Artikkelit Mediatiedotteet, 15.9.2022

Nuoret valtaavat talouden johtopaikat Planin #GirlsTakeover-tempauksessa

Kuusi Planin #GirlsTakeover-nuorta poseeraa sillalla aurinkoisessa säässä.

Tytöt eri puolilla maailmaa valtaavat poliittisten, yhteiskunnallisten ja talouden johtajien paikkoja osana kansainvälisen tyttöjen päivän (11.10.) juhlintaa. Suomessa nuoret valtaavat valtiovarainministerin, Helsingin pormestarin sekä Talouselämän, Stora Enson, LähiTapiolan ja PwC:n johtajien paikat. Tänä vuonna Plan Internationalin #GirlsTakeover-tempaus nostaa esiin ajankohtaisia kysymyksiä talouden vaikutuksesta tasa-arvoon ja tyttöjen oikeuksiin.

Lastenoikeusjärjestö Plan Internationalin #GirlsTakeover-tempaus järjestetään Suomessa tänä vuonna kuudetta kertaa.

Planin toiminnassa mukana olevat tytöt ja nuoret naiset valtaavat valtiovarainministeri Annika Saarikon, Helsingin pormestarin Juhana Vartiaisen, Talouselämän päätoimittajan Jussi Kärjen, Stora Enson toimitusjohtajan Annica Breskyn, LähiTapiolan pääjohtajan Juha Koposen ja PwC Suomen toimitusjohtajan Mikko Niemisen paikat.

Valtaajat ovat Idun Söderlund, 15, Lappeenranta, Aliina Ruuttunen, 18, Jyväskylä, Sofia Salminen, 18, Huittinen, Elli Haaramo, 18, Helsinki, Eedit Ojala, 15, Ilmajoki ja Venla Taubert, 16, Tampere.

GirlsTakeoverin teemana on tänä vuonna tytöt, talous ja tasa-arvo. Sukupuolten välinen tasa-arvo on ihmisoikeuskysymys, mutta se myös korreloi vahvasti talouskasvun kanssa. Mitä tasa-arvoisempi valtio, sen korkeampi bruttokansantuote. Vaikutus on kaksisuuntainen: tasa-arvo vaikuttaa talouteen ja talous tasa-arvoon.

“Talous ja talouskeskustelu on edelleen sukupuolittunutta, eikä tyttöjen ääni kuulu talouskeskustelussa. Koulussa poikia ja tyttöjä rohkaistaan eri tavalla talouden opiskeluun. Tytöille puhutaan taloudesta ikään kuin alaspäin, mikä lannistaa eikä kannusta lähtemään esimerkiksi opiskelemaan talousalaa. Talouden vaikutuksista tasa-arvoon puhutaan harvoin, ja talouden ei ajatella olevan tyttöjen asia”, sanoo valtiovarainministeri Annika Saarikon paikan valtaava Idun Söderlund.

Tytöt osallistuvat aidosti päätöksentekoon

Poliittiset päättäjät, viranomaiset, instituutiot ja yritykset voivat toimillaan edistää tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten mahdollisuuksia saavuttaa taloudellinen tasa-arvo.

“Vaikka useita lasikattoja on jo rikottu, on meillä yhä työtä tehtävänä. Talouden puolella tytöille ei vielä ole riittävästi tilaa, vaikka nämä asiat koskettavat meistä kaikkia. Talouteen ja taloudenpitoon liittyy luonnollisesti paljon valtaa ja se, miten rahaa käytetään, kertoo myös paljon rahan käyttäjän arvoista ja tavoitteista. Tämän näkyväksi tekeminen on mielestäni tärkeää”, valtiovarainministeri Annika Saarikko sanoo.

Jokaisessa valtauksessa talousteemaa käsitellään hieman eri tavoin. Esimerkiksi yrityksissä nuoret valtaajat nostavat esiin myös työelämän ja finanssialan tasa-arvoisuuden ja monimuotoisuuden merkitystä talouteen.

