Artikkelit, 13.7.2021

Oppeja työmme lopettamisesta Sri Lankassa

Olemme arvioineet työmme lopettamista Sri Lankassa vuonna 2019. Plan Internationalissa olemme sitoutuneita oppimaan virheistä, joita teimme lopettamisprosessin aikana.

Plan International lopetti työnsä Sri Lankassa loppuvuonna 2019. Lähes 40 vuoden aikana tuimme maassa yli 500 000 lasta ja heidän perheitään viidessä provinssissa ja sadoissa kylissä. Paransimme maassa lasten koulutusta ja suojelua väkivallalta ja edistimme tasa-arvoisia asenteita.

Päätös lopettaa työmme maassa pohjautui perusteelliseen harkintaan ja johtui useista tekijöistä, jotka vaikuttivat keskeisesti kykyymme työskennellä tehokkaasti. Syitä olivat muun muassa Sri Lankan talouden ja elintason merkittävä vahvistuminen sekä maan epävarma turvallisuustilanne. Planilla oli Sri Lankassa lisäksi sisäisesti eriäviä näkemyksiä järjestön tulevaisuudesta ja haasteita kehittyä Plan Internationalin globaalin tarkoituksen ja tavoitteen kanssa yhdenmukaiseksi, ihmisoikeusperustaiseksi kehitysorganisaatioksi.

”Meidän täytyy aina arvioida kriittisesti, missä pystymme toimimaan tehokkaimmin rajallisilla resursseillamme, jotta saamme aikaan eniten muutosta heikoimmassa asemassa olevien lasten hyväksi”, sanoo Plan International Suomen pääsihteeri Ossi Heinänen.

Nopeasti kasvaneet toiminta- ja hallinnointikulut olivat yksi lopettamispäätökseen vaikuttaneista lisätekijöistä. Ei ole epätavallista, että kustannussuhteet ovat keskimääräistä korkeampia pienissä maissa, joissa toimintaa on vähemmän. Näin oli myös Planin tapauksessa Sri Lankassa. Sri Lankan epävarman turvallisuustilanteen vuoksi myös turvallisuuskulut olivat kasvaneet merkittävästi. Kustannuksia lisäsivät myös henkilöstörakenteessa tapahtuneet muutokset sekä vähentyneet lahjoitukset ja hankerahoitukset, kun maan asema oli vahvistunut globaalilla inhimillisen kehityksen indeksillä.

Tiedotimme Suomessa lopettamispäätöksestä verkkosivuillamme sekä erillisellä kirjeellä Plan-kummeille, jotka tukivat lapsia ja heidän yhteisöjään Sri Lankassa. Lopettamisen aikaan suomalaisilla oli Sri Lankassa 175 kummilasta. Kummit saivat mahdollisuuden kirjoittaa jäähyväiskirjeen kummilapsilleen.

”Uskomme, että ratkaisumme lopettaa työmme Sri Lankassa oli vallitsevissa olosuhteissa paras vaihtoehto. On kuitenkin ilmeistä, että teimme prosessin aikana lukuisia virheitä. Turvallisuushuolet, mukaan lukien oman henkilöstömme turvallisuus, olivat merkittäviä syitä lähdön kiireellisyyden takana. Oli virhe, ettemme tällöin viestineet tästä avoimemmin”, sanoo kansainvälisen Planin hallituksen puheenjohtaja Gunvor Kronman.

”Olemme pahoillamme ja haluamme pyytää anteeksi lapsilta, yhteisöiltä, kummeilta ja kumppaneiltamme, jotka kokevat, että lopetimme työmme maassa liian pikaisella aikataululla ja viestimme asiasta puutteellisesti”, Kronman sanoo.

Olemme tehneet sisäisen arvion työmme lopettamisprosessista Sri Lankassa ja ohjeistuksistamme, jotka koskevat vastaavia tilanteita. Haluamme oppia virheistämme ja varmistaa, että toimimme tulevaisuudessa paremmin, mikäli joudumme harkitsemaan työmme päättämistä jossakin maassa.

Puheenjohtaja Kronman erittelee arvioon perustuvia oppeja avoimessa kirjeessään. Oleellista on muun muassa varata lopettamisprosessiin riittävästi aikaa sekä määritellä tavat, joilla tuemme perheitä ja yhteisöjä muutostilanteessa. On myös tärkeää varmistaa, että viestimme riittävän tehokkaasti lasten, yhteisöjen, kummien ja kumppaneidemme kanssa koko prosessin ajan.

”Meille on ensiarvoisen tärkeää olla toimintayhteisöjemme ja tukijoidemme luottamuksen arvoinen järjestö. Olemme sitoutuneet jatkuvaan oppimiseen, kriittiseen itsearviointiin ja työmme kehittämiseen, jotta pystymme edistämään lasten oikeuksia ja tasa-arvoa tehokkaimmalla mahdollisella tavalla”, Ossi Heinänen sanoo.

*Artikkelia on päivitetty 16.7.2021

Teknologia-alan naisjohtajat raivaavat tietä tytöille.
Blogit, 22.4.2024

Teknologia-alan naisjohtajat raivaavat tietä tytöille

Miltä näyttää maailma, jossa yhteiskunnallemme keskeisiä tuotteita ja palveluja kehittää ryhmä, joka edustaa vain osaa väestöstä?
Kuvituskuva, jossa kahden nuoren jalat näkyy kahden ison laatikon vieressä, toisessa laatikossa lukee tasa-arvo ja toisessa koulutus.
Blogit, 18.4.2024

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien tulee näkyä oppilaitosten arjessa

Viimeistään nyt on aika laittaa kuntoon oppilaitosten suunnitelmat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi, kirjoittaa Planin globaalikasvatuksen suunnittelija Mari Tapio.
Nuorten ryhmä Vietnamissa vaatii tasa-arvoa. Nuorilla on megafoni ja kyltit käsissään.
Artikkelit, 11.4.2024

Leikkaus kehitysyhteistyöstä on leikkaus maailman vakaudesta ja tasa-arvosta

Kun Orpon hallitus laati hallitusohjelmansa viime kesänä, se päätti merkittävistä leikkauksista kehitysyhteistyöhön. Leikkaukset ovat kokonaisuudessaan yli miljardi euroa, mikä heikentää merkittävästi Suomen mahdollisuuksia vaikuttaa globaaliin kehitykseen ja tyttöjen oikeuksien toteutumiseen. Huhtikuun kehysriihessä hallitus päättää uusista leikkauksista. Vastustamme jyrkästi lisäleikkauksia kehitysyhteistyöhön. Niiden seuraukset olisivat pahimmillaan tuhoisat.