Ilmastonmuutos uhkaa lapsen oikeuksissa saavutettua edistystä | Plan

Ilmastonmuutos uhkaa lapsen oikeuksissa saavutettua edistystä

20.11.2019 - Mimmi Jakola. Kirjoittaja on Planin lastenhallituksen 13-vuotias jäsen.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus hyväksyttiin 30 vuotta sitten. Sopimuksen tarkoituksena oli muun muassa mahdollistaa kaikille lapsille koulutus, turvallinen elinympäristö ja oikeus ilmaista mielipiteensä.

Ilmastonmuutos uhkaa jo saavutettuja edistysaskeleita, joita ovat esimerkiksi lapsiavioliittojen ja ihmiskaupan väheneminen. Ilmastonmuutos uhkaa kaikista eniten heitä, jotka ovat siitä vähiten vastuussa ja jotka pystyvät suojautumaan siltä kaikkein huonoiten, esimerkiksi kehittyvien maiden tyttöjä.

Ilmastonmuutos vaarantaa lasten koulutuksen ja lisää lapsityövoiman käyttöä. Se aiheuttaa sään ääri-ilmiöitä, jotka ajavat lapsia turvattomiin elinympäristöihin. Tämä on vain murto-osa ilmastonmuutoksen vaikutuksista, jotka vaarantavat lapsen oikeuksien toteutumisen.

Kaikki tällä hetkellä tehtävät päätökset vaikuttavat meidän lasten tulevaisuuteen, siksi meidät tulisi ottaa huomioon päätöksenteossa. Tätä tukevat esimerkiksi lapsen oikeuksien sopimuksen artiklat 12 ja 13. Kyseiset artiklat kertovat lapsen oikeudesta ilmaista mielipiteensä häntä koskevissa asioissa.

Suomea pidetään edelläkävijänä monissa asioissa. Nyt on hyvä hetki todistaa, että näin voi olla myös ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja lapsen oikeuksien suojelemisessa.

Kirjoitus on aiemmin julkaistu Kalevassa.