Usein kysyttyä: Kehitysyhteistyö

Planin työntekijöitä ja lapsia.
Usein kysyttyä: Kehitysyhteistyö

Täältä löydät vastaukset kysymyksiin kehitysyhteistyöstä ja siihen liittyvistä teemoista

Etkö löytänyt vastausta etsimääsi kysymykseen?

Kehitysyhteistyöllä on ollut paljon positiivisia vaikutuksia. Tietenkin jotkut yksittäiset hankkeet voivat olla tuloksekkaampia kuin toiset, mutta kokonaisuudessaan maailma on muuttunut koko ajan parempaan suuntaan: viime vuosikymmenten aikana esimerkiksi äärimmäinen köyhyys on puolittunut, lapsikuolleisuus vähentynyt, ja koulua käymättömien lasten osuus on vähentynyt kymmenillä miljoonilla. Muutos on hidas, mutta mahdollinen!

Työsarkaa riittää, sillä moni kestävän kehityksen tavoite on saavuttamatta. Kehitystä tapahtuu kuitenkin koko ajan, ja köyhyyden poistamisessa saavutukset ovat jo mittavia. Esimerkiksi näitä asioita suomalaiset kehitysyhteistyöjärjestöt ovat saaneet yhdessä viime vuosina aikaan:  

  • 200 000 lasta vuodessa sai perusasteen koulutusta.
  • 310 000 ihmisen puhtaan veden ja sanitaation saatavuus parantui pakolaisleireillä ja –alueilla.
  • 20 000 ihmistä sai hoitoa synnytysklinikalla Somaliassa.
  • Kymmenet tuhannet ihmiset saivat tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksista ja silpomisperinteen vaaroista. 

Köyhyyden poistaminen on hidasta ja vaatii pitkäjänteistä työtä, mutta edistystä tapahtuu koko ajan. Kiitos siitä lahjoittajillemme ja tukijoillemme.

Ulkoministeriöltä saamamme rahoituksen edellytyksenä ovat omarahoitusosuudet, joiden täyttämiseksi suomalaisten lahjoittajien tuki on meille tärkeää. Tukijamme antavat vipuvoimaa tehdä vaikuttavia hankkeita. Jotta saamme n. 5,6 euroa hankkeeseen ulkoministeriöltä, tarvitsemme 1 euron lahjoittajaltamme. Suomalaisen lahjoittajan euron vaikutukset siis moninkertaistuvat kohteessa. Ulkoministeriön kehitysyhteistyön rahoitus- ja valvontaperiaatteisiin voi tutustua heidän sivuillaan: https://um.fi/hanketuki-kansalaisjarjestoille

Me olemme parantaneet lahjoittajiemme avulla tyttöjen koulutusta 50 maassa. Tyttöjen koulutuksella on tutkitusti merkitystä väestönkasvun kannalta: koulutettu nainen hankkii todennäköisesti vähemmän lapsia ja päättää itse, milloin perustaa perheen. Parannamme myös tyttöjen ja naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita. Lisäämme esimerkiksi tietoa perhesuunnittelusta ja ehkäisystä. Tämän ansiosta pystymme pitkällä aikavälillä vähentämään ei-toivottuja ja liian varhaisia raskauksia. Myös yhteiskuntien vaurastuminen ja perheiden elintason ja koulutustason nousu ovat suoraan yhteydessä pienentyvään lapsilukuun.

Me olemme uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton järjestö. Uskonnosta riippumatta vastustamme ja muutamme yhdessä yhteisöjen kanssa haitallisia käytäntöjä, uskomuksia ja perinteitä, jotka estävät tyttöjen oikeuksia toteutumasta. Olemme parantaneet tukijoidemme kanssa tyttöjen koulutusta ja suojelua 50 maassa. Uskonnolliset johtajat ovat yhteisöissään tärkeitä mielipidevaikuttajia ja teemme monessa maassa hyvää yhteistyötä heidän kanssaan.

Saamme säännöllisesti hankkeita valmiiksi. Kun yhteisö on noussut jaloilleen ja pärjää omillaan, poistumme alueelta. Yleensä tämä tapahtuu noin 10–15 vuodessa. Tällöin siirrämme toimintaamme uusille, kipeämmin kehityshankkeita tarvitseville alueille. Tavoitteemme on toki tehdä toiminnastamme tarpeetonta: kun kaikki kestävän kehityksen tavoitteet on saavutettu, lopetamme tyytyväisinä järjestömme toiminnan.

Köyhyys on vähentynyt maailmanlaajuisesti viime vuosikymmeninä merkittävästi. Yhä useampi lapsi pääsee kouluun. Kehitykseen vaikuttavat monet tekijät, ja kehitysyhteistyöllä on ollut merkittävä vaikutuksensa edistysaskeliin. Teemme osamme edistämällä entistä tasa-arvoisempaa maailmaa. Taloudellinen kasvu parantaa olosuhteita, mutta se ei välttämättä vähennä eriarvoisuutta tai turvaa lasten oikeuksien toteutumista. Siksi kehitysyhteistyöllä on tärkeä rooli maailman kehityksessä.

Apua tarvitaan monessa paikassa. Jokaisen kannattaa osallistua sellaiseen auttamiseen, jonka kokee itselleen parhaaksi. Heikoimmassa asemassa olevien lasten, erityisesti tyttöjen, tukeminen on oikein ja tehokas tapa pysäyttää köyhyyden periytyminen. Äärimmäisen köyhyyden poistaminen hyödyttää lopulta meitä kaikkia ja heijastuu tulevaisuuteemme. Muiden auttaminen lisää tutkitusti myös auttajan hyvinvointia.

Työmme pohja on YK:n lapsen oikeuksien sopimus, jossa määritellään lasten oikeudet. Kun maan tai alueen perinteet tai käytännöt rikkovat oikeuksia, kuten lapsiavioliitto tai tyttöjen sukuelinten silpominen, toimintatapoja on muutettava. Kulttuuri muodostuu ihmisten uskomuksista, asenteista ja tavoista toimia. Lisäämme yhteisöjen tietoisuutta lapsen oikeuksista ja varmistamme heidän kanssaan, että oikeudet toteutuvat. Moni yhteisö on kehittänyt haitallisten perinteiden tilalle uusia, myönteisiä perinteitä. Esimerkiksi moni yhteisö, joka on luopunut tyttöjen sukuelinten silpomisesta, juhlii nyt tyttöjen aikuistumista ilman silpomista.

Koulutuksella on myönteisiä vaikutuksia niin yksilöiden kuin yhteiskuntienkin hyvinvointiin ja selviytymiseen kriisitilanteissa. Koulutuksella on yhteys lapsikuolleisuuden ja hi-virustartuntojen vähenemiseen. Koulutus nostaa yhteisöjä pois köyhyydestä, sillä esimerkiksi koulutettu tyttö laittaa myös omat lapsensa kouluun ja pysäyttää näin köyhyyden periytymisen. Koulutus edistää demokratiaa, sillä se lisää tietoisuutta yhteiskunnan ongelmista ja rohkaisee osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon.