Artikkelit, 1.5.2021

“Järjestön työ, arvot ja päämärä tuntuvat omilta”

Plan International

Uratarinat: Sini Leskinen, lahjoittajakokemuksen päällikkö

Miten kuvailisit Plania työnantajana?

Työnantajana Plan panostaa paljon henkilöstön osallistamiseen esimerkiksi strategian ja kampanjoiden kanssa. Osittain tästäkin syystä Planille on syntynyt poikkeuksellisen inklusiivisen työkulttuuri, jossa kaikkien aktiivisella osallistumisella on merkitystä. Järjestön työ, arvot ja päämäärät tuntuvat omilta ja arvokkailta kaikille työntekijöille.

Planilla ihmisten vahvuuksia halutaan – ja osataan hyödyntää laajasti. Tämä vaatii työnantajan puolelta rohkeutta ja luottamusta. Ihmiset kokevat mielekkääksi sen, että he pystyvät laajasti hyödyntämään omaa osaamistaan. Tämä lisää työntekijöiden motivaatiota omaa työtä ja Planin tavoitteita kohtaan. Itse olen kokenut tämän erittäin hienoksi asiaksi Planilla työskennellessäni.

Plan panostaa esihenkilöiden osaamiseen ja jaksamiseen. Kaikilla esihenkilöillä on takanaan vankka työkokemus ja johtajakoulutusta. Esihenkilönä Planilla koen pystyväni tukemaan omien tiimiläisteni kehittymistä, ja pystyn auttamaan heitä omien vahvuuksien löytämisessä. On upeaa nähdä ihmisten kehittyminen!

Kuinka kauan olet itse työskennellyt Planilla ja mikä motivoi sinua työssäsi?

Olen ollut Planilla töissä nyt noin vuoden ajan lahjoittajakokemuksen päällikkönä. Koronavuoden ja kaikkien käänteiden vuoksi toimenkuvani on elänyt tilanteessa. Olen tuurannut kollegoita, ollut perustamassa uutta tiimiä, ja päässyt vetämään erittäin mielenkiintoisia projekteja. Parasta tässä Planilla viettämässäni vuodessa on ollut, että olen itse saanut myötävaikuttaa työhöni todella monipuolisesti.

Työssäni minua motivoivat erityisesti ammattitaitoiset kollegat, joilta voi oppia joka päivä lisää. Planilla on koulutus- ja kokeilumyönteinen kulttuuri, joka rohkaisee jakamaan kokemuksia ja osaamista koko organisaatiossa.

Sinulla on feissaustaustaa. Millaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia feissarilta tai Planille feissariksi hakevalta toivotaan?

Hyvä feissari osaa heittäytyä rohkeasti tilanteeseen kuin tilanteeseen. Hyvä feissari on rohkea, avoin, yhteistyökykyinen ja aktiivinen. Tärkeintä on, että kykenee näkemään hyvää kaikissa kanssaeläjissä.

Feissarin työssä pääsee muuttamaan maailmaa konkreettisesti. Feissaria ei pelota vieraiden kanssa keskusteleminen, tai vaikka aluksi vähän jännittäisikin, niin siitä kyllä pääsee nopeasti yli. Feissarin työ on erittäin palkitsevaa, ja siinä pääsee haastamaan itseään päivittäin.