Mediatiedotteet, 27.2.2023

Planin selvitys: Suomella on mahdollisuus nousta tasa-arvopolitiikan kansainväliseksi suunnannäyttäjäksi

Piirroskuvitus, jossa joukko ihmisiä pitää yhdessä käsissään isoa tyhjää paperia valmiina kirjoittamiseen.

Planin tuoreen selvityksen mukaan Suomi on tehnyt vaikuttavaa tasa-arvotyötä ulkopolitiikassaan, mutta työ on vielä kesken ja liian hajanaista. Mikäli Suomi tekee korjausliikkeitä erityisesti turvallisuuspolitiikassa ja kansainvälisessä kaupassa, maasta voi tulla tasa-arvopolitiikan suunnannäyttäjä. 

Plan International Suomen tuore selvitys osoittaa, että vaikka tasa-arvoinen imago ja konkreettiset toimet ovat rakentaneet Suomelle kansainvälisessä politiikassa roolin kokoaan suurempana vaikuttajana, työ on vielä kesken. Suomella on potentiaalia nousta ulkopolitiikassa sukupuolten tasa-arvon edistämisen suunnannäyttäjäksi. Se vaatii kuitenkin korjausliikettä erityisesti turvallisuuspolitiikassa sekä kansainvälisessä kaupassa ja viennissä. 

Planin tilaaman selvityksen on tehnyt tutkija Minna Lyytikäinen. Selvitys sisältää listan suosituksia, joilla Suomi voi edistää tasa-arvoa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa tulevalla hallituskaudella systemaattisemmin ja kunnianhimoisemmin.  

Selvityksestä ilmenee, että tasa-arvosta on tullut Suomen ulkopolitiikassa niin itsestään selvä arvo ja tavoite, ettei toimeenpanoa ja uusiutumistarpeita aina huomioida riittävästi. Esimerkiksi Suomen keväällä 2022 aloittamassa Nato-hakemusprosessissa tasa-arvokysymykset tai naisten ja tyttöjen oikeudet eivät ole saaneet lainkaan huomiota. 

Samaan aikaan Suomi on tehnyt menestyksekästä työtä EU:ssa, YK-järjestöissä ja muilla kansainvälisillä areenoilla kansainvälisen tasa-arvopolitiikan kehityksessä. On siis mahdollista edistää tasa-arvokysymyksiä kansainvälisessä yhteistyössä ja silti unohtaa ne omissa politiikkaprosesseissa.  

Sota Ukrainassa on muuttanut Euroopan turvallisuustilannetta ja Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista päätöksentekoa pitkälle tulevaisuuteen. Suomen tulisi selvityksen mukaan laatia ajankohtaiseen turvallisuuspolitiikkaan ja Nato-prosessiin liittyen tasa-arvotavoitteita ja sukupuolianalyysiä sekä vahvistaa dialogia kansalaisyhteiskunnan kanssa. 

Sukupuolten tasa-arvo on ulkopolitiikan kehityksessä ajankohtaista, sillä useat maat ovat sitoutuneet Feminist Foreign Policy -periaatteeseen. Saksan hallitus julkaisee lähiaikoina feministisen ulkopolitiikan suuntaviivat.  

“Suomen seuraavalla hallituksella on mahdollisuus vahvistaa Suomen asemaa tasa-arvon suunnannäyttäjänä. Tämä edellyttää tavoitteellista suunnitelmaa, joka ohjaa koko ulkopolitiikan kokonaisuutta. Ei tule ajatella, että tasa-arvo edistyisi itsestään”, sanoo Plan International Suomen kotimaan toiminnan ja vaikuttamisen johtaja Karoliina Tikka.  

Raportin suosittamat askeleet tasa-arvoa edistävälle ulkopolitiikalle:  

  • Suomen ulkopoliittinen johto on sitoutunut tasa-arvoa edistävän ulkopolitiikan mallin kehittämiseen.  
  • Tasa-arvoa edistävälle ulkopolitiikalle on kirjattu selkeät, riittävät resurssit. 
  • Suomen tasa-arvoa edistävän ulkopolitiikan malli jalkautetaan kaikille ulkoasianhallinnon osa-alueille. 
  • Tasa-arvoa edistävän ulkopolitiikan toimeenpanoa seurataan, ja siitä raportoidaan avoimesti. 
  • Tasa-arvoa edistävä ulkopolitiikka perustuu monipuoliseen ja avoimeen yhteistyöhön feminististen toimijoiden kanssa. 

Kolme ghanalaista nuorta hymyilee kädet toistensa harteilla.

Tytöt samalle viivalle

Tyttösponssina olet Planin kuukausilahjoittaja ja tyttöjen liittolainen. Tyttösponssina edistät tyttöjen koulutusta sekä torjut lapsiavioliittoja, liian varhaisia raskauksia ja tyttöjen sukuelinten silpomista.

Tule mukaan
Ukrainalainen tyttö istuu sängyllä halaten nalleja.

Auta Ukrainan lapsia

Lasten elämä Ukrainassa on järkkynyt perustuksiaan myöten, eikä tuholle näy loppua. Tavallinen arki on muuttunut hädäksi. Lahjoittamalla sinä autat.

Lahjoita hätäapuun
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi