Tyttösponssilahjoittaja.

Koulutuksella kohti tasa-arvoa

Kuvat:
Mikko Toivonen

Mari Marjakuusi on aina pitänyt Planin toiminnasta. Tyttärensä syntymän jälkeen kaksi ja puoli vuotta sitten hän ryhtyi tyttösponsoriksemme.

“Kuukausilahjoittajana oleminen on kätevä tapa auttaa. Itse valitsin kohteeksi juuri tytöt, koska olen maailmalla nähnyt, kuinka tärkeää paikallisiin tilanteisiin vaikuttaminen on. Muutoksen saaminen aikaan globaalisti on pitkän linjan työtä ja vie aikaa, mutta on mahdollista”, Marjakuusi sanoo. 

Hän on lääketieteellisen infor­ma­tiikan diplomi-insinööri, joka tekee töitä suomalaisen terveydenhuollon parissa. Marjakuusi matkusteli lapsena paljon perheensä kanssa maailmalla. Nuorena hän oli vaihto-oppilaana, ja aikuisena hän on työskennellyt muun muassa Yhdysvalloissa ja Saudi-Arabiassa.

Hän uskoo, että ulkomailla eläminen on saanut hänet näkemään selkeämmin ihmisten välisen epä­tasa-arvon ja laadukkaan koulutuksen merkityksen. 

“Meillä on Suomessa hyvä koulutusjärjestelmä, joka luo yhteiskuntarauhaa, mutta näin hyvä tilanne on maailmalla harvinainen. Yleissivistävän koulutuksen puute vaikuttaa voimakkaasti lasten ja nuorten elämään.”

Kun Marjakuusi asui Saudi-Arabiassa, tyttöjen ja naisten epätasa-arvoinen asema tuli hänelle näkyväksi. Hän oli mukana rekrytoimassa ihmisiä työpaikkansa paikallisessa toimistossa. Marjakuusen rekrytoimista ihmisistä 60 prosenttia oli naisia. 

“Se oli todella motivoivaa. Saan olla yrityksessämme muutenkin mukana tehtävissä, joissa kiinnitetään huomiota epätasa-arvoon ja pyritään korjaamaan sitä”, Marjakuusi kertoo. 

“On hyvä muistaa, että muutos parempaan tapahtuu pienin askelin. Kannattaa siis osallistua ja vaikuttaa asioihin, jotka ovat itselle tärkeitä. Olen tyytyväinen siitä, että Planin kautta pystyn tukemaan tyttöjä myös Suomen ulkopuolella, jotta heilläkin olisi mahdollisuus tasa-arvoisempaan maailmaan esimerkiksi koulutuksen myötä.”