Usein kysyttyä: Varojen kerääminen ja käyttö

Planin työntekijöitä ja lapsia.
Usein kysyttyä: varojen kerääminen ja käyttö

Täältä löydät vastaukset kysymyksiin varojen keräämisestä, käytöstä ja valvonnasta

Etkö löytänyt vastausta etsimääsi kysymykseen?

Työmme pääasiallisia rahoittajia ovat yksityiset, kummitoiminnan ja muiden lahjoitusten kautta mukana olevat ihmiset, ulkoministeriö, EU sekä yritykset. Lisäksi saamme rahoitusta muun muassa Suomen opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) sekä YK:lta ja muilta kansainvälisiltä järjestöiltä. Lue lisää rahoituksestamme ja varojenkäytöstä täältä.

Tavoitteemme on käyttää kolme neljäsosaa saamistamme lahjoituksista ja muista varoista lasten elämää ja oikeuksia parantaviin ohjelmiin. Yhden neljänneksen käytämme ylläpitokustannuksiin, viestintään ja varainhankintaan, jotka mahdollistavat toimintamme laadukkuuden, jatkuvuuden ja laajentumisen sekä sen, että muutokset lasten elämässä ovat pysyviä. Lue lisää täältä.

Kalenterivuonna 2022 käytimme kokonaistuotoistamme 82 prosenttia ohjelmatyöhön. Uusien tukijoiden hankkimisen, hallinnon ja tietoteknologian osuus tuotoista oli 18 prosenttia. Tavoitteemme on, että tämä osuus on alle 25 prosenttia kerätyistä varoista.

Vuosikertomuksemme näyttää, miten tulot ja varojen käyttö jakautuivat tilikaudellamme. Plan International Suomi on säätiö, joka ei tuota voittoa eikä jaa osinkoa. Lue tuorein vuosikertomus.

Varojemme käytön lähtökohtia ovat heikoimmassa asemassa olevien lasten oikeuksien edistäminen sekä jokaisen maan ja yhteisöjen tarpeet. Varojemme käyttöä ohjaavat Plan International Suomen säännöt, joiden mukaan varoja voidaan käyttää ainoastaan tarkoitustamme eli lasten aseman parantamiseen.

Lahjoittajat, kuten tyttösponsorit ja kummit sekä muut rahoittajat vaikuttavat siihen, minne suuntaamme varat. Voimme toteuttaa vain niitä hankkeita, joihin saamme rahoituksen. Noudatamme Plan Internationalin kansainvälisen ja Plan International Suomen hallituksen päättämää strategiaa. Lahjoittajat päättävät lahjoitustensa määrällä, miten laajasti voimme työtämme tehdä.

Työmme ja kehitysmaiden strategiat vaikuttavat siihen, mihin osa-alueisiin ja maihin työmme painottuu. Teemme työtämme suunnittelun yhdessä toimintamaidemme kanssa. Periaatteemme on tavoittaa syrjäytyneimmät ja huonoimmassa asemassa olevat väestöryhmät. On tärkeää, että toiminnallamme on mahdollisimman suuri vaikutus.

Rahankäyttöämme valvoo ensimmäisenä Plan International Suomen hallitus, jolle raportoimme tuottojen ja kulujen jakautumisesta sekä tavoitteidemme toteutumisesta. Hallitus myös vastaa sisäisen valvonnan periaatteista ja toteuttamisesta. Toimintaamme ja tilinpitoamme tarkastavat hallituksen valitsemat, Keskuskauppakamarin hyväksymät ulkopuoliset tilintarkastajat. Vuosittaisen tilintarkastuksemme lisäksi yksittäiset kehitysohjelmat tarkastetaan vuosittain projekti-, maa- ja rahoittajakohtaisesti. Lisäksi rahoittajillamme on erillinen oikeus tarkastuttaa hankkeensa. Ulkoministeriö ja Euroopan unioni tekevät näin usein.

Toimintamme viranomaisvalvonnasta vastaavat patentti- ja rekisterihallitus sekä poliisihallitus ja Ahvenanmaan maakuntahallitus, jotka myöntävät rahankeräysluvat ja joille toimitamme tilitysraportit keräystoiminnasta. Lisäksi kansainvälisellä Planilla on sisäinen tarkastuksensa. Se tekee vuosittain tarkastuskäyntejä maihin, joissa työskentelemme. Me Plan Suomessa valvomme rahankäyttöä ohjelmamaissa seurantakäynneillämme tai pyytämällä tukea kansainväliseltä Planilta tai auktorisoiduilta tilintarkastajilta.

Olemme mukana kansainvälisen Planin korruptionvastaisessa verkostossa. Joissakin toimintamaissamme on olemassa korruptioriski. Suhtaudumme mahdollisiin väärinkäytöksiin vakavasti ja puutumme niihin välittömästi. Väärinkäytöksiä ilmenee erittäin harvoin. Tapausten välitön paljastuminen on ollut osoitus tehokkaasti toimivasta valvonnasta.

Keräämme varoja katastrofityöhön hätäapurahastomme kautta. Varoja käytetään hätäapuun, kuten ruokaan, veteen ja suojeluun, ja jälleenrakennustyöhön. Kriiseissä ja katastrofeissa tuemme lastensuojelua ja koulutyön jatkumista esimerkiksi perustamalla väliaikaiskouluja ja turvallisia tiloja lapsille ja tytöille. Koulu tarjoaa lapsille suojaa ja takaa arjen jatkumisen poikkeustilanteessa. Lisäksi turvaamme lasten perustarpeet. Toimitamme katastrofialueille muun muassa ruokaa, väliaikaissuojia ja hygieniapaketteja. Kiinnitämme humanitaarisessa työssämme erityistä huomiota tyttöihin. Humanitaarisissa kriiseissä tytöt ja naiset ovat erityisen haavoituvassa asemassa.  

Hätäapurahasto vahvistaa valmiuttamme auttaa nopeasti ja tehokkaasti siellä, missä hätä ja tarve ovat suurimmat. Rahaston turvin tarjoamme apua inhimillisen hädän lievittämiseen, katastrofien ja kriisien ehkäisyyn ja niihin varautumiseen sekä muihin hätäaputoimiin. Voit tehdä lahjoituksen Plan International Suomen hätäapurahastoon täällä.

Järjestöjen palkat nousevat säännöllisesti keskusteluun ja hyvä niin. Kestävä ja tuloksekas työ edellyttää omistautuneita vapaaehtoisia, mutta myös parhaiden ammattilaisten täysipäiväistä työpanosta, joka on oikeudenmukaisesti palkattua. Palkkauksemme on linjassa muiden kehitysyhteistyöjärjestöjen ja alan kanssa. Myös esimerkiksi pääsihteerimme palkka on pienempi verrattuna esimerkiksi samankokoisen yrityksen johtajan palkkaan.