Tytöt vaativat lisää tietoa ja tasa-arvoa #GirlsTakeoverissa

Suomessa viidettä kertaa järjestetty #GirlsTakeover-tempauksemme nosti esiin tiedon ja monimuotoisuuden vaikutusta tasa-arvoon. Presidentti Sauli Niinistön työparina toiminut Nella Salminen vaati nuoria mukaan ilmastokriisiä koskeviin päätöksiin.

Kalle Heino
Inka Kovanen

16-vuotias Nella Salminen toimi päivän ajan tasavallan presidentti Sauli Niinistön työparina.

Presidentti Niinistö ja Salminen osallistuivat kansainvälisen uutistoimisto Reutersin järjestämään Reuters IMPACT -virtuaalitilaisuuteen, joka kokosi yhteen maailman johtajia, suuryritysten edustajia sekä kansainvälisiä vaikuttajia puimaan ilmastonmuutosta. Salminen ja Niinistö puhuivat ilmasto-toimista ja vastuusta tuleville sukupolville.

”Nuoret on otettava mukaan ilmastokriisiä koskeviin päätöksiin. Ei ole reilua, että ne, jotka kohtaavat ilmastokriisin vaikutukset, eivät ole mukana tekemässä päätöksiä”, Salminen sanoi.

Salminen muistutti, että ilmastokriisi on jo osa nuorten elämää ja vaati opetusta ilmastonmuutokseen sopeutumisesta kaikkiin kouluaineisiin.

”Kouluissa ei opeteta tarpeeksi, miten voimme esimerkiksi vaikuttaa yhteiskuntaan aktivismin kautta ja toimia tulevaisuutemme eteen. Kouluissa tulisi opettaa käytännöllisiä arjen taitoja, joita ilmastokriisin keskellä tarvitsemme. Ja etenkin kehittyvissä maissa asuvien tyttöjen pitää tietää, miten toimia muuttuvassa ilmastossa ja rakentaa esimerkiksi suojia itselleen. Siellä ilmastokatastrofi on jo todellisuutta.”

Presidentti Niinistö viittasi keskustelussa vastuuseen yhteisestä tulevaisuudesta.

”Meidän velvollisuutemme on luovuttaa maapallo eteenpäin seuraaville sukupolville vähintään siinä kunnossa, missä itse sen saimme”, hän totesi.

Presidentti Niinistö ja Salminen tapasivat päivän aikana myös Nais-järjestöjen keskusliiton puheenjohtajan, kansanedustaja Eva Biaudet’n. Lisäksi Salminen tapasi tasavallan presidentin kabinetin jäseniä ja piti videoidun puheenvuoron tasa-arvosta ja tiedosta.

“Tytöt minä mukaan lukien vastaanottavat negatiivisesti vaikuttavaa väärää tietoa jatkuvasti muun muassa sosiaalisessa mediassa. Saan jatkuvasti ohjeita ja viestejä siitä, miltä minun kuuluisi näyttää, kuinka minun kuuluisi käyttäytyä, kuinka pätevä olen kuhunkin ammattiin ja mikä on asemani yhteiskunnassa”, Salminen sanoi puheessaan.

“Kykenemme yhdessä toimimaan sen eteen, että tytöt pystyvät vastaanottamaan oikeaa tietoa, joka tukee heidän oikeuksiaan. Tyttöjen ei tarvitse pysyä ikuisesti väärän tiedon ympäröimässä häkissä, joka estää heitä toimimasta yhteiskunnassa tasavertaisesti. Me voimme tehdä asialle jotakin.”

Aada Sevón kaappasi päiväksi vallan Bayer Nordicin toimitusjohtajalta Miriam Holsteinilta.

Tytöillä on oikeus päättää omasta kehostaan ja elämästään

Bayer Nordicin toimitusjohtajan tehtäviä hoitanut Aada Sevón, 17, korosti tyttöjen oikeutta saada tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä sekä päättää omasta kehostaan. 

”Tytöt voivat päättää elämästään, jos he ja heidän yhteisönsä saavat oikeaa tietoa ja väärät käsitykset ja tiedot kumotaan. Tytöt kohtaavat joka päivä haitallisia normeja, jotka rajoittavat heidän mahdollisuuksiaan ja unelmiaan”, Sevón sanoi puheessaan Bayer Nordicin johtoryhmälle. 

