Mediatiedotteet, 2.10.2023

Kyselytutkimus: joka viides nuori kohtaa urheilussa vähättelyä sukupuolensa takia 

Mosambikilaiset nuoret pelaavat jalkapalloa.

Joka viides nuori tai nuori aikuinen kertoo kokeneensa vähättelyä tai negatiivista kommentointia urheiluharrastuksessa, kertoo Planin tuore kyselytutkimus. Tyttöjen ja naisten kohtaamassa kommentoinnissa korostuu sukupuoleen perustuva väheksyminen. Joka neljäs nuori kertoo, ettei ole saanut kannustusta urheiluharrastukseensa. 

Joka viides nuori ja nuori aikuinen on saanut negatiivista kommentointia sukupuolensa takia urheiluharrastuksen parissa, käy ilmi lastenoikeusjärjestö Plan International Suomen tuoreesta kyselytutkimuksesta. Tytöistä 23 prosenttia on kuullut vähättelyä tai negatiivista kommentointia urheiluharrastuksesta sukupuolensa takia, pojista puolestaan 17 prosenttia. Planin Taloustutkimuksella teettämä kyselytutkimus kartoittaa nuorten saamia kommentteja urheiluharrastuksissa, ja siihen vastasi 1 041 Suomessa asuvaa 15–29-vuotiasta. 

Vähättelyä kohdanneista tytöistä 40 prosenttia kertoo saaneensa osakseen kommentointia siitä, ettei laji sovi tytöille. Useammalle kuin joka neljännelle vähättelyä kohdanneelle tytölle (27 %) on sanottu, ettei tyttöjen kannata harrastaa lajia, koska pojat ovat siinä parempia. Joka viides tyttö (21 %) on kuullut kehoonsa ja ulkonäköönsä liittyvää arvostelua. Pojat ja nuoret miehet saavat eniten vähättelyä siitä, ettei laji sovi pojille (25 % vähättelyä saaneista pojista), haistattelua, homottelua, rasistisia ja väkivaltaisia kommentteja (19 %) sekä ulkonäköön liittyviä kommentteja (10 %). 

”Nuorten kohtaama vähättely tekee näkyväksi sitä, miten haitalliset sukupuolinormit vaikuttavat nuorten elämään. Tytöt joutuvat kuulemaan paljon kehoonsa ja ulkonäköönsä liittyvää arvostelua sekä väitteitä, etteivät he pysty samaan kuin pojat. Poikien kohtaamassa kommentoinnissa taas ilmenee paljon rasismia ja haitallisia kulttuurisia vaatimuksia, jotka liittyvät maskuliinisuuteen”, Plan International Suomen pääsihteeri Ossi Heinänen sanoo. 

”On kestämätöntä, että haitalliset asenteet vaikuttavat näin paljon urheilussa, jonka pitäisi olla kaikille hyvinvointia ja itseluottamusta lisäävä harrastus.”

Joka neljäs vastaaja ei ole saanut kannustusta urheiluharrastukseensa

Kyselytutkimuksen vastaajilta kysyttiin, ovatko he saaneet positiivista kannustusta, jolla on ollut merkitystä urheilun harrastamisessa. Noin kaksi kolmesta vastaajasta (64 %) kertoo saaneensa positiivista kannustusta, tytöistä 62 prosenttia ja pojista 65 prosenttia. Vastaajat kertovat saaneensa eniten kehuja taidoistaan ja lahjakkuudestaan. 

Kuitenkin joka neljäs vastaaja kertoo, ettei ole saanut positiivista kannustusta. Tytöistä kannustusta ei ollut saanut 24 prosenttia ja pojista 26 prosenttia. 

“On hälyttävää, että joka neljäs nuori ei tule kannustetuksi urheilun ja liikunnan parissa. Jokainen nuori ansaitsee tulla kehutuksi ja kannustetuksi urheillessaan. Kannustus on tärkeää liikunnan parissa, mutta auttaa myös nuoria uskomaan itseensä ja omiin kykyihinsä urheilun ulkopuolella”, Ossi Heinänen kertoo. 

21-vuotias Planin aktivisti Minttu Kurki on pelannut jalkapalloa lapsesta saakka ja toimii nykyään jalkapallovalmentajana. Lapsena Kurki pelasi alkuun joukkueessa, jonka muut jäsenet olivat poikia. Kurki kohtasi myös lapsena poikien kanssa jalkapalloa pelatessaan kannustukseen liittyviä ongelmia. Kurjesta tuntui, ettei hänen onnistumisistaan peleissä iloittu samalla tavalla kuin poikien, vaan onnistumisia vähäteltiin sillä, että hän on tyttö. Nyt muita valmentaessaan Kurki tiedostaa roolinsa tärkeyden. 

