Kohti tasa-arvoista teknologiaa 

Edistämme yhdessä Samsung Nordicin kanssa tyttöjen tasa-arvoista pääsyä teknologisten sovellusten kehittäjiksi ja käyttäjiksi.

Päivi Korpela
Päivi Korpela

Yhteistyömme teknologiayhtiö Samsung Nordicin kanssa on saanut jatkoa. Olimme syksyllä mukana Samsungin nuorille suunnatussa Solve for Tomorrow -ohjelmassa, jossa pidimme osallistujille Equality Tech -työpajan ja toimimme mentoreina osallistujille. 

Planin kehittämä Equality Tech -ohjelma pyrkii edistämään tasa-arvoa teknologian avulla. Tavoitteena on, että nuoret oppivat suunnittelemaan ja toteuttamaan ratkaisuja omiin ja yhteisönsä haasteisiin. Equality Tech -workshopeissa keräämme nuorilta ideoita uutta tasa-arvoa edistävää teknologiaa varten. 

”Monimuotoisuus on kehityksen edellytys. Jotta meillä on tulevaisuudessa käytössä palveluita, jotka hyödyttävät kaikkia, on tärkeä saada teknologian kehittäjiksi moninainen joukko ihmisiä. Tämä vaatii kuitenkin aikaa ja ponnisteluja saada esimerkiksi tytöt kiinnostumaan teknologia-alasta”, sanoo Päivi Korpela, Plan International Suomen yritysyhteistyön vastaava. 

”On tärkeää, että teknologiayhtiöt sekä kehittäjät ovat tietoisia tiedostamattomista ennakkoluuloista, joita teknologiset ratkaisut ja alan rakenteet pitävät yhä yllä, ja että heillä on ymmärrystä sekä työkaluja tunnistaa niitä.” 

Nuorten kuuleminen on välttämätöntä 

Olemme tehneet Samsungin kanssa yhteistyötä jo vuodesta 2017, jolloin kehitimme yhdessä Sheboard- näppäimistösovelluksen. Sen tavoite on herättää pohtimaan sukupuoleen liittyviä stereotypioita sekä sanoja, joilla tiedostamatta puhumme tytöistä ja pojista. Sheboard on yksi esimerkki Equality Techistä. 

”Haluamme jatkaa töitä tasa-arvoisemman teknologian puolesta. Lisäksi meille on tärkeää, että nuoret pääsevät osalliseksi ratkaisemaan tulevaisuuden haasteita ja he saavat siihen tarvittavia tietoja ja taitoja. Jotta digitaalinen tulevaisuus on tasa-arvoista, haluamme varmistaa, että tytöt ovat mukana kehittämässä sitä”, kertoo Samsung Nordicin Corporate Citizenship Lead Alexander Grimsen.  

”Equality Techin keskeisiä periaatteita ovat yhteistyö sekä nuorten kuuleminen heitä koskevissa kysymyksissä. Vain näin voimme tietää, mitkä asiat koskettavat heitä ja ovat heille todella merkityksellisiä. Odotan innolla, mihin suuntaan voimme kehittää Equality Techiä nuorten ajatusten pohjalta”, sanoo Plan Internationalin Equality Techin koordinaattori Jessica Herrera

Yhdessä Samsung Nordicin kanssa olemme myös tehneet sitoumuksen UN Womenin Generation Equality tasa-arvoaloitteeseen: 

”Sitouttamalla ja ottamalla tyttöjä mukaan kehittämään teknologiaa Samsung Electronics Nordic ja Plan International puolustavat sellaisen teknologian kehitystä, joka haastaa haitallisia sukupuolinormeja ja stereotypioita.” 

Teknologia heijastaa yhteiskunnan arvoja ja asenteita 

Teknologia ei ole neutraalia, sillä se on ihmisten kehittämää ja heijastaa kehittäjiensä ajatuksia, arvoja ja näkemyksiä. Esimerkiksi rasistiset, seksistiset ja syrjivät asenteet voivat siirtyä tiedostamatta teknologiaan. 

Ne näkyvät esimerkiksi siinä, miten tytöt ja naiset kohtaavat häirintää ja turvattomuutta sosiaalisen median alustoilla, tai kuinka erilaisissa sovelluksissa, kuten rekrytoinnissa tai vakuutus-palveluissa, käytetyt algoritmit suosivat valkoisia miehiä.  

Teknologia-ala on maailmanlaajuisesti hyvin sukupuolittunut. Sovelluskehittäjistä vain 5 prosenttia on naisia. Muista teknologian osa-alueista pilvipalveluiden parissa työskentelevistä vain 14 prosenttia on naisia, tietotekniikassa 20 prosenttia ja datan sekä tekoälyn parissa 32 prosenttia.   

Sukupuolten välinen kuilu internetin käytössä on kuitenkin viime vuosien aikana hieman kaventunut. Internetiä käyttävien naisten määrä suhteessa miesten määrään on korkean tulotason maissa liki tasan, mutta matalimman tulotason maissa ero on vielä 12 prosenttia.

Lähteet: Gender distribution among software developer worldwide 2021, Statista Research Department. Global Gender Gap Report 2021, Maailman talousfoorumi. Measuring digital development – Facts and figures 2021, ITU

Tasa-arvo maaliin!

Hillechien Van der Klaauw
Iida Riekko
Kuvat:
Bill Tanaka