Artikkelit, 11.11.2021

“Voin edistää minulle tärkeitä asioita, kuten sukupuolten välistä tasa-arvoa”

Mari Luosujärven kuva

Uratarinat: Mari Luosujärvi, tasa-arvoasiantuntija ja kehitysyhteistyön ohjelmapäällikkö

Kuka olet ja missä tehtävässä työskentelet Planilla?

Olen Mari Luosujärvi. Tällä hetkellä toimin tasa-arvoasiantuntijana ja kehitysyhteistyön ohjelmapäällikkönä. Vastuualueinani ovat Mosambik ja Laos. Tasa-arvoasiantuntijan roolissani tuen sekä kansainvälisiä että kotimaan ohjelmiamme sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä. Ohjelmapäällikön työ pitää puolestaan sisällä kehitysyhteistyöohjelmien suunnittelua, seurantaa ja raportointia sekä tiivistä yhteydenpitoa kumppanien kanssa.   

Kuinka kauan olet työskennellyt Planilla ja mikä motivoi sinua työssäsi?

Olen työskennellyt Planilla 11 vuotta. Työssäni minua motivoi se, että koen tekeväni merkityksellistä työtä. Voin edistää minulle tärkeitä asioita, kuten sukupuolten välistä tasa-arvoa. Lisäksi monipuoliset ja vaihtelevat työtehtävät pitävät motivaatiota yllä.

Kuinka kuvailisit Plania työnantajana?

Plan on mielestäni moderni, eteenpäin katsova, aktiivinen ja innovatiivinen yhteiskunnallinen toimija. Mielestäni Planin rikkaus on laaja-alaisesti osaava ja asiantunteva henkilöstö. Kollegojen osaaminen ja sitoutuminen inspiroivat minua työntekijänä. Koen, että Planilla luotetaan työntekijöihin ja heidän osaamiseensa.