henkilökuva Baharak Bashmani

Monimuotoisuus on avain nykyaikaisen organisaation menestykseen

Baharak Bashmani
Kuvat:
Aaro Keipi

DEI-kysymykset (DEI = diversity, equity, inclusion eli monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inkluusio) eivät ole saaneet koskaan aiemmin niin paljon paino-arvoa kuin nyt. Yritykset ympäri maailmaa tunnustavat tarpeen omaksua ja edistää näitä periaatteita organisaation kaikilla tasoilla. Samaan aikaan monessa yrityksessä vallitsee epätietoisuus: miten tahtotila muutetaan käytännöksi ja kuinka muutos aidosti monimuotoiseksi organisaatioksi onnistuu?

Konkreettiset DEI-toimenpiteet osana työn ja liiketoiminnan arkea osoittavat, ettei yritys ainoastaan tunnusta monimuotoisuuden tarvetta vaan myös pyrkii aktiivisesti luomaan turvallisen, muutosta ja kasvua edistävän ympäristön.

Tälle matkalle lähteminen voi tuntua yhtä pelottavalta kuin vuorelle kapuaminen, mutta hyvä uutinen on, että nykypäivän tiedon aikakaudella resursseja on helposti saatavilla. Lisäksi saatavilla on DEI-kysymyksiin erikoistuneita konsultteja, jotka ovat valmiita räätälöimään etenemissuunnitelman yhdessä yrityksen kanssa.

Ymmärrys muutostarpeesta ja aito tahtotila ryhtyä toimeen luovat mahdollisuuden mielekkäälle muutokselle. Kun organisaatio alkaa toteuttaa DEI-suunnitelmaansa, on ratkaisevan tärkeää seurata johdonmukaisesti edistymistä ja tehdä matkan varrella tarvittavat korjausliikkeet ja muutokset.

Monimuotoisuus tarkoittaa muutakin kuin sitä, että työyhteisössä tai tiimissä on eri taustoista tulevia ihmisiä. Rekrytoinnissa on painotettava työnhakijoiden ansioita ja ehkäistävä systemaattisesti syrjintää, joka liittyy hakijan ikään, etnisyyteen, sukupuoleen, uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen, vammaan tai muuhun mahdolliseen syrjintäperusteeseen. Jotta monimuotoisuuden mahdollisuudet voidaan todella hyödyntää, eri taustoista tulevien ihmisten tulee päästä mukaan päätöksentekoon. 

Monimuotoisuuden vahvistaminen kaikilla työelämän osa-alueilla on tehokas keino purkaa ja torjua rakenteellista rasismia. On tärkeää huomata, ettei monimuotoisuutta saavuteta työpaikoilla pelkästään palkkaamalla työntekijöitä monista taustoista, vaan se edellyttää turvallisen ja osallistavan ympäristön luomista. Jokaisen työntekijän täytyy voida tuntea itsensä aidosti kuulluksi ja arvostetuksi.

Monimuotoisuus tarkoittaa usein pohjimmiltaan organisaation rakenteen perusteellista uudelleentarkastelua. Se edellyttää, että yritys takaa työntekijöille yhtäläisen edustuksen, tarjoaa yhtäläiset mahdollisuudet ja edistää keskinäisen kunnioituksen ilmapiiriä. Näin yritys voi paitsi sopeutua muuttuviin aikoihin myös menestyä hyödyntämällä monimuotoisen työvoiman tuomia ainutlaatuisia näkökulmia ja kykyjä.

Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inkluusio eivät ole ohimeneviä trendejä tai tyhjiä iskulauseita, vaan ne ovat nykyaikaisen ja menestyvän yrityksen peruspilareita. Pysyäkseen merkityksellisinä ja kilpailukykyisinä organisaatioiden on sisällytettävä nämä periaatteet perusarvoihinsa ja käytäntöihinsä. Näin yritykset rakentavat valoisampaa ja reilumpaa tulevaisuutta.

Kirjoittaja on Plan International Suomen yritysyhteistyön päällikkö.

Kategoriat
Plan-lehti 1/2024

Silpominen on haava sisälläni

Izla Bethdavid
Kuvat:
Plan International
Kategoriat