Kumppanimme ja sidosryhmämme | Plan

Kumppanimme ja sidosryhmämme

Vastaamme kumppaneillemme siitä, että työmme parantaa kehitysmaiden lasten sekä heidän perheidensä ja yhteisöjensä elämää pysyvästi. Kerromme varainkäytöstämme ja työmme tuloksista avoimesti.
 

Hyödynsaajat

 • Lapset. Lapset ovat työssämme tärkeimpiä. Parannamme lasten elämää pysyvästi, ja uskomme että lapsissa on tulevaisuus, joten he osallistuvat työhömme sekä Suomessa että maailmalla.
 • Perheet ja yhteisöt. Perheet tietävät parhaiten, millaista tukea he tarvitsevat lastensa elämän parantamiseksi. Tuemme lasten yhteisöjä pitkäjänteisesti.
   

Rahoittajat

 • Kummit ja lahjoittajat. Kummit ja lahjoittajat ovat tärkeimmät tukijamme. Käytämme tukijoiden varat lasten ja heidän perheidensä elämän parantamiseksi.
 • Suomen ulkoasiainministeriö. Ulkoministeriön kumppanijärjestönä sitoudumme tekemään laadukasta kehitysyhteistyötä ja kertomaan tuloksista avoimesti.
 • Euroopan unioni. Noudatamme EU:n sääntöjä työssämme. Työskentelemme luotettavien kumppaneiden kanssa ja raportoimme tuloksistamme ja varainkäytöstämme avoimesti.
 • Yritykset. Yhteistyömme yritysten kanssa parantaa lasten oikeuksia kehitysmaissa ja antaa yrityksille mahdollisuuden kantaa sosiaalista vastuuta ja vahvistaa brändiään eettisesti. Yritysyhteistyön edellytyksenä on sitoutuminen työmme arvoihin.
 • Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee työtämme Suomessa. Edistämme tasa-arvoa, lasten oikeuksia ja tietoutta globaaleista kysymyksistä.
 • Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus. Myös STEA tukee työtämme kotimaassa. Sitoudumme edistämään työssä tasa-arvoa, tasavertaisuutta ja lasten oikeuksia.
 • Säätiöt, yhdistykset ja järjestöt. Saamme työhömme varoja myös muilta tahoilta, kuten YK-järjestöiltä. Toimimme yhteistyökumppaneidemme kanssa tehokkaasti ja läpinäkyvästi.
   

Muut kumppanimme

 • Vapaaehtoiset. Vapaaehtoisuus on mielekäs ja elämyksellinen tapa osallistua työhömme kehitysmaiden lasten hyväksi. Vapaaehtoiset sitoutuvat työmme arvoihin, lastensuojeluohjeisiimme ja lapsen oikeuksiin.
  • Suomessa vapaaehtoisemme varmistavat työmme tehokkuuden. Vapaaehtoisten ansiosta työmme voimme toimia kattavasti ympäri Suomen.
  • Maailmalla vapaaehtoiset mahdollistavat työmme onnistumisen syrjäisimmissäkin yhteisöissä.
 • Viranomaiset. Teemme yhteistyötä viranomaisten ja päättäjien kanssa Suomessa ja maailmalla. Otamme paikallisen lainsäädännön huomioon työssämme ja varmistamme, että lakeja ja sopimuksia, kuten YK:n lapsen oikeuksien sopimusta, noudatetaan. Vaikutamme päättäjiin ja viranomaisiin ja edistämme lakimuutoksia, jotta työmme tulokset ovat pysyviä.
 • Paikalliset kansalaisjärjestöt. Paikallisten järjestöjen ansiosta voimme toimia tehokkaasti lähellä paikallisten ihmisten arkea. Yhteistyömme perustuu tasa-arvoiseen kumppanuuteen ja edellyttää sitoutumista työmme arvoihin, lastensuojeluohjeisiimme sekä lasten oikeuksiin.
   

Plan International

 • Lastenoikeusjärjestö Plan International parantaa kehitysmaiden lasten elämää pysyvästi ja toimii yli 70 maassa. Planin ylin päättävä elin on kansallisten Planien edustajista muodostuva Member’s Assembly.
 • Plan Internationalin päätoimisto. Kansainvälisen Planin päätoimisto sijaitsee Isossa-Britanniassa. Päätoimisto auttaa aluetoimistoja ja maatoimistoja toteuttamaan kehitysyhteistyötä sekä suunnittelee kansainvälisiä kampanjoitamme.
 • Kansalliset Planin toimistot. Kansalliset Planit keräävät 21 maassa varoja työhömme ja toteuttavat kehitysyhteistyöohjelmia. Kansalliset Planit päättävät itsenäisesti toiminnastaan kansainvälisen Planin linjauksia noudattaen. Plan International Suomi kuuluu kansallisten Planien joukkoon.
 • Plan International Suomi kerää varoja Planin työhön sekä kertoo työstä ja sen tuloksista. Vaikutamme myös lasten asemaan päätöksenteossa, nostamme lasten oikeuksiin liittyviä epäkohtia julkisuuteen sekä koulutamme ihmisiä lasten oikeuksista ja globaaleista kysymyksistä. Toimimme säätiönä, jonka ylin päätäntävalta on säätiön hallituksella.
 • Aluetoimistot. Planilla on neljä aluetoimistoa: Aasiassa, itäisessä ja eteläisessä Afrikassa, Länsi-Afrikassa sekä Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla. Aluetoimistot koordinoivat maatoimistojen työtä ja auttavat niitä toteuttamaan kehitysyhteistyötä.
 • Maatoimistot. Planin 51 maatoimistoa kehitysmaissa suunnittelevat ja toteuttavat Planin kehitysyhteistyötä. Maatoimistot työskentelevät yhdessä vapaaehtoisten, paikallisten yhteisöjen ja perheiden kanssa lasten elämän parantamiseksi.

.