Päivän aikana Sevón piti puheen myös Bayer Suomen henkilökunnalle ja keskusteli toimitusjohtaja Miriam Holsteinin kanssa Bayerin tavoitteesta varmistaa nykyaikainen ehkäisy sadalle miljoonalle naiselle vuoteen 2030 mennessä. 

Sevón arvosti tavoitetta mutta muistutti, että lääketieteellisten ratkaisujen lisäksi tarvitaan tietoa ja muutosta asenteissa. 

”Ehkäisyssä tapahtunut edistys on tuonut merkittäviä muutoksia miljoonien ihmisten elämään. Mutta vaikka yhä useammalla on mahdollisuus käyttää ehkäisyä, se ei vielä riitä. Jos seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevat asenteet ovat rajoittavia tai jopa vihamielisiä, tarjotuista ehkäisykeinoista ei ole hyötyä”, Sevón sanoi.

Toimitusjohtaja Miriam Holsteinin mukaan Sevón teki vahvan vaikutuksen:

”Aadan kanssa työskentely oli todella inspiroivaa. Hänen positiivinen asenteensa ja uskomaton puheensa tekivät suuren vaikutuksen koko organisaatioon.” 

Vilma Hoviniemi edisti työnhaun yhdenvertaisuutta Duunitorin toimitusjohtajan Thomas Grönholmin paikalla.

Duunitorilla tuloksena työpaikkailmoitusten monimuotoisuuslupaus

Vilma Hoviniemi, 16, valtasi työnhakupalvelu Duunitorin toimitusjohtajan Thomas Grönholmin paikan.

Päivän tuloksena Duunitori lanseerasi yhdessä Hoviniemen kanssa työpaikkailmoitusten monimuotoisuuslupauksen, jonka tavoitteena on auttaa työnantajia houkuttelemaan hakijoita erilaisista taustoista ja kehittämään tasa-arvoa.

Monimuotoisuuslupaus on tapa ilmaista työpaikkailmoituksessa, että organisaatio arvostaa henkilöstön monimuotoisuutta ja kannustaa ihmisiä erilaisista taustoista hakemaan avoimeen työtehtävään.

”Monimuotoisuutta pitää lisätä, ja muutos lähtee rekrytoinnista: siitä, millaisia ihmisiä houkutellaan ja saadaan”, Hoviniemi sanoi.

Hän toi esille muun muassa naisten osuuden kasvattamista johtajissa, perheystävällisyyttä, anonyymin työnhaun kokeilua rekrytoinnissa sekä nuorten lisääntynteitä paineita opinnoissa.

”Kun ajattelen tulevaisuuttani ja siellä odottavaa työelämää, haluan nähdä sen valoisana. En halua kokea tai nähdä syrjintää tai epätasa-arvoa. Haluan astua työelämään, jossa minun ja kaikkien osaamista ja panosta arvostetaan”, Hoviniemi sanoi puheessaan.

Meeri Havumäki johti päivän Yleä vastaavan päätoimittajan Jouko Jokisen paikalla.

Medialla tärkeä rooli väärän tiedon pysäyttämisessä

Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaavan päätoimittajan Jouko Jokisen saappaisiin hypännyt Meeri Havumäki, 17, aloitti päivänsä Ylen aamussa. Hän toivoi medialta enemmän toimia virheellisen tiedon pysäyttämisessä.

”Tytöt kohtaavat verkossa paljon väärää ja haitallista tietoa. He eivät välttämättä tunnista sitä, ja se voi vaikuttaa siihen, uskaltavatko he osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun tai mitä tietoa heillä on omista oikeuksistaan”, Havumäki pohti. 

Ajankohtaisena esimerkkinä Havumäki nosti esiin koronarokotteesta käydyt keskustelut.

Päivän aikana Havumäki osallistui uutiskokouksiin, vieraili nuortentoimituksessa, seurasi illan uutislähetystä ja keskusteli Ylen monimuotoisuustyöstä uutispäätoimittaja Riikka Räisäsen kanssa. 

