Artikkelit, 1.5.2021

“Työntekijämme pystyvät keskittymään täysillä omaan työhönsä”

Kirsi Tuovinen

Uratarinat: Kirsi Tuovinen, HR-päällikkö

Miten kuvailisit Plania työnantajana?

Plan on työnantajana välittävä ja osallistava. Mielestäni nämä kaksi asiaa korostuivat minulle heti, kun aloitin työt Planilla. Ihmisiä kuullaan, eri elämäntilanteita tuetaan parhain mahdollisin tavoin esimerkiksi työaikajärjestelyin. Työntekijöitä osallistetaan aktiivisesti toiminnan ja työskentelyn kehittämiseen.

Kerro jokin konkreettinen esimerkki, jolla henkilöstöä osallistetaan toiminnan kehittymiseen?

Meillä on käytössä tilikauden voitot, jotka ovat ns. “must win” -battlet seuraavalle vuodelle, näiden ideoinnin tekee henkilökunta – lopullisen päätöksen tekee hallitus.

Henkilöstöä osallistetaan myös strategiatyön suunnitteluun. Meillä on koko henkilöstölle avoimia työpajoja, joissa jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa. Henkilökuntaa osallistetaan erilaisten työpajojen avulla mm. strategiasuunnitteluun – osallistumisen tason voi jokainen valita itse.

Plan tunnetaan järjestönä, jossa on vahva yhteishenki. Miten olette pitäneet henkilöstön yhteishenkeä ja hyvinvointia yllä haastavana korona-aikana?

Poikkeusaikana olemme pyrkineet tukemaan yhteisöllisyyttä monin eri tavoin.

Olemme järjestäneet henkilöstölle virtuaalikahveja ja -jumppaa sekä perustaneet Fiilisnyrkki-nimisen ryhmän ideoimaan yhteisiä tapahtumia aina etäkokkailusta pikkujouluihin. Meillä on myös oma Betoniradio henkilöstölle.

Henkilöstöltä saadun palautteen perusteella olemme ottamassa maaliskuussa käyttöön vertaistukilounaat. Tämä tarkoittaa, että pienryhmissä keskustellaan etukäteen määritellystä teemasta, jotka liittyvät jollain tavalla tähän aikaan ja muutokseen mitä pitkittynyt poikkeustilanne on tullut tuodessaan.

Miten Planilla tuetaan henkilöstön osaamisen kehittämistä?

Työntekijä voi käyttää kahdeksan työpäivää kouluttautumiseen vuoden aikana, kun koulutus tukee omaa työtä. Rekrytoinneissa tarkistamme ensin, että löytyisikö avoimeen tehtävään tekijä talon sisältä.

Meillä on myös käytössä virtuaalinen oppimisympäristö Plan Academy, jonne olemme viime vuodesta lähtien aktiivisesti siirtäneet perehdytyksiämme. Täältä löytyy myös monet kansainväliset koulutukset, jotka ovat kaikille avoimia.

Kuinka kauan olet itse työskennellyt Planilla ja mikä motivoi sinua työssäsi?

Olen ollut Planilla noin 2,5 vuotta. Minua motivoivat eniten erilaiset työtehtävät, joita pääsen tekemään. Olen yhteyshenkilönä eri kumppaneihin kuten työterveyteen, vakuutusyhtiöön, järjestelmätoimittajiin.

Nämä ovat osa perus hr-työtä mutta Planilla olen mukana lastensuojelu- ja antirasismityöryhmissä, jotka antavat paljon erilaista näkökulmaa toimintaamme. Yhdenvertaisuus- ja antirasismityöryhmässä pohditaan miten Planilla ollaan paras työnantaja jokaiselle työntekijälle riippumatta taustasta ja halutaan tehdä hyvää työtä diversiteetin eteen.

Työssäni motivoi se, että sisäiset prosessimme ovat kunnossa, jotta työntekijämme pystyvät keskittymään täysillä omaan työhönsä. Koen hienona asiana myös sen, että voin omalla työlläni tukea muiden hyvinvointia.

Millaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia planilaiselta tai Planille hakevalta työntekijältä toivotaan?

Jos pitäisi mainita jokin yksi tietty ominaisuus, niin sanoisin sen olevan arvostus kaikkia ihmisiä kohtaan, riippumatta taustoista, sukupuolesta jne. Meille tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on kantava arvo – joka näkyy mielestäni hyvin arkipäivän työssä.

Vaikka meillä ei ole rahaa käyttää uusimpiin ratkaisuihin niin koen, että olemme innovatiivisia ja yritämme aina löytää yksinkertaisimman, helpomman tai nopeamman tavan tehdä töitä tai vetää projekteja – kokeilemme rohkeasti uutta.

Meillä työntekijä saa avukseen ja tuekseen organisaation, jossa arvostetaan mielipiteitä ja tuetaan ihmisiä eri elämäntilanteissa.