Tyttöjen puolella, myös kuntavaaleissa

Haluamme, että tasa-arvo ja tyttöjen oikeudet toteutuvat kaikkialla maailmassa. Kestävä kehitys ja ihmisoikeudet eivät toteudu ilman sukupuolten tasa-arvoa. Siksi teemme vaikuttamistyötä tasa-arvon sekä naisten ja tyttöjen aseman vahvistamiseksi, myös kesäkuun kuntavaaleissa.

Jokaisella tytöllä on oikeus saada laadukasta koulutusta ja kasvaa turvassa väkivallalta ja syrjinnältä. Jokaisella tytöllä on oikeus päättää omasta elämästään ja kehostaan, saada riittävä toimeentulo ja osallistua yhteisönsä ja yhteiskuntansa päätöksentekoon niin Suomessa kuin maailmalla. Kuntavaaleissa ratkaistaan, millaista maata rakennamme tuleville sukupolville seuraavien vuosien ajan.

Siksi olemme: