Kannanotot, 24.5.2023

Järjestöt: Ulkopolitiikan tasa-arvostrategia veisi Suomen tasa-arvon kärkimaiden joukkoon

eduskuntatilaisuudesta helmikuulta! Missä Joukko poliitikkoja pitää "samaa mieltä" -kylttejä käsissään Planin tilaisuudessa eduskunnassa.

Suomi on tehnyt vaikuttavaa tasa-arvotyötä ulkopolitiikassaan, mutta työ kaipaa johdonmukaisuutta ja tasa-arvoajattelun tuomista ulkosuhteiden jokaiselle osa-alueelle. Seuraavalla hallituksella on mahdollisuus valita, nouseeko Suomi tasa-arvon kärkimaiden joukkoon.

Naisten ja tyttöjen oikeuksien sekä sukupuolten tasa-arvon edistäminen ovat Suomen ulkopolitiikan keskeisimpiä tavoitteita. Tasa-arvoinen imago ja konkreettiset toimet ovat rakentaneet maallemme kokoaan suuremman vaikuttajan roolin kansainvälisissä suhteissa. Tästä huolimatta Suomelta puuttuu ulkopolitiikan tasa-arvotyössä strateginen linja, mikä on näkynyt esimerkiksi Nato-prosessissa tasa-arvokysymysten unohtamisena ja kauppapolitiikan sukupuolisokeutena.

Seuraavassa hallitusohjelmassa Suomen on sitouduttava siihen, että sukupuolten tasa-arvoa vahvistetaan ulkopolitiikassa entisestään. Tämä tarkoittaa ihmisoikeuksien ja tasa-arvon nostamista johdonmukaisesti kaikkeen ulkopolitiikkaan, myös turvallisuus-, puolustus- ja kauppapolitiikkaan.

Tasa-arvoa edistävän ulkopolitiikan toimeenpano vaatii strategian, jossa määritellään tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit ulkosuhteiden eri osa-alueille. Suomella ei ole koskaan ollut ulkosuhteiden tasa-arvostrategiaa, mitä voi pitää poikkeuksellisena. Uusi hallitus voi tehdä nyt historiaa laatiessaan sen ensimmäistä kertaa. Ilman strategiaa ulkopolitiikan tasa-arvotyö on haastavaa ja hajanaista – eikä myöskään resurssiviisasta.

Tasa-arvotyölle on entistäkin suurempi tarve, sillä naisten ja tyttöjen oikeudet eivät mene itsestään eteenpäin, vaan paikoin jopa huonompaan suuntaan. Suomen rooli tasa-arvon tukemisessa on siis tärkeä. Tasa-arvon edistäminen vahvistaa globaalia rauhaa, vakautta ja demokratiaa, mikä on myös maamme etu.

Lisätietoja:

Plan International Suomi
Karoliina Tikka, kotimaan toiminnan ja vaikuttamisen johtaja
050 377 0003, karoliina.tikka@plan.fi

Naisjärjestöjen keskusliitto
Anniina Vainio, vaikuttamisen päällikkö
050 388 8868, anniina.vainio@naisjarjestot.fi

Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS 
Silla Kakkola, pääsihteeri 
050 469 6242, silla.kakkola@nytkis.org

Tyttöjen päivää vietetään taas 11.10. Tyttöjen päivänä juhlimme tyttöjen potentiaalia ja vaadimme parannuksia tyttöjen asemaan. Tänä vuonna tyttöjen päivän teemamme on tytöt ja urheilu.

Kannustetaan yhdessä tyttöjä

Tyttöjen päivän teemamme on tytöt ja urheilu! Tytöillä on oikeus urheilla vapaina syrjinnästä. Rakennetaan yhdessä maailma, jossa kaikki tytöt voivat tavoitella unelmiaan.

Tule mukaan
Ukrainalainen tyttö istuu sängyllä halaten nalleja.

Auta Ukrainan lapsia

Lasten elämä Ukrainassa on järkkynyt perustuksiaan myöten, eikä tuholle näy loppua. Tavallinen arki on muuttunut hädäksi. Lahjoittamalla sinä autat.

Lahjoita hätäapuun
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi