”Oppimateriaali vaikuttamisesta nettikeskusteluihin” ja ”Nuorten timantti – timanttista tulevaisuutta rakentamassa” ovat erityisesti yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille suunnatut, innostavat oppimateriaalit vaikuttamisesta. Niiden tavoitteena on syventää oppilaiden ymmärrystä vaikuttamismahdollisuuksistaan ja roolistaan yhteiskunnassa. Oppimateriaalit koostuvat tehtävistä, jotka voidaan toteuttaa myös osana etäopetusta. Tehtävät tukevat laaja-alaisten osaamisen tavoitteiden toteutumista ja sopivat siksi useiden oppiaineiden opetukseen ja osaksi monialaisia oppimiskokonaisuuksia.