Koulutus avaa tytölle tulevaisuuden | Plan

koulutus avaa tytölle tulevaisuuden

Maailmanlaajuisesti yli 130 miljoonaa 6–17-vuotiasta tyttöä ei pääse kouluun, usein köyhyyden ja syrjinnän vuoksi. Autamme tytöt kouluun, koska se on heidän ihmisoikeutensa ja auttaa yhteiskuntia kehittymään.

 

Tyttöjen koulutie katkeaa, koska...

 • köyhät vanhemmat kouluttavat ennemmin poikansa. Tytöt joutuvat jäämään kotiin tekemään kotitöitä tai tienaamaan elantoa perheelleen.
 • monessa kulttuurissa poikia arvostetaan edelleen tyttöjä enemmän.
 • seksuaalinen väkivalta ja sen pelko vähentävät teini-ikäisten tyttöjen koulunkäyntiä. Tytöt ja heidän vanhempansa pelkäävät opettajien ja muiden oppilaiden väkivaltaa. Osa opettajista vaatii tytöiltä seksuaalisia palveluita arvosanoja vastaan.
 • lapsiavioliitot ja liian varhaiset raskaudet katkaisevat tyttöjen koulutien pysyvästi.
 • vammaisuus estää usein kouluunpääsyn.
 • ilmastonmuutoksen aiheuttamat sään ääri-ilmiöt lisäävät tyttöjen työtaakkaa ja lisääntyvät luonnonkatastrofit estävät koulunkäynnin.

 

Tyttöjen koulutus kannattaa, koska...

1. Se vähentää köyhyyttä

Laadukkaan koulutuksen saanut tyttö todennäköisesti avioituu myöhemmin ja hankkii lapsia vasta aikuisena. Aikuisena hän sijoittaa ansaitsemansa rahat perheeseensä.

2. Se parantaa tasa-arvoa

Koulutettu tyttö tuntee oikeutensa ja pystyy puolustamaan niitä. Myös pojat hyötyvät tasa-arvoisista yhteiskunnista.

3. Se vaurastuttaa yhteiskuntia

Koulutetut tytöt voivat hyödyntää täysimääräisesti osaamistaan. He kehittävät yhteiskuntia sosiaalisesti ja taloudellisesti.

4. Se edistää globaalia oikeudenmukaisuutta

Koulutus on tyttöjen ihmisoikeus. Tyttöjen kouluttamattomuus haittaa maailmanlaajuista kehitystä.

5. Se auttaa ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä sen hillintää

Koulutus parantaa tyttöjen ja heidän yhteisöjensä valmiuksia sopeutua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin. Jokainen tyttöjen koulussa viettämä vuosi parantaa myös valtioiden kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen. Koulutetut tytöt voivat tarjota kykynsä osaksi ilmastokriisin ratkaisua.

 

 

 

Me haluamme, että...

 • kaikki lapset saavat laadukkaan, vähintään yhdeksän vuoden peruskoulutuksen.
 • tytöt ja nuoret naiset voivat jatkokouluttautua.
 • tytöt saavat ammatin ja toimeentulon, jotta he voivat päättää elämästään.
 • sukupuoleen perustuva väkivalta ja syrjintä sekä lapsiavioliitot loppuvat.
 • ilmastonmuutoksen vaikutukset eivät estä tyttöjen koulunkäyntiä ja oikeuksien toteutumista.

 

Näin varmistamme tyttöjen koulunkäynnin:

 • Rakennamme ja kunnostamme turvallisia ja esteettömiä koulurakennuksia.
 • Rakennamme asuntoloita tytöille, jotka eivät voisi muuten käydä koulua liian pitkän matkan takia.
 • Tuemme koulusta pudonneita tyttöjä palaamaan kouluun.
 • Tarjoamme teini-ikäisille tytöille ja nuorille naisille ammattikoulutusta.
 • Tuemme tyttöjen ja poikien osallistumista koulun päätöksentekoon.
 • Koulutamme opettajia ja tuotamme laadukkaita oppimateriaaleja. Tarjoamme oppimateriaaleja myös vähemmistökielillä.
 • Autamme tyttöjä ja poikia tuntemaan oikeutensa ja vaatimaan niiden toteutumista. Tarjoamme tietoa lasten oikeuksista.
 • Ehkäisemme seksuaalista hyväksikäyttöä kouluttamalla vapaaehtoisia lastensuojeluryhmiä ja rakentamalla kouluihin turvallisia vessoja.
 • Vaikutamme poliittisiin päättäjiin, jotta tyttöjen oikeudet parantuvat pysyvästi ja jotta ilmastokriisiä torjutaan kunnianhimoisesti ja tyttöjä tuetaan sopeutumaan sen vaikutuksiin.

 

< Tyttöjen tilanne vaatii muutosta

 

Lahjoittamalla annat tytöille paremman tulevaisuuden

Lahjoita 10 € lähettämällä tekstiviesti PLAN10 numeroon 16155

Tee tilisiirto Nordea IBAN FI90 1279 3000 5131 56
BIC NDEAFIHH