Tietosuojaseloste – selvitys suomalaisten tyttöjen haasteista

Rekisterinpitäjä
Keiden tietoja käsittelemme
Tiedot joita käsittelemme
Mistä saamme tiedot
Miksi käsittelemme tietojasi
Kuka muu käsittelee tietojasi
Kuinka kauan käsittelemme tietojasi
Kuinka suojaamme tietosi

Oikeutesi

Tarkastusoikeus
Vastustamisoikeus
Poisto-oikeus
Valitusoikeus

Rekisterinpitäjä

Yhteisö: Plan International Suomi sr, Teollisuuskatu 13, 00510 HELSINKI 
Yhteystiedot: Jenny Maunula tietosuoja@plan-international.org

Rekisteröidyt

Rekisterissämme käsitellään tyttöjen asemaa ja oikeuksia käsittelevään kyselyyn vastanneiden henkilöiden tietoja.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisterimme käyttötarkoitus on kyselyyn vastanneiden henkilöiden tunnistaminen kyselyssä kerättyjen tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi sekä mahdollisten jatkoyhteydenottojen mahdollistamiseksi.  

Henkilötietojen käsittelyperuste on rekisteröidyn suostumus, joka astuu voimaan rekisteröiden lähettäessä lomakkeen tiedot painamalla lomakkeen Submit-nappia.

Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja: 

  • Nimi 
  • Sähköposti 
  • Työpaikka 

Plan säilyttää vain järjestön toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti. 

Käsittelyn kesto

Kyselyyn vastanneiden tiedot säilytetään rekisterissä 31.5.2024 asti.

Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet henkilötietojasi koskien. Yhteydenottopyynnöt näitä koskien voit lähettää osoitteeseen tietosuoja@plan-international.org.

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. Voit myös päivittää omia tietojasi OmaPlan palvelussamme, osoitteessa plan.fi/omaplan.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä henkilötietojasi.

Poisto-oikeus

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Oikeus siirtää antamasi tiedot järjestelmästä toiseen

Jos henkilötietojesi automaattinen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, on sinulla oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Säännönmukaiset tiedonlähteet

Henkilöä koskevat tiedot kerätään kerran ja niiden käsittely päättyy edellä ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Tiedot kerätään ja säilytetään kolmannen osapuolen tarjoamassa Typeform-palvelussa. 

Tietojen luovutukset ja siirrot

Emme anna, myy tai muuten paljasta henkilötietojasi ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei seuraavassa toisin mainita. 

Emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille näiden omiin markkinointitarkoituksiin. 

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esimerkiksi väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä. 

Käytämme palveluntarjoajana Typeform-yritystä, joka käyttää alihankkijoinaan Amazon Web Services (AWS) ja Cloudflare -yrityksiä. Tiedot siirretään ja säilytetään näiden yritysten järjestelmissä salatussa muodossa niin, että ne eivät voi lukea tietoja.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietojasi ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi. 

  • Järjestelmien sisäänpääsy edellyttää henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Järjestelmät ovat myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. 
  • Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu. 
  • Järjestelmiin tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ainoastaan ne rekisterinpitäjän työntekijät, jotka ovat oikeutettu hallinnoimaan tietoja. 
  • Henkilörekisterit sijaitsevat konesalin palvelimilla, jonne asiattomilta on pääsy estetty ja verkkoyhteydet sovelluksiin toimivat suojattuna yhteytenä. 
  • Paperiset henkilötiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. 
  • Rekistereistä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot. 

Evästeet

Typeform käyttää verkkosivuillaan evästeitä. Käyttäjä voi halutessaan kieltäytyä evästeiden käytöstä sivun alareunaan avautuvasta evästeilmoituksesta, mutta tämä voi vaikuttaa käyttäjäkokemukseen. Lisää tietoa Typeformin evästekäytännöistä löytyy täältä. Valitse avautuvasta luettelosta Cookie Policy.

Muita ehtoja

Jotta voimme täyttää väliseemme suhteeseen liittyvät sopimusvelvoitteemme, on meidän saatava ja käsiteltävä sinua koskevia henkilötietoja. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi toteuttaa sitä toimintaa, jonka yhteydessä on tarpeen käsitellä henkilötietoja, kuten esimerkiksi lahjoituksia. 

Me olemme suomalainen yhteisö. Tähän henkilörekisteriin ja siihen sisältyvien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä suoraan Suomessa sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n tietosuoja-asetusta. 

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja se saattaa tarkoittaa myös henkilötietojen käsittelyyn liittyviä muutoksia. Päivitämme tarvittaessa tietosuojaselosteen vastaamaan muuttuneita toimintatapoja. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. 

Jos alamme käsitellä henkilötietojasi muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötietosi kerättiin, ilmoitamme asiasta ja päivitetystä tietosuojaselosteesta ennen kyseistä jatkokäsittelyä. Muiden muutosten osalta tiedotamme verkkosivuillamme tietosuojaselosteen päivittämisestä.