Tutkimuksetjaraportit,10.5.2021

HaltingLives2:Intheirownvoice:GirlsandyoungwomenontheimpactofCOVID-19

Tyttö värikäs maski kasvoillaan.

Halting Lives -raporttisarjan toinen osa syventää tietoa siitä, miten koronapandemia vaikuttaa tyttöjen ja nuorten naisten elämään. Raporttia varten on haastateltu 15–24-vuotiaita tyttöjä ja nuoria naisia 14 maassa.