Selvitimme kaksi epäselvyyttä kehitysohjelmiemme hallinnossa | Plan

2.7.2020

Selvitimme kaksi epäselvyyttä kehitysohjelmiemme hallinnossa

Olemme selvittäneet Ugandassa ja Etiopiassa kaksi epäselvyyttä, jotka liittyivät Suomen ulkoministeriön ja tyttösponsoreiden tukemien kehitysohjelmiemme hallintoon vuonna 2019.

Toteutamme Ugandassa Liran alueella Decide-ohjelmaa, joka edistää tyttöjen ja nuorten naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia. Osana sitä vahvistimme viime vuonna 19 paikallisen ruohonjuuritason järjestön kapasiteettia. Taloushallinnon vuositarkastuksessa ilmeni, että kahden paikallisjärjestön kirjanpidossa oli epäselvyyksiä.

Toisen osalta ilmeni epäselvyyksiä 1 899 euron käytössä. Järjestö kiisti tietoisen vilpin, mutta ei ollut halukas yhteistyöhön asian selvittämiseksi, joten lopetimme yhteistyön tämän järjestön kanssa.

Toisen osalta kyse oli virheistä taloushallinnossa. Totesimme, että varsinaisia väärinkäytöksiä ei ollut tapahtunut mutta järjestön hallinnollinen osaaminen kaipasi vahvistusta. Tähän sovimme korjaavat toimenpiteet sekä lisäkoulutusta. Jatkoimme yhteistyötä myös 17 muun paikallisjärjestön kanssa, joiden kirjanpidossa ei ilmennyt puutteita.

Lisäksi kanssamme Decide-ohjelmaa toteuttaa neljä suurempaa kumppanijärjestöä, joiden toiminnassa ei ole ilmennyt epäselvyyksiä. Hankkeen kokonaisbudjetti vuonna 2019 oli 860 000 euroa.

Etiopiassa kaksi seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia edistävän hankkeen työntekijää oli tehnyt urheiluvälinehankintoja listahintaa kalliimmalla hinnalla tyttöjen liikuntakerhoihin, jotka vahvistavat tyttöjen elämäntaitoja. Erotus oli mennyt työntekijälle. Saimme tiedon epäilystä anonyymista sähköpostiosoitteesta, ja selvitimme epäilyn, jolloin väärinkäytös paljastui 1 912 euron suuruisiksi. Tapaus johti kahden työntekijän irtisanomiseen, yhteistyön lopettamiseen vilppiin osallistuneen kauppiaan kanssa sekä alueellisen toimiston hallinnollisten prosessien parantamiseen. Etiopian hankkeen kokonaisbudjetti vuonna 2019 oli myös 860 000 euroa.

Olemme tiedottaneet tapauksista Suomen ulkoministeriötä. Plan Internationalilla on nollatoleranssi kaikelle vilpille ja väärinkäytöksille. Teemme säännöllisiä tarkastuksia ohjelmiemme hallintoon ja toteutukseen, selvitämme väärinkäytösepäilyt ja teemme tarvittaessa yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa tapausten selvittämiseksi.

Tutustu toimintaamme