“Olen valmentamieni tyttöjen elämässä merkittävä ihminen. Sanoillani on merkitystä”, Kurki kertoo.

Sosiaaliset normit rajoittavat tyttöjen harrastamista globaalisti

Plan toteutti kyselyn suomalaisille nuorille. Globaalisti tytöillä on edelleen poikia heikommat mahdollisuudet urheilla ja toteuttaa itseään, sillä ahtaat sosiaaliset normit rajoittavat tyttöjen elämää. Tytöt eivät aina pääse harrastamaan haluamiaan lajeja perinteisten sukupuolikäsitysten takia. 

“Sukupuolinormien takia voidaan esimerkiksi ajatella, että tietyt lajit, kuten jalkapallo, eivät sovi tytöille. Näin ei tulisi olla. Urheilu on keino vahvistaa tyttöjen itseluottamusta, ja samalla se esimerkiksi auttaa murtamaan stereotypioita sekä sukupuolten epätasa-arvoa. Ohjelmamaassamme Zimbabwessa nuoret naiset kertovat saavansa negatiivista kommentointia urheiluharrastuksissa esimerkiksi kehonsa koosta ja siitä, että kulttuurissa maskuliiniseksi mielletty jalkapalloharrastus voisi tehdä tytöistä miehekkäitä. Jos kulttuurissa ajatellaan, että tyttöjen ja naisten tehtävä on huolehtia kodista ja esimerkiksi ruuanlaitosta, urheiluharrastuksille jää myös vähemmän aikaa”, Heinänen sanoo.

Kyselytutkimuksen päätulokset ja luvut 

  • Kyselyyn vastanneista nuorista ja nuorista aikuisista 20 % on saanut vähättelyä tai negatiivista kommentointia urheiluharrastuksen tai liikunnan parissa. 6 % ei osaa sanoa ja 74 % ei ole saanut osakseen vähättelyä. 
  • Tytöistä 23 % on kuullut vähättelyä tai negatiivista kommentointia urheiluharrastuksesta sukupuolensa takia, 9 % ei osaa sanoa ja 68 % kertoo, ettei ole kokenut negatiivista kommentointia. 
  • Pojista 17 % on kuullut vähättelyä ja kommentointia, 4 % ei osaa vastata ja 79 % kertoo, ettei ole kokenut negatiivista kommentointia. 
  • Vähättelyä kohdanneista tytöistä 40 % kertoo saaneensa osakseen kommentointia siitä, ettei laji sovi tytöille. 27 %:lle on sanottu, ettei tyttöjen kannata harrastaa lajia, koska pojat ovat siinä parempia. 21 % on kuullut kokoonsa ja ulkonäköönsä liittyviä negatiivisia kommentteja. 
  • Vähättelyä kohdanneista pojista 25 % kertoo saaneensa negatiivista kommentointia siitä, ettei laji sovi pojille. 19 % on kuullut haistattelua, homottelua sekä rasistisia ja väkivaltaisia kommentteja ja 10 % ulkonäköön liittyviä kommentteja. 
  • Vastaajista 64 % on saanut positiivista kannustusta, jolla on ollut merkitystä harrastamisessa. 25 % ei ole saanut kannustusta. 12 % ei osaa sanoa. 
  • Planin teettämä kyselytutkimus tarkastelee tyttöjen ja poikien sekä nuorten naisten ja nuorten miesten vastauksia. Sukupuolivähemmistöihin kuuluvien vastauksia on aineistossa niin vähän, ettei heidän vastauksiaan ole tarkoituksenmukaista raportoida ryhmänä. 
  • Plan teetti “Nuorisokysely kommenteista nuorten urheiluharrastuksissa” -kyselytutkimuksen heinä-elokuussa 2023 Taloustutkimus Oy:lla. 
Kolme ghanalaista nuorta hymyilee kädet toistensa harteilla.

Tytöt samalle viivalle

Tyttösponssina olet Planin kuukausilahjoittaja ja tyttöjen liittolainen. Tyttösponssina edistät tyttöjen koulutusta sekä torjut lapsiavioliittoja, liian varhaisia raskauksia ja tyttöjen sukuelinten silpomista.

Tule mukaan
Ukrainalainen tyttö istuu sängyllä halaten nalleja.

Auta Ukrainan lapsia

Lasten elämä Ukrainassa on järkkynyt perustuksiaan myöten, eikä tuholle näy loppua. Tavallinen arki on muuttunut hädäksi. Lahjoittamalla sinä autat.

Lahjoita hätäapuun
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi