puhuvien keskuudessa.

Hieman alle kolmannekselle (32 %) vastaajista on sanottu tai ilmaistu, että kuukautiset ovat asia, jotka tulisi pitää salassa. Osuus on suurin 15–24-vuotiailla (39 %) ja akateemisesti koulutetuilla (43 %).

”Tuloksissa näkyy, että vaikka ajattelemme kuukautisten olevan meille mutkaton asia, sisältyy niihin vahva huomaamattomuuden normi. Kuukautiset tulee hoitaa niin, että kukaan ei sitä huomaa. Paljastuminen rikkoo sosiaalista käsikirjoitusta, ja sitä vältetään mahdollisimman paljon”,Plan International Suomen seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien asiantuntija Leena Mubarak sanoo.

Lähes kaikki vastanneet (84 %) voivat puhua kuukautisista ystävilleen. Hieman harvempi (72 %) voi puhua niistä kumppanilleen ja 55 % perheelleen. Töissä tai koulussa asiasta voi puhua 35 % vastaajista. 5 % ei voi puhua kuukautisista kenenkään kanssa.

Kyselyyn vastanneista 31 % ilmoittaa, ettei voi pitää kuukautissuojia näkyvillä, esimerkiksi kaupan kassalla, koulussa tai töissä. Osuus on korkein 15–24-vuotiailla (39 %) sekä akateemisesti koulutetuilla (38 %).

Vanhat tavat ja sosiaaliset normit toistuivat avoimissa vastauksissa

Kyselyssä vastaajat saivat myös kertoa avoimin vastauksin, mikä heidän mielestään aiheuttaa ihmisissä kuukautisiin liittyvää häpeää. Avoimissa vastauksissa toistuivat muun muassa puhumattomuuden perinne kuukautisista, vanhat tavat ja sosiaaliset normit. Vastauksissa häpeään liitettiin myös esimerkiksi käsitys likaisuudesta tai kuukautisten paljastuminen ohivuodoissa.

Moni myös mainitsee, ettei kuukautisista ole puhuttu kotona tai että kuukautisista on kiusattu. Kuukautisia myös vähätellään tai niistä vitsaillaan.

”Yksityisyys on tärkeä seksuaalioikeus, mutta jos siitä tulee normi, jättää se ihmiset todella yksin. Kuukautisiin liittyvä kiusaaminen, puhumattomuuden perinne ja kuukautisten mieltäminen kielteiseksi asiaksi luo todellisuuden, jossa kuukautisten huomaamattomuuden varmistaminen käy vaivalloiseksi. Samalla kuukautishäpeään liittyvät ongelmat jäävät yhteiskunnallisen keskustelun ulkopuolelle”, Leena Mubarak sanoo.

Verian toteutti kyselytutkimuksen internetkyselynä maalis-huhtikuussa 2024. Kaikki vastaajat ilmoittivat sukupuolekseen naisen, joten muunsukupuolisten tulosta ei pystytty raportoimaan.

Kuukautissyrjintä on globaali kysymys

Kuukautishäpeä ja kuukautissyrjintä ovat globaaleja kysymyksiä. Plan nostaa esiin kuukautissyrjinnän ja -köyhyyden vaikutuksia ja vaatii kaikille tasa-arvoista kohtelua kuun jokaisena päivänä.

Joka kuu 1,8 miljardilla ihmisellä on kuukautiset. Silti kuukautissyrjintä ja kuukautissuojien puute rajoittavat tyttöjen ja naisten elämää ympäri maailmaa. 500 miljoonaa tyttöä ja naista on ilman kuukautissuojia tai mahdollisuutta huolehtia kuukautishygieniastaan.

”Useimmissa kulttuureissa ja yhteiskunnissa ihmisen normi on edelleen keho, jolla ei ole kuukautisia. Kuukautistabut näyttäytyvät erilaisina eri kulttuurikonteksteissa, mutta niitä esiintyy kaikkialla – myös meillä Suomessa. Lääke niihin on oikea tieto, normalisoiva puhe ja pakottavasta yksityisyyden normista irti päästäminen”, Leena Mubarak toteaa.

Plan kitkee kuukautissyrjintää globaalisti jakamalla tytöille uudelleenkäytettäviä kuukautissuojia ja kuukautishygieniatarvikkeita, tukemalla kestositeiden valmistusta, rakentamalla kouluihin tytöille turvallisia vessoja, lisäämällä tietoa kuukautisista ja purkamalla kuukautistabuja ja -stigmoja yhdessä nuorten kanssa.

Kansainvälistä kuukautispäivää vietetään 28.5. Planin lastenhallitus ja nuoret aktivistit järjestävät Menkkamarssin perjantaina 24.5. klo 12.30 alkaen. Marssilla nuoret haluavat rikkoa kuukautistabuja. Marssi alkaa Eduskuntatalolta, jossa Planin nuoret tapaavat päättäjiä. Marssi lähtee liikkeelle klo 13.30 kohti Esplanadin puistoa.

Loppu kuukautissyrjinnälle

Tässäkin kuussa 1,8 miljardilla ihmisellä on kuukautiset. Silti kuukautissyrjintä ja kuukautissuojien puute rajoittavat tyttöjen ja naisten elämää ympäri maailmaa.

On aika rakentaa maailma, joka on tasa-arvoinen kaikille. On aika pitää tytöt koulussa, kuukauden jokaisena koulupäivänä.

Lue lisää >

Guatemalalainen Nesly puolustaa tyttöjen oikeuksia.