“Metsäteollisuus ja -talous ovat perinteisesti olleet hyvin miesvaltaisia aloja. Siksi tyttöjen äänen esiin tuominen sen suurissa ja kansainvälisissä yrityksissä, kuten Stora Ensossa, on ensiarvoisen tärkeää. Stora Enso voi myös toimia suunnannäyttäjinä muille yrityksille”, toteaa Elli Haaramo, joka astuu Stora Enson toimitusjohtajan kenkiin.

“Media on merkittävässä roolissa taloudessa. Median yhteiskunnallinen tehtävä on pitää yllä keskustelua ja jakaa faktapohjaista informaatiota. Media on linkki päätöksentekijöiden ja kansalaisten välillä. Mutta valta tuo mukanaan vastuun, kenen ääntä kuullaan ja mistä kirjoitetaan”, Talouselämän päätoimittajan paikan valtaava Sofia Salminen sanoo.

“Helsingin pormestarin toimialaan kuuluu monia kaupungin talouteen liittyviä asioita, kuten talousarvion valmistelu ja sen noudattamisen valvonta. Talouspäätöksillä voi olla merkittävä vaikutus siihen, miten hyvin tasa-arvo toteutuu”, Helsingin pormestariksi nouseva Aliina Ruuttunen puolestaan sanoo.

Toistuvat kriisit osuvat erityisen kovaa tyttöihin

Globaalisti tytöillä on edelleen poikia heikommat mahdollisuudet kouluttautua ja päästä työelämään, koska heidän tulevaisuuttaan ei pidetä sijoituksen arvoisena.

“Tyttöjen ja naisten tekemä työ jää liian usein palkattomaksi ja näkymättömäksi arvostuksen puutteen vuoksi. Nykyisessä talousjärjestelmässä tasaveroiset mahdollisuudet ansaita riittävästi ja saavuttaa taloudellinen itsenäisyys ovat ehtoja sille, että tytöt ja naiset voivat päättää omasta elämästään”, Plan International Suomen pääsihteeri Ossi Heinänen muistuttaa.

Poliittiset päättäjät, viranomaiset, instituutiot ja yritykset voivat toimillaan turvata tyttöjen aseman myös kriisien aikana. Yli kaksi vuotta kestänyt koronaviruspandemia, Ukrainan sota ja sen seurauksena tapahtunut voimakas hintojen nousu sekä ilmastokriisi ovat vaikuttaneet eniten haavoittuvimmassa asemassa oleviin ihmisiin. Toistuvien kriisien syventämä globaali nälkäkriisi osuu pahiten kehittyvissä maissa asuviin tyttöihin ja heidän perheisiinsä.

“Tytöt otetaan pois koulusta ennen poikia, jos vanhemmilla ei ole varaa kaikkien lasten koulumaksuihin. Lapsiavioliittojen määrä on jo lähtenyt kasvuun useissa eri maissa, kun vanhemmat ovat joutuneet turvautumaan äärimmäisiin selviytymiskeinoihin saadakseen ruokaa pöytään”, Heinänen sanoo.

GirlsTakeoverissa tytöt pääsevät aidosti ja merkityksellisesti vaikuttamaan päivän aikana tehtäviin päätöksiin. Maailmanlaajuisesti tytöt ovat vallanneet jo tuhansien johtajien paikat yhteensä 70 maassa vuoden 2016 jälkeen.

Kolme ghanalaista nuorta hymyilee kädet toistensa harteilla.

Tytöt samalle viivalle

Tyttösponssi-kuukausilahjoittajana olet tasa-arvon puolustaja ja tyttöjen liittolainen. Kuukausilahjoituksellasi edistät tyttöjen koulutusta sekä torjut lapsiavioliittoja, liian varhaisia raskauksia ja tyttöjen sukuelinten silpomista.

Tule mukaan
Ukrainalainen tyttö istuu sängyllä halaten nalleja.

Auta Ukrainan lapsia

Lasten elämä Ukrainassa on järkkynyt perustuksiaan myöten, eikä tuholle näy loppua. Apuamme tarvitaan yhä. Lahjoittamalla sinä autat.

Lahjoita hätäapuun
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi