Usein kysyttyä: Lapsiavioliitot ja liian varhaiset raskaudet

Kolme tansanialaistyttö iloisina kädet ylhäällä koulun pihalla.
Usein kysyttyä: lapsiavioliitot ja liian varhaiset raskaudet

Täältä löydät vastaukset kysymyksiin, jotka liittyvät erityisesti lapsiavioliittoihin ja liian varhaisiin raskauksiin sekä niiden vaikutuksiin

Etkö löytänyt vastausta etsimääsi kysymykseen?

Joka vuosi 12 miljoonaa tyttöä menee naimisiin alle 18-vuotiaana, osa heistä jopa alle 10-vuotiaana. Moni heistä keskeyttää koulunkäyntinsä, jotta voi valmistautua häihinsä tai ansaita rahaa myötäjäisiään varteen. Avioituneina tytöt eivät usein saa lupaa tai pysty jatkamaan opiskeluaan.

Lapsiavioliittojen seuraukset kertautuvat seuraavissa sukupolvissa. Nuorten ja kouluttamattomien äitien tyttärillä on suuri riski keskeyttää myös koulunsa ja avioitua nuorena.

Lapsi- ja pakkoavioliitot ovat ihmisoikeusloukkauksia. Monet lapsiavioliitot ovat pakkoavioliittoja, sillä tytöt eivät useimmiten avioidu vapaasta tahdostaan. Monissa kulttuureissa lapsiavioliitot ovat yleinen perinne, joten tytöt suostuvat naimisiin velvollisuudentunnosta.

Usein lapsiavioliitot solmitaan laittomasti, sillä valtaosassa työskentelymaistamme alle 18-vuotiaiden avioliitot ovat laissa kiellettyjä. Lapsiavioliitoista kärsivät myös pojat.

Alaikäiset tytöt tulevat raskaaksi lapsiavioliittojen ja väkivallan seurauksena tai vain siksi, ettei heillä ole riittäviä tietoja ja palveluita. YK:n väestörahasto UNFPA arvioi, että joka vuosi kaksi miljoonaa alle 15-vuotiasta ja 16 miljoonaa 15–19-vuotiasta tulee äidiksi.

Suurin osa lapsi- ja teiniäideistä on joutunut lapsiavioliittoon. Heillä on huonot mahdollisuudet päättää omasta kehostaan ja saada tietoa terveydestä, ehkäisystä ja raskaudesta.

Moni alaikäinen tyttö tulee raskaaksi hyväksikäytön ja väkivallan seurauksena, ja raskaus tarkoittaa heille häpeää. Turvattomasti, usein laittomasti, tehdyt abortit aiheuttavat terveyshaittoja ja kuolemia. Konfliktit ja katastrofit lisäävät tyttöjen riskiä tulla raskaaksi, koska turvattomat olot lisäävät lapsiavioliittojen, väkivallan ja raiskausten määrää.

Nuoret synnyttäjät ovat suurimmassa riskissä kärsiä raskauden ja synnytyksen aikaisista komplikaatioista ja kuolla niihin. Synnytys on riskialtis myös vauvalle.

Estämme lapsiavioliittoja niin ruohonjuuritason työllä kuin laajemmalla vaikuttamistyöllä. Lakimuutokset ovat yksi tärkeä keino, ja olemmekin olleet mukana edistämässä lapsiavioliitot kieltävien lakien toteutumista muun muassa Malawissa, Zimbabwessa, Guatemalassa, Hondurasissa ja El Salvadorissa. Lakimuutosten lisäksi on tärkeää valvoa, että toteutuneita lakeja noudatetaan. 

Tärkeitä on kuitenkin lisätä tietoa lapsiavioliittojen haitoista ja muuttaa yhteisöjen normeja. Se onnistuu parhaiten tekemällä työtä yhdessä yhteisöjen kaikkien jäsenten kanssa. Autamme perumaan jo sovittuja lapsiavioliittoja ja estämme uusien solmimista, ja tuemme lapsiavioliiton kokeneita tyttöjä ja nuoria naisia saamaan koulutusta ja toimeentulon. Perustamme tyttöjen ryhmiä, joissa tytöt saavat itseluottamusta, oppivat rahankäyttöä ja pystyvät vaikuttamaan elämäänsä liittyviin päätöksiin. 

Turvallisen abortin tulisi olla kaikkien naisten ja tyttöjen saatavilla. Edistämme seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksia, joihin oikeus turvalliseen aborttiin myös kuuluu. Emme ole terveyspalveluiden tuottaja, joten emme tarjoa itse aborttipalveluita, mutta työmme voi sisältää esimerkiksi aborttipalveluista tiedottamista, oikean tiedon antamista, myyttien ja rajoittavien sosiaalisten normien purkua sekä terveydenhoitohenkilökunnan kouluttamista nuorten huomioimisesta palveluissa. Monissa paikoissa, joissa toimimme, abortin saamista on rajoitettu lainsäädännöllä tai yleinen mielipide on muuten sitä vastaan. Esimerkiksi Mosambikissa, jossa aborttilainsäädäntö on melko edistyksellinen, olemme tiedottaneet yhdessä paikallisten terveysviranomaisten kanssa siitä, miten murrosikäiset raskaaksi tulleet tytöt voisivat halutessaan päästä paremmin aborttipalveluiden piiriin, jotta tytöt välttyisivät esimerkiksi koulun keskeytymiseltä ja varhaisavioliitoilta.

Monesti lapsiavioliittoon joutunut tyttö tulee myös raskaaksi alaikäisenä ja toisaalta alaikäisenä raskaaksi tullut tyttö voi joutua raskauden takia naimisiin alaikäisenä. Työskentelemme yhteisöjen kanssa haitallisten käytäntöjen, kuten lapsiavioliittojen ja seksuaalisen hyväksikäytön, kitkemiseksi, ja ehkäisemme tyttöjen seksuaalista hyväksikäyttöä kouluttamalla vapaaehtoisia lastensuojeluryhmiä ja rakentamalla kouluihin turvallisia vessoja. Tarjoamme nuorille ja heidän perheilleen seksuaalikasvatusta ja tietoa ehkäisystä. Autamme tyttöjä pääsemään terveysklinikoille, neuvolapalveluihin ja perhesuunnitteluun. 

Lisäksi on myös tärkeää tukea jo lapsiäideiksi tulleita tyttöjä palaamaan kouluun tai saamaan ammattikoulutusta ja löytämään toimeentuloa, jotta voimme katkaista köyhyyden kierteen. Laadukkaan peruskoulutuksen saanut tyttö todennäköisesti avioituu ja hankkii lapsia vasta aikuisena, huolehtii omasta ja perheensä terveydestä, sijoittaa ansionsa perheensä hyväksi. Hän myös tuntee oikeutensa ja pystyy toimimaan niiden toteutumiseksi.