Tyttöjen oikeudet | Plan

Tyttöjen oikeudet todeksi

Tytöillä on sukupuolensa takia poikia heikommat lähtökohdat toteuttaa oikeuksiaan ja mahdollisuuksiaan. Tytöt kärsivät huonosta koulutuksesta, lapsiavioliitoista, väkivallasta, lapsikaupasta ja liian varhaisista raskauksista. Kehitysmaiden tytöt kokevat syrjintää ikänsä, sukupuolensa ja köyhyytensä takia.

Me haluamme, että jokaisella tytöllä on oikeus laadukkaaseen koulutukseen, päättää elämästään, osallistua päätöksentekoon ja kasvaa turvassa. Myös pojille kuuluu oikeus toteuttaa itseään tasavertaisina yhteiskunnan jäseninä. Eri sukupuolille asetettujen haitallisten ennakkokäsitysten purkaminen ja tasa-arvoinen yhteiskunta hyödyttävät kaikkia - myös poikia. 

Edistämme maailman heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen oikeuksia ja olemme heidän tilanteensa johtava asiantuntija Suomessa. Työmme keskiössä on Plan Internationalin kansainvälinen strategia, jonka tavoitteena on saada vuoteen 2022 mennessä 100 miljoonaa tyttöä oppimaan, vaikuttamaan yhteisönsä asioihin, päättämään omasta elämästään ja kasvamaan turvassa. Voit lukea lisää kansainvälisestä strategiastamme täällä

 

learn - tytöt oppimaan

Me haluamme, että heikossa ja syrjityssä asemassa olevat lapset, erityisesti tytöt, saavat laadukkaan koulutuksen ja oppivat taitoja, joiden avulla he pärjäävät elämässä ja voivat tienata elantonsa.

lead - tytöt johtamaan

Me haluamme, että heikossa ja syrjityssä asemassa olevat lapset, erityisesti tytöt, voivat vaikuttaa heitä koskeviin asioihin ja osallistua yhteiseen päätöksentekoon.

decide - tytöt päättämään

Me haluamme, että heikossa ja syrjityssä asemassa olevat lapset, erityisesti tytöt, saavat päättää omasta elämästään ja kehostaan sekä tehdä tietoon pohjautuvia päätöksiä identiteetistään, ihmissuhteistaan ja perheen perustamisesta.

thrive - tytöt menestymään

Me haluamme, että heikossa ja syrjityssä asemassa olevat lapset, erityisesti tytöt, saavat kasvaa tasa-arvoisesti rakastettuina ja huolehdittuina sekä ilman syrjintää, pelkoa tai väkivaltaa.

Tyttöjen tilanne vaatii muutosta

Maailmanlaajuisesti 62 miljoonaa tyttöä ei pääse kouluun.

120 miljoonaa tyttöä on kokenut seksuaalista väkivaltaa.

12 miljoonaa tyttöä joutuu joka vuosi naimisiin alle 18-vuotiaana.

Joka vuosi 2 miljoonaa tyttöä synnyttää alle 15-vuotiaana.

Työmme tuottaa tulosta

Puramme esteitä tyttöjen koulunkäynnin tieltä ja suojelemme tyttöjä väkivallalta ja haitallisilta perinteiltä, kuten lapsiavioliitoilta ja sukupuolielinten silpomiselta. Annamme tytöille mahdollisuuksia saada äänensä kuuluviin ja osallistua päätöksentekoon koulussaan, yhteisössään ja yhteiskunnassaan.

Yhdessä tukijoidemme kanssa olemme muun muassa:

  • parantaneet tyttöjen koulutusta ja suojelua jo 50 maassa.
  • edistäneet lapsiavioliitot kieltävien lakien toteutumista esimerkiksi Malawissa, Zimbabwessa, Guatemalassa, Hondurasissa ja El Salvadorissa.
  • huolehtineet tyttöjen suojelusta katastrofeissa, kuten Nepalin maanjäristyksissä ja Itä-Afrikan ruokakriisissä.
  • heikentäneet haitallisia perinteitä, kuten sukupuolielinten silpomista. Esimerkiksi Etiopiassa kaikki 84 yhteisöä, joissa työskentelemme suomalaislahjoittajien ja ulkoministeriön tuella, ovat kieltäneet silpomisen. Lapsiavioliitot ovat loppuneet yhteisöissä lähes täysin.

Lahjoita tyttöjen hyväksi

Tue tasa-arvoa tekstaamalla PLAN numeroon 16499. Lahjoitat tytöille 10 €.

Tee sinulle sopiva lahjoitus verkossa tyttöjen koulutukseen ja suojeluun.