Hän kiitti Yleä tiedon viemisestä sinne, missä nuoret viettävät aikaa, kuten Instagramiin. Hän kuitenkin toivoi tyttöjen ja erilaisten vähemmistöjen näkökulmien kuulemista nykyistä useammin. 

”Suuret mediatalot voisivat myös ottaa tyttöjä mukaan tiedon tuottamiseen ja kysyä suoraan heiltä, minkälaisen tiedon jakaminen on milläkin hetkellä tärkeää. Nostamalla juuri tyttöjen omaa ääntä ja mielipiteitä kuuluviin syntyy enemmän juuri heille oleellista tietoa.”

Martta Lyytinen piti esillä ilmasto-oikeudenmukaisuutta toimiessaan Peter Vanackerin paikalla Nesteen toimitusjohtajana.

Kaikkia tarvitaan ilmastonmuutoksen vastaisissa toimissa

15-vuotias ilmasto- ja ihmisoikeusvaikuttaja Martta Lyytinen hyppäsi tyttöjen päivänä Nesteen toimitusjohtajan Peter Vanackerin saappaisiin.

Nesteen #GirlsTakeover-päivässä näkö-kulmana oli erityisesti se, että kaikkia tarvitaan mukaan ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin. Lyytinen keskusteli Nesteen johtoryhmän kanssa ilmastosta, vastuullisuudesta ja tasa-arvosta.

Lyytinen kertoi omasta ilmastoahdistuksestaan ja kysyi, miten hiilineutraaliustavoitteita konkreettisesti edistetään ja miten tavoitteita päivitetään, kun tiede kehittyy. Hän piti myös puheen Nesteen johtoryhmälle ja vaati toimia ilmastokriisin ratkaisemiseksi.

“Monimuotoisuus on tärkeässä roolissa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Kenen äänet tulevat kuulluiksi? Ilmastokriisillä on suurin vaikutus nuoriin, mutta samaan aikaan meillä ei ole edes äänioikeutta”, Lyytinen sanoi puheessaan.

Martta Pyykönen astui Jyrki Kataisen saappaisiin Sitran johdossa. 

Tytöt ja naiset otettava mukaan tuottamaan tietoa

Sitralla ohjat ottanut Martta Pyykönen, 15, korosti tyttöjen ja naisten roolia paitsi tiedon kohteena myös sen tuottajana. 

Yliasiamies Jyrki Kataisen tehtäviä hoitanut Pyykönen kertoi laskeneensa, miten monta naista ja miestä mainitaan nimeltä hänen historian kirjassaan ja hämmentyneensä tuloksesta: 6 naista ja yli 70 miestä. 

”Tulevaisuudessa haluan elää maailmassa, jossa on olemassa tietoa tytöistä ja tietoa tytöille. Tällaista tietoa syntyy vain, jos me tytöt ja naiset pääsemme itse tuottamaan tietoa”, Pyykönen sanoi puheessaan henkilöstölle. 

Pyykönen toi nuorten näkökulmaa myös Sitran Tulevaisuustaajuustyöpajaan, jonka Sitra järjesti etukäteen kaikille #GirlsTakeover-valtaajille. Hän kiitti Sitraa sen kehittämästä tärkeästä digiprofiilitestistä, mutta kehotti Sitraa vielä selkeyttämään dataloutta nuorille ymmärrettävämmäksi. 

Katainen kiitti Pyyköstä herättävistä huomioista:

”Sitra ei yritä yksinkertaistaa vaikeita asioita, mutta meidän tehtävä on tehdä ne ymmärrettäväksi. Esimerkiksi datatalouden avaaminen niin, että lapset tai nuoret ymmärtävät, mistä puhutaan, on ollut yksi tämän päivän hienoimpia huomiota.”

Kategoriat
Plan-lehti 4/2021

Turvattomana kaduilla

Heidi Kleemola
Sussan Magallaes
Camila Mariño
Elena Ruiz Labrador
Kuvat:
Sussan Magallaes
Juan José Orellana
Kategoriat
Plan-lehti 4/2021

“Liian varhainen avioliitto ei pysäytä minua”

Plan International
Heidi Kleemola
Kuvat:
Plan International