Kannanotot, 11.10.2023

Kannanotto: Käynnissä olevat kriisit uhkaavat tyttöjen oikeuksien edistymistä

Kriisit ovat este sukupuolten tasa-arvon saavuttamiselle. Tyttöjen oikeudet ja kehitys -ryhmän uusi puheenjohtajisto vetoaa kannanotossaan, että Suomi vahvistaa kehitysyhteistyössä tasa-arvoa edistävien hankkeiden osuutta.

Maailmaa koettelevat kriisit ovat este sukupuolten tasa-arvon saavuttamiselle. Akuutti nälkäkriisi uhkaa erityisesti naisia ja tyttöjä, sillä heidän osuutensa maailman nälkää näkevistä on 70 prosenttia. Ukrainan sota on vahvistanut nälänhätää, sillä viljan tuonti on vaikeutunut tai loppunut käynnissä olevan sodan takia.

− Tytöt kokevat ikänsä, sukupuolensa ja tulotasonsa takia moninkertaisesti syrjintää. Seurauksena on pahimmillaan opetuksen ja terveyspalvelujen ulkopuolelle sulkeminen, liian varhaiset raskaudet ja lapsiavioliitot. Joka kolmas sekunti yksi tyttö joutuu pakotettuna lapsiavioliittoon. Tytöt kuuluvat kouluihin, eivät kotitöihin, sanoo kansanedustaja ja Tyttöjen oikeudet ja kehitys -ryhmän uusi puheenjohtaja Pihla Keto-Huovinen kansainvälisenä tyttöjen päivänä.

Plan Internationalin mukaan peräti 345 miljoonaa ihmistä näkee akuuttia nälkää. Luku on yli kaksinkertaistunut vuoden 2019 jälkeen. Ilmastokriisin aiheuttamat sään ääri-ilmiöt, kuten kuivuus ja tulvat, lisäävät nälkäkriisin vaikutuksia eri puolilla maailmaa.

− Raskauteen ja synnytykseen liittyvät komplikaatiot ovat jo nyt 15–19-vuotiaiden tyttöjen yleisimpiä kuolinsyitä. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien tukea on vahvistettava Suomen ulkopolitiikassa, toteaa kansanedustaja ja Tyttöjen oikeudet ja kehitys -ryhmän uusi varapuheenjohtaja Pinja Perholehto.

Ryhmän jäsenet kantavat huolta siitä, etteivät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet toteudu aikataulussa eli vuoteen 2030 mennessä. Lähes puolet tavoitteista on jäänyt melko paljon tai merkittävästi jälkeen tavoitetasosta.

− Ilman sukupuolten tasa-arvon saavuttamista kestävän kehityksen tavoitteet jäävät tyhjiksi. Kestävään kehitykseen sitoutuneiden maiden pitäisi purkaa epätasa-arvon juurisyitä ja syrjiviä rakenteita, jotka estävät tasa-arvoa toteutumista, sanoo kansanedustaja ja Tyttöjen oikeudet ja kehitys -ryhmän uusi varapuheenjohtaja Hanna Kosonen.

Tyttöjen oikeudet ja kehitys -ryhmän uusi puheenjohtajisto vetoaa, että Suomi vahvistaa kehitysyhteistyössä tasa-arvoa edistävien hankkeiden osuutta. Suomi on sitoutunut EU-linjauksen mukaisesti siihen, että kehitysyhteistyön uusista hankkeista vähintään 85 % edistää tasa-arvoa. Tavoitteeseen ei ole edelleenkään päästy.

Eduskunnan tyttöjen oikeudet ja kehitys -ryhmä järjestäytyi kansainvälisenä tyttöjen päivänä 11.10. Ryhmän uudeksi puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja, hallintovaliokunnan varapuheenjohtaja Pihla Keto-Huovinen (kok.) sekä varapuheenjohtajiksi kansanedustajat Pinja Perholehto (sdp.) ja Hanna Kosonen (kesk.). Ryhmän asiantuntijasihteerinä toimii lastenoikeusjärjestö Plan International Suomi.

Kolme ghanalaista nuorta hymyilee kädet toistensa harteilla.

Tytöt samalle viivalle

Tyttösponssina olet Planin kuukausilahjoittaja ja tyttöjen liittolainen. Tyttösponssina edistät tyttöjen koulutusta sekä torjut lapsiavioliittoja, liian varhaisia raskauksia ja tyttöjen sukuelinten silpomista.

Tule mukaan
Ukrainalainen tyttö istuu sängyllä halaten nalleja.

Auta Ukrainan lapsia

Lasten elämä Ukrainassa on järkkynyt perustuksiaan myöten, eikä tuholle näy loppua. Tavallinen arki on muuttunut hädäksi. Lahjoittamalla sinä autat.

Lahjoita hätäapuun
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi