Usein kysyttyä: Tyttöjen koulutus

Kolme tansanialaistyttö iloisina kädet ylhäällä koulun pihalla.
Usein kysyttyä: tyttöjen koulutus

Täältä löydät vastaukset kysymyksiin, jotka liittyvät erityisesti tyttöjen koulutukseen

Etkö löytänyt vastausta etsimääsi kysymykseen?

Tyttöjen koulutus on yksi parhaista keinoista vähentää köyhyyttä. Laadukkaan peruskoulutuksen saanut tyttö todennäköisesti avioituu ja hankkii lapsia vasta aikuisena, huolehtii omasta ja perheensä terveydestä, sijoittaa ansionsa perheensä hyväksi. Hän myös tuntee oikeutensa ja pystyy toimimaan niiden toteutumiseksi.

Maailmanlaajuisesti yli 130 miljoonaa 6–17-vuotiasta tyttöä ei pääse kouluun, usein köyhyyden ja syrjinnän vuoksi. Koulutuksen katkaiseminen ja estäminen loukkaavat tytöille kuuluvia ihmisoikeuksia. Lisäksi koulutuksen puute on tyttöjen mahdollisuuksien tuhlausta, jolla on vakavat maailmanlaajuiset seuraukset.

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön Unescon mielestä peruskoulutuksen pitää kestää vähintään yhdeksän vuotta. Työskentelemme sen eteen, että kaikki lapset saisivat laadukkaan peruskoulutuksen.

Tyttöjen laadukkaan koulutuksen varmistaminen edellyttää puuttumista sukupuoleen perustuvaan syrjintään, väkivaltaan ja lapsiavioliittoihin.

Monet köyhyydessä elävät vanhemmat valitsevat, että kouluttavat vain poikansa ja pitävät tytöt kotona huolehtimassa kotitaloustöistä tai lähettävät tytöt tienaamaan elantoa perheelle. Tämä johtuu siitä, että monessa kulttuurissa poikia on perinteisesti arvostettu enemmän kuin tyttöjä, jotka siirtyvät naimakaupassa toiseen perheeseen.

Seksuaalinen väkivalta ja sen pelko vähentävät tyttöjen mahdollisuuksia jatkaa opintojaan alakoulun jälkeen. Tytöt ja heidän vanhempansa pelkäävät muiden oppilaiden ja opettajien väkivaltaa tai väkivallan uhkaa koulumatkalla, minkä takia vanhemmat ottavat tyttärensä pois koulusta ennenaikaisesti. Tutkimuksissamme tytöt kertovat, kuinka opettajat vaativat heiltä seksuaalisia palveluksia hyviä arvosanoja vastaan.

Lapsiavioliitot ja liian varhainen äitiys katkaisevat monen tytön koulutien pysyvästi.

Poistamme esteitä maailman heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen koulutuksen tieltä. Niitä ovat esimerkiksi sukupuoleen perustuva syrjintä, väkivalta ja lapsiavioliitto. 

Rakennamme ja kunnostamme kunnollisia, turvallisia ja esteettömiä koulurakennuksia. Koulutamme opettajia ja tuotamme laadukkaita oppimateriaaleja koulujen käyttöön. Tarjoamme oppimateriaalia myös vähemmistökielillä, jotta kaikki voisivat opiskella äidinkielellään. Tuemme raskaaksi ja äidiksi tulleita tai muusta syystä koulusta pudonneita tyttöjä palaamaan kouluun. Teemme vaikuttamistyötä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, jotta kaikille lapsille taataan lailla laadukas peruskoulutus. Tarjoamme teini-ikäisille tytöille ja nuorille naisille ammattikoulutusta ja taloudenhoitokoulutusta.