Tyttösponssi-kuukausilahjoitus | Plan

 

Mahdollisuuksia maailman tytöille

Meillä kaikilla on oikeus päättää elämästämme ja kehostamme sekä oppia ja kouluttautua. Monella maailman tytöllä nämä oikeudet eivät kuitenkaan toteudu.

Koronapandemian vuoksi tyttösponsoriemme tuki on entistäkin tärkeämpää. Maailmanlaajuinen kriisi syventää eriarvoisuutta, vaikeuttaa tyttöjen koulunkäyntiä ja voi lisätä lapsiavioliittoja.

Tyttösponssi-kuukausilahjoituksella tuet maailman heikoimmassa asemassa olevia tyttöjä.

Parempi hygienia lisää terveyttä 

Huono hygienia nopeuttaa tautien leviämistä. Monissa maissa kotityöt ja vedenhaku ovat tyttöjen vastuulla, ja likainen vesi altistaa heidät terveyshaitoille.

Tuellasi vahvistamme tyttöjen ja heidän yhteisöjensä mahdollisuuksia huolehtia hyvästä hygieniasta ja pysyä terveinä:

  • Toimitamme tarvikkeita vedenpuhdistukseen.
  • Opetamme kouluissa hygienian tärkeydestä.
  • Rakennamme vessoja ja käsienpesupaikkoja.


Esimerkkejä tyttösponssilla tehtävästä työstä

SEKSUAALI- JA LISÄÄNTYMISTERVEYS

Miltä tuntuisivat kuukautiset ilman siteitä? Kehittyvissä maissa moni tyttö jää pois koulusta vuotopäivien ajaksi häpeän ja siteiden puuttumisen vuoksi.

TYTTÖJEN ÄÄNI KUULUVIIN

Jotta tytöt saavat äänensä kuuluviin, koko yhteisön pitää kuunnella. Siksi teemme työtä paitsi tyttöjen kanssa myös heidän perheissään ja yhteisöissään.
 

LOPPU LAPSIÄITIYDELLE

Joka vuosi yli seitsemän miljoonaa alaikäistä tyttöä saa lapsen. Tyttösponsorina autat torjumaan liian varhaisia raskauksia ja tuet nuoria äitejä palaamaan kouluun.

KOULUTUS JA TEKNOLOGIA

Jos teknologia ja uudet innovaatiot ovat tyttöjen ja naisten ulottuvilla myös kehitysmaissa, se edistää merkittävästi koulutusta ja turvallisuutta.

TYTÖILLE ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS

Tytöillä on oikeus päättää omasta kehostaan. Tyttösponsorina autat kitkemään haitallisia perinteitä, jotka uhkaavat tyttöjen elämää.

AMMATTI JA KOULUTUS

Tyttöjen koulutus on paras tapa katkaista köyhyyden kierre. Tuellasi tytöt voivat rakentaa parempaa tulevaisuutta itselleen ja perheilleen.

tue maailman tyttöjä

Meillä kaikilla on oikeus päättää elämästämme ja kehostamme sekä oppia ja kouluttautua.