kerayslupa | Plan

Keräyslupa

Rahankeräysluvan saaja
Plan International Suomi sr

Rahankeräysluvan myöntäjä
Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta
RA/2020/313, myönnetty 26.3.2020

Toimeenpanoaika ja -alue
Lupa on voimassa 1.7.2020 - 30.6.2022, koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta