Puolustimme yhdessä tyttöjen tasa-arvoa ja autoimme kriiseissä

Plan International
Kuvat:
Plan International

Plan International toimii 83 maassa. Olemme maailmanlaajuinen muutoksentekijä, joka työskentelee maailman heikoimmassa asemassa olevien lasten, erityisesti tyttöjen, aseman parantamiseksi. 

Viime vuosina Plan on työskennellyt yhä vahvemmin teini-ikäisten tyttöjen ja nuorten naisten kanssa heidän oikeuksiensa edistämiseksi, koska he kohtaavat suhteettoman paljon syrjintää ja ihmisoikeusloukkauksia.

Maailmanlaajuinen työmme tukee lapsia, nuoria ja heidän yhteisöjään Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Vuonna 2022 työstämme hyötyi suoraan 52,2 miljoonaa lasta. Tuimme lapsia, nuoria ja heidän yhteisöjään poistamaan lasten syrjäytymisen ja haavoittuvuuden syitä sekä kitkemään tyttöjen ja vähemmistöjen syrjintää. Keskityimme tyttöjen oikeuksien edistämisessä kuuteen fokusalueeseen: laadukkaaseen koulutukseen, työllistymismahdollisuuksiin, vaikuttamismahdollisuuksiin, seksuaali- ja lisääntymisterveyteen, varhaiskasvatukseen sekä suojeluun väkivallalta.

Teimme myös vaikuttamistyötä tasa-arvon ja lasten oikeuksien puolesta paikallisella, kansallisella ja kansain-välisellä tasolla.

Apua ja turvaa kriisien keskelle

Humanitaarinen työ oli yhä merkittävämpi osa toimintaamme tarpeen kasvaessa. Jo vuonna 2021 humanitaarista apua tarvitsi ennätyksellisen moni, arviolta 235 miljoonaa ihmistä. Vuonna 2022 tarvitsijoita oli 274 miljoonaa.

Globaali ruokakriisi oli ajanut vuoden loppuun mennessä liki 50 miljoonaa ihmistä 45 maassa nälänhädän partaalle. Kesäkuussa julistimme nälkäkriisin vuoksi maailman-laajuisen Red Alert -tilan, joka keskittyi Burkina Fasoon, Etelä-Sudaniin, Etiopiaan, Haitiin, Keniaan, Maliin, Nigeriin ja Somaliaan.

Käynnistimme humanitaarisen työn Moldovassa, Puolassa, Romaniassa ja Ukrainassa pakolaisten auttamiseksi.

Vuonna 2022 tarjosimme apua yhteensä 136 kriisissä ja katastrofissa ympäri maailmaa. Humanitaarisessa työssämme keskitymme erityisesti turvaamaan lasten koulutuksen ja suojelun sekä takaamaan heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen erityistarpeiden toteutumisen.

Paransimme suomalaisten tuella tyttöjen asemaa

Vuonna 2022 toteutimme kehitysyhteistyöhankkeita suomalaisten lahjoittajien tuella ja kansainvälisen kattojärjestömme avulla Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Edistimme tyttöjen koulutusta, nuorten työllistymistä, lasten ja nuorten osallistumista päätöksentekoon, seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia, suojelua ja varhaiskasvatusta.

 Tammikuussa alkoi uusi nelivuotinen kehitysohjelmamme ”My Body, My Future 2”, jota rahoittavat suomalaiset yksityislahjoittajat sekä ulkoministeriö. Se on suoraa jatkoa edelliselle ohjelmallemme. Toteutamme ohjelman Etiopiassa, Laosissa, Mosambikissa, Myanmarissa, Ugandassa ja Zimbabwessa. Zimbabwe tuli mukaan uutena ohjelmamaana, muissa olemme työskennelleet jo vuosia.

Kehitysohjelmamme tavoite on edistää nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia, sukupuolten välistä tasa-arvoa ja nuorten työllistymistä. Pääasiallinen kohderyhmä ovat 10–24-vuotiaat lapset ja nuoret, erityisesti tytöt. Pyrimme syvälliseen muutokseen yhteiskuntien ja yhteisöjen asenteissa ja normeissa.

Kehitysohjelmamme rahoitus ulkoministeriöltä kasvoi aiempaan ohjelmaan verrattuna 15 %, ja saimme valtionavustusta neljälle vuodelle yhteensä 23,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 valtionavustusta näille kohteille oli 6 miljoonaa euroa.

Suomessa teimme globaalikasvatusta, vahvistimme maahan muuttaneiden nuorten osallisuutta, tuimme nuorten aktivismia, vaikutimme päättäjiin, viestimme työstämme suurelle yleisölle ja keräsimme varoja.

Koulusta kadonnut sukupolvi Kategoriat
Plan-lehti 1/2023

Koulusta kadonnut sukupolvi

Plan International
Heidi Kleemola
Kategoriat
Plan-lehti 1/2023

Leikin riemua ja tukea traumojen käsittelyyn

Plan International
Inka Kovanen
Kuvat:
